Subsidie voor UvA in stimuleringsregeling OCW

Big History nieuwe MOOC bij UvA

2 mei 2015

De Universiteit van Amsterdam ontvangt, in het kader van de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs, een subsidie om het interdisciplinaire vak Big History aan te bieden als Massive Open Online Course (MOOC). Dat heeft het van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zaterdag 2 mei bekend gemaakt. Naar verwachting kan de MOOC vanaf januari 2016 wereldwijd gevolgd worden.

Onderwijs online toegankelijk maken

Afgelopen jaar maakte minister Jet Bussemaker bekend 800.000 euro beschikbaar te stellen om hogescholen en universiteiten aan te moedigen om te experimenteren met open en online onderwijs zoals MOOC's, SPOC's (Small Private Online Courses) en vormen van blended learning. Een groot aantal hogescholen en universiteiten dienden een subsidieaanvraag in. De UvA is één van in totaal elf hogeronderwijsinstellingen die een subsidie krijgt toegekend. 

Big History als interdisciplinair keuzevak

Big History wordt al meer dan vijftien jaar jaarlijks met veel succes aan de UvA als keuzevak aangeboden door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Het vak biedt een geïntegreerd overzicht van de gehele ons bekende geschiedenis, van de oerknal tot nu. Jaarlijks nemen enkele honderden studenten van alle faculteiten van de UvA deel aan het vak, en dragen vele gerenommeerde UvA wetenschappers, variërend van astronomen tot sociale wetenschappers, hun steentje bij.

Volgens Big History docente Esther Quaedackers maakt het ongewoon brede historische perspectief dat kenmerkend is voor Big History het vak bij uitstek geschikt om te worden aangeboden als MOOC. Er is in ons huidige informatietijdperk veel vraag naar een overkoepelend raamwerk waaraan losse stukjes kennis die overal te vinden zijn kunnen worden opgehangen. Aan deze grote vraag kan met behulp van een MOOC worden voldaan. Daarnaast biedt een brede MOOC voor een groot publiek de UvA natuurlijke een mooie gelegenheid om te laten zien dat de universiteit geweldige wetenschappers in huis heeft.

De MOOC zal worden gegeven door ir. Esther Quaedackers, dr. Fred Spier en een grote groep gerenommeerde wetenschappers van vrijwel alle faculteiten van de UvA.

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies