Eerste workshops Onderwijslab succesvol

4 februari 2014

Ruim 30 mensen kwamen af op de eerste reeks workshops die het Onderwijslab in januari aanbood aan docenten en opleidingsdirecteuren. De opzet, waarbij de deelnemers veelvuldig gestimuleerd werden tot reflectie, bleek een succes.

Welke werkvormen stimuleren interdisciplinair denken en handelen bij studenten? Hoe maak je een sterkte-zwakteanalyse van een interdisciplinair programma? Verschillende vragen kwamen aan bod in de eerste reeks workshops die het Onderwijslab in januari aanbood. Opleidingsdirecteuren en docenten van binnen en buiten de UvA blikken terug. 

Workshop 1: Interdisciplinaire werkvormen

Deze workshop gaf een overzicht van werkvormen die interdisciplinair denken en handelen bij studenten bevorderen, op bachelor- en masterniveau. Er werd tijdens de workshop gewerkt aan de hand van het boek ‘Interdisciplinary Learning Activities’ dat een overzicht biedt van werkvormen die bij interdisciplinaire opleidingen aan de UvA en daarbuiten met succes worden gebruikt.

Reacties deelnemers:

  • 'Het is zinnig om inzicht te krijgen in hoe docenten van andere opleidingen omgaan met interdisciplinariteit.'
  • 'Na een relatief korte introductie heb ik goed zicht op interdisciplinaire werkvormen en hoe deze mogelijk toe te passen in het onderwijs.'
  • 'Dat we zelf aan het denken werden gezet vond ik positief. Op die manier kom je gezamenlijk tot nieuwe werkvormen.'

Workshop 2: Doceren en begeleiden van interdisciplinair onderzoek door studenten

Deze workshop was bedoeld voor docenten die betrokken zijn bij onderwijs gericht op interdisciplinair onderzoek door studenten of die geïnteresseerd zijn in interdisciplinair onderzoek en dit willen implementeren in hun onderwijs. In de workshop stond het model voor interdisciplinair onderzoek uit het door Het Onderwijslab ontwikkelde handboek ‘An introduction to interdisciplinary research’ centraal.

Reacties deelnemers:

  • 'Er was veel ervaring aanwezig, ook bij de deelnemers, waardoor veel voorbeelden uit de praktijk werden besproken.'
  • 'Het handboek is helder en bruikbaar.'

Workshop 3: Ontwerpen en versterken van interdisciplinaire programma’s

Deze workshop was gericht op onderwijsdirecteuren, opleidingsdirecteuren en docenten met een coördinerende functie die de interdisciplinaire component in hun  opleiding (bachelor en/of master) willen versterken. In de workshop werden onderscheidende kenmerken van interdisciplinaire programma’s geïdentificeerd en konden de deelnemers een analyse maken van de  sterktes en zwaktes van hun eigen interdisciplinaire programma.

Reacties deelnemers:

  • 'De workshop zet aan tot reflectie op de eigen opleiding.'
  • 'Goede vragen in de opdracht die de uitgangspunten van onze opleiding bediscussiëren.'
  • 'Ik heb nu meer inzicht in de diversiteit  en aspecten van interdisciplinariteit.'

Over het Onderwijslab

Het Onderwijslab is dé plek voor advies over en ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs. Opdrachtgevers van binnen en buiten de Universiteit van Amsterdam kunnen er terecht met vragen, van operationeel tot strategisch niveau.

Neem voor meer informatie over de workshops, de handboeken van het Instituut voor Interdisciplinaire studies en de mogelijkheden voor uw docenten en opleidingen contact op met drs. Linda de Greef via L.deGreef@UvA.nl.

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies