With Educators

Hoe kun je een portfolio inzetten in je onderwijs?

14feb2018 15.00 - 17.00

Evenement

Bij veel opleidingen laait met enige regelmaat de discussie over het invoeren van een portfolio op. Juist als het gaat om vakoverstijgende vaardigheden en reflectie kan een portfolio een mooi middel zijn. In deze 'With Educators' komen mensen aan het woord die bezig zijn met het invoeren van een portfolio en eindigen we met een interactieve sessie om te kijken of en hoe een portfolio in de eigen opleiding kan worden ingezet.

Er zijn veel vragen te beantwoorden wanneer we kijken hoe je een portfolio in kan zetten in je onderwijs. Welke activiteiten laten we studenten doen? Beoordelen we wel of niet? En zo ja, doen we dat formatief of summatief? Voeren we het portfolio gradueel in of meteen over de hele linie? Welk medium gebruiken we (Canvas?) en hoe zit het met privacy? Wat zijn de valkuilen?

Meld je aan voor deze 'With Educators' en draag bij vanuit je eigen ervaringen met portfolio's of interesse in het gebruik er van.

IIS beurzen voor experimenten met ‘Anders Toetsen’

Deze With Educators, op Valentijdsdag, staat in het teken van nieuwe manieren van toetsen en de beurzen die het IIS uitreikt om ze te ontwikkelen. In najaar 2017 zijn de eerste docenten van start gegaan met pilots waarin ze experimenten met ‘Anders Toetsen’. Begin november hebben vier nieuwe voorstellen vanuit de UvA weer de IIS beurs ontvangen. De toetsexperimenten zijn zeer divers van aard, van toetsing middels video, tot het toetsen van eigen leerdoelen van studenten. Het is inspirerend om te zien dat docenten niet lichtzinnig beginnen met een dergelijk experiment en hier vaak een visie op de langere termijn aan hebben gekoppeld. Enkele van deze experimenten zullen tijdens deze bijeenkomst aan bod komen.

Trouwens: Wat is With Educators eigenlijk?

Onderwijs is altijd in ontwikkeling en de mensen die in het onderwijs werken dus ook! With Educators nodigt Educators (docenten, onderwijsontwikkelaars, tutoren, trainers) van de UvA uit om met elkaar het gesprek aan te gaan. We vinden elkaar op interessante onderwerpen en onderwijsvormen en je komt langs om zowel te halen als te brengen.

With Educators houdt van afwisseling waardoor er verschillende formats aan bod komen zoals workshops, pro-action cafe’s of andere interactieve sessies.

 

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies