Internationaal Symposium 'On Guilt and Shame'

Woensdag 15 januari 2014

29 november 2013

Jezelf kennen in overeenstemming met jezelf, anderen en de wereld is het goede leven. Maar wat bedoelen we precies met ‘goed’ leven en ‘goede’ mensen? En wanneer veranderen goede mensen in slechteriken? Hoe complex zijn de begrippen goed en slecht eigenlijk en hoe zijn ze verbonden met onze gevoelens van schuld en schaamte?

Sabine Roeser, professor Risico en Technologie TU Delft, benadrukt dat morele emoties zoals schuld en schaamte kunnen helpen om disproportionele angsten in discussies rondom veiligheid en risico's te corrigeren. Bettina Stangneth , filosoof en Eichmann-expert, betwijfelt of het kwaad altijd het resultaat is van onnadenkendheid. Jessica Stern, politiek adviseur en terrorisme-deskundige, stelt vast dat schaamte en vernedering meer nog dan politieke of ideologische overwegingen drijfveren zijn voor politiek extremisten. Tine Wilde , filosoof en beeldend kunstenaar, pleit voor een combinatie van reflectief denken en een artistieke houding om schuld en schaamte om te zetten in zelfkennis. Ter afsluiting gaan studenten Annigje, Caszimir, Jon, Lennard, Merl, Stephanie, Tommi van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam in discussie met de sprekers. Voorzitter is Mark Rutgers , professor Publiek Beheer, verbonden aan het Ad de Jonge Centrum.

Locatie De Burcht

Henri Polaklaan 9 1018 CP Amsterdam
telefoon +31.20.624.1166
e-mail info@deburcht.nl
deburcht.nl

Tijdstip

Van 12.00 tot 17.00 uur

Aanmelden voor het symposium

Vrij toegang. Maximaal 80 personen. Stuur een email naar Tine Wilde.

Linken

Sabine Roeser
Bettina Stangneth
Jessica Stern

Tine Wilde
Mark Rutgers

Informatie

www.tinewilde.com

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies