IIS-studenten en masse geselecteerd voor honours summer school

11 juli 2014

Vier Bèta-gamma studenten zijn dit jaar geselecteerd voor de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS). In totaal zijn er 11 UvA studenten geselecteerd, en het IIS is dus relatief zeer goed vertegenwoordigd.

Waarom zo veel Bèta-gamma studenten? 

De NAHSS is een nationaal honoursprogramma dat 2e en 3e-jaars bachelorstudenten de kans geeft om meer en eerder in aanraking te komen met Azië. De studenten zijn geselecteerd op basis van hun CV, cijferlijst en motivatie. Wat Bèta-gamma studenten kenmerkt is dat zij een brede interesse hebben in verschillende vakgebieden, over grenzen stappen en kennis met elkaar verbinden. De reis naar Azië is dan ook een letterlijke uitwerking hier van. De vier Bèta-gamma studenten zijn; Sophie Pak, Evita Verheijden, Eva Bontje en Eva Wijma. De gehele groep bestaat uit 100 studenten.

De NAHSS 

De Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) is in 2012 opgericht vanuit de gedachte dat Nederlands talent meer en eerder in aanraking moet komen met Azië. Het is een nationaal honoursprogramma, gesteund door alle Nederlandse onderzoeksuniversiteiten, 25 multinationals en 4 ministeries. 100 studenten, geselecteerd door hun eigen universiteit en PwC en McKinsey, volgen 7 weken lang een academisch, business en cultureel programma in Azië. Dit jaar concentreert de NAHSS zich op het thema urbanisatie en vertrekken de studenten naar Beijing, Hong Kong, Shanghai en Taipei. 

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies