Promotie Matthijs Versteegh

2 april 2014

Voormalig IIS collega Matthijs Versteegh promoveert op donderdag 10 april 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn proefschrift heeft de titel: 'Quality of life in economic evaluations of health'.

‘De stijging van de zorguitgaven in Nederland wordt voor een deel veroorzaakt door nieuwe medisch- technologische interventies. Deze interventies kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse bevolking. Met economische evaluaties wordt onderzocht hoe de kosten van een interventie zich verhouden tot de gezondheidswinst. Die informatie wordt gebruikt om de Nederlandse overheid te adviseren over de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering.

 

Een belangrijke vorm van economische evaluaties van medische interventies is de kostenutiliteitsanalyse (KUA). In KUAs wordt de gezondheidswinst van interventies uitgedrukt in het aantal gewonnen Quality Adjusted Life Years (QALYs). De "quality adjustment" van de QALY is een getal dat de kwaliteit van leven uitdrukt van de gezondheidstoestand van patiënten. In zijn proefschrift onderzocht Matthijs hoe kwaliteit van leven het best gekwantificeerd kan worden voor gebruik in KUA.’

 

Het IIS wenst Matthijs veel succes op 10 april en in de toekomst! 

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies