Boekuitreiking 'Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies'

22 september 2014

Op maandag 22 september is het handboek 'Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies' door Linda de Greef (programma manager bij het IIS) uitgereikt aan de opdrachtgevers, de opleidingsdirecteur van Bèta-gamma, Jasper ter Schegget, de opleidingsdirecteur van FPS, Boris Jansen en de curriculumontwikkelaar van FPS, Coyan Tromp.

Boekuitreiking 'Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies' IIS

v.l.n.r. Coyan Tromp, Boris Jansen, Jasper ter Schegget en Linda de Greef

Het belang van interdisciplinaire academische vaardigheden 

Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies is bedoeld voor bachelorstudenten van interdisciplinaire opleidingen en biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om beginnende studenten te ondersteunen bij het ontplooien van verschillende vaardigheden.

Interdisciplinaire studenten moeten naast het verkennen en eigen maken van de nieuwe omgeving (de discipline), ook analyseren welke informatie aanwezig en nuttig is (onderzoeken), de taal leren van het gebied (het jargon), leren communiceren met interne- en externe betrokkenen (kennis delen), en bruggen bouwen tussen de vakgebieden (kritisch denken). Het handboek Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies ondersteunt studenten om deze kwaliteiten op te bouwen.

Gebruikt binnen UvA en VU 

Het komende jaar wordt het handboek gebruikt bij de UvA bacheloropleidingen Bèta-gamma en Future Planet Studies en de bachelor Science, Business & Innovation van de VU. Na het eerste semester zal feedback van docenten en studenten verwerkt worden in een nieuwe versie. 

Linda de Greef (programmamanager van Het Onderwijslab) bedankt de auteurs; Joris Buis, Vincent Visser en Ger Post en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd aan het handboek  voor hun inzet.

Boekuitreiking 'Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies'2 IIS

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies