TESLA-studenten naar conferentie in Nieuw-Zeeland

17 augustus 2014

Jacomien Feilzer (master Systems Biology & Bioinformatics) en Guus van Loon (master Neurobiology), twee studenten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, waren geselecteerd om deel te nemen aan de Graduate Research Conference (GRC) van 1 tot en met 4 juli. De GRC werd georganiseerd en geleid door de University of Auckland, Nieuw-Zeeland.

De University of Auckland en de UvA maken samen met 25 andere universiteiten deel uit van U21, een internationaal samenwerkingsprogramma in het kader waarvan jaarlijks een conferentie voor masterstudenten (GRC) wordt georganiseerd. Het doel van dit programma is het bevorderen van door onderzoek geïnspireerd wereldburgerschap en institutionele innovatie. Er waren dit jaar 45 deelnemers. De conferentie was interdisciplinair van opzet en de achtergrond van de masterstudenten liep dan ook sterk uiteen, van sociologie tot biotechnologie. Elke deelnemer leverde een bijdrage aan de conferentie in de vorm van een presentatie.

Presentatie UvA

Een halfjaar voorafgaand aan de GRC hadden Jacomien en Guus deelgenomen aan de TESLA minor. Tijdens die minor buigt een geselecteerde groep studenten zich over een complex vraagstuk voor een onderneming of maatschappelijke organisatie. Dat houdt in dat de studenten tijdens het programma vanuit hun wetenschappelijke en academische achtergrond werken aan een project op het grensvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Het project van Jacomien en Guus betrof “ouderenvoeding” en verliep in samenwerking met FrieslandCampina. Samen evalueerden zij de mogelijkheden van versterkende melkeiwitten in levensmiddelen om ondervoeding onder ouderen te voorkomen. 

Beste poster dankzij TESLA

Guus en Jacomien gaven hun onderzoeksresultaten weer door middel van een posterpresentatie en keerden terug met de prijs voor de beste poster van de conferentie. Tijdens de TESLA minor hadden Jacomien en Guus geleerd hun ideeën duidelijk te presenteren, zowel op papier als mondeling. Guus: “De kwaliteit van de presentaties was opmerkelijk, maar onze medestudenten hadden soms vergeten de inhoud aan te passen aan het publiek. En dat is precies wat tijdens de TESLA minor steeds werd benadrukt.”

Interdisciplinaire waarde

Voor Jacomien en Guus was de conferentie een geweldige leerervaring. Hoewel hun bevindingen alleen representatief waren voor Nederland, hebben zij reacties ontvangen uit verschillende culturen en landen. Jacomien: “De rol van het ouder worden en zorgstelsels komt zo in een ander perspectief te staan. Bovendien leverde de benadering vanuit verschillende vakgebieden onverwachte vragen op. In plaats van ouderenvoeding uitsluitend te belichten vanuit een meer biologisch standpunt, was er ook aandacht voor de ethische aspecten. Al met al ben ik heel dankbaar dat ik ons onderzoeksproject in een internationale en interdisciplinaire setting heb kunnen presenteren."

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies