Nieuwe minor Privacy Studies

7 mei 2015

In september 2015 gaat de interdisciplinaire minor Privacy Studies van start. Deze minor, ontwikkeld door de FGw, FdR en het IIS, benadert het begrip privacy vanuit allerlei verschillende onderwijs- en onderzoekshoeken. De twee eerstkomende studiejaren zal het IIS als penvoerder optreden, waarna de minor ingebed zal worden in het onderwijs van de twee betrokken faculteiten, met de FGw als penvoerder.

Privacy, of liever gezegd het verdwijnen van privacy is een onderwerp dat steeds meer ter discussie staat. Door de toenemende invloed van social media in ons leven, leveren wij allemaal stukjes van ons privéleven in zonder daar direct stil bij te staan.

Privacy vanuit alle kanten bekeken 

In het verleden bekeek men het begrip privacy meestal vanuit één perspectief, maar coördinatoren van de minor Beate Roessler (hoogleraar ethiek en geschiedenis van de ethiek) en Bart van der Sloot (jurist) vonden het hoog tijd worden dat er een meer interdisciplinaire benadering van het begrip kwam. De minor steunt op het onderzoek van het Amsterdam Platform for Privacy Research (APPR), een platform van ruim zestig UvA-wetenschappers die onderzoek doen naar privacy.Door de interdisciplinaire insteek van de minor is deze toegankelijk voor bachelorstudenten afkomstig uit allerlei richtingen: rechten, filosofie, economie, geneeskunde, informatica, politiek, etc.

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies