National Interdisciplinary Education Conference

Deel en ontdek innovatieve benaderingen voor interdisciplinair onderwijs

02feb2017 09.30 - 18.00

Congres

Tijdens deze eerste 'National Interdisciplinary Education Conference' op 2 februari 2017, delen Nederlandse en Belgische hoger onderwijsinstellingen inspirerende voorbeelden en ervaringen met de deelnemers. Daarnaast wordt het publiek uitgedaagd mee te discussieren over de uitdagingen waar we voor staan bij de implementatie van interdisciplinair onderwijs.

De term 'interdisciplinariteit' is de laatste jaren een buzzwoord geworden binnen het hoger onderwijs. Maar wat betekent interdisciplinariteit eigenlijk? Wat houdt een goed ontwikkeld interdisciplinair programma in? En hoe beoordeel je of een student bepaalde inzichten daadwerkelijk heeft geintegreerd vanuit meerdere disciplines? Of hoe daag je studenten uit om over grenzen van disciplines heen te stappen? Tijdens dit congres delen verschillende universiteiten en hogescholen vanuit het hele land hun ervaringen en inzichten.

We nodigen je graag uit om tijdens het congres mee te denken over de toekomst van interdisciplinair onderwijs.

Opening & Keynote

Karen Maex, Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam opent het congres dat wordt verzorgd door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de UvA. Deze introductie van de dag wordt opgevolgd door een keynote van Robert Erdmann, 'senior scientist' bij het Rijksmuseum, waarin hij zijn ervaringen deelt over zijn interdisciplinaire benadering ten behoeve van het behouden en beter begrijpen van het belang van ons culturele erfgoed.

Sessies

Na deze plenaire opening starten de parallelle sessies. Tijdens iedere ronde kun je een keuze maken uit verschillende formats zoals workshops, korte lezingen & discussie of panel discussies. Het volledige aanbod met verschillende thema's zoals 'innovative assessment' of 'interprofessional collaboration' en 'connecting science & society' is te zien via de website.
Tijdens de lunch tonen studenten vanuit heel Nederland hun interdisciplinaire project en gaan ze in gesprek over wat dit hun heeft opgeleverd en welke barrieres ze tegenkwamen.

Voor meer informatie over de online ticket verkoop en het programma verwijzen we je door naar nie-conference.nl.

De voertaal van de conferentie is Engels tenzij dit in bepaalde sessies niet nodig is.
 

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies