Future Planet Actions krijgt voet in de aarde

12 maart 2014

Op initiatief van vier gemotiveerde Future Planet Studies studenten is in 2013 de side-track Future Planet Actions gestart. Tijdens hun eerste studiejaar werden de vier geconfronteerd met de grote vraagstukken in de wereld, zoals overbevolking, watervoorziening , klimaatverandering en voedselschaarste. Natuurlijk zijn deze zaken van groot belang, maar de studenten wilden naast deze theorie ook actie!

Een voorbeeld van zo'n gedreven student is eerstejaars FPS'er Joey Hodde. Hij bedacht samen met medestudenten het project WeCycle. Lees alles over dit fantastische project in het intervies van de Folia van 10 maart 2013.

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies