Nieuwe interdisciplinaire bachelor PPLE van start

10 september 2014

De eerste lichting studenten is begonnen aan de nieuwe interdisciplinaire bachelor opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Uit meer dan 400 aanmeldingen zijn ruim 100 talentvolle studenten geselecteerd die de bachelor PPLE volgen.

Unieke opleiding in Nederland

PPLE integreert methodes en technieken vanuit de disciplines politicologie, psychologie, rechtsgeleerdheid en economie om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Op deze manier leren de studenten om deze vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Hierdoor ontwikkelen zij een brede blik. Een Engelstalige wetenschappelijke opleiding die deze disciplines met elkaar verbindt is uniek in Nederland.

Expertise van het IIS geraadpleegd

De opleiding is het initiatief van drie faculteiten van de UvA: de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (penvoerder). PPLE is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS).  “We zijn trots dat we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze unieke interdisciplinaire bachelor. PPLE is een echte aanvulling op het palet aan brede bacheloropleidingen aan de UvA. Het aantal aanmeldingen laat zien dat erbij studenten ook vraag is naar interdisciplinaire studies”, aldus Linda de Greef, programmamanager bij IIS.

 

Als interdisciplinair expertisecentrum van de UvA is het IIS ook de komende tijd nog sterk verbonden met PPLE. De Greef:“Nu de eerste vakken worden  aangeboden gaan wij samen met de docenten en tutoren van PPLE verder met het ontwikkelen van interdisciplinaire lesmethoden en toetsing. De jarenlange ervaring van het IIS met interdisciplinair onderwijs, onder meer bij de bacheloropleiding Bèta-gamma zetten we hier voor in”. 

Het IIS wenst de nieuwe studenten en het docententeam veel succes met de opleiding.

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies