Symposium Decision Making

4 mei 2015

Op 21 april organiseerden het Amsterdam Brain and Cognition Center (ABC) en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) een symposium over Decision Making. Tegen het eind van de dag hadden zowel het publiek als de sprekers meer inzicht in het lopende onderzoek op het gebied van Decision Making binnen de UvA. Hierdoor zullen kansen worden gecreëerd om de krachten te bundelen en een bredere interdisciplinaire samenwerking op touw te zetten.

Decision Making Symposium foto publiek

Het symposium, dat een gezamenlijk initiatief was van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), was een groot succes. Bijna 180 onderzoekers en studenten van diverse bachelor- en masteropleidingen namen actief deel aan de discussies. 

Keynote-lezing

Paul Glimcher, directeur van het University Institute for the Interdisciplinary Study of Decision Making van New York University, gaf een keynote-lezing over wat de neuro-economie ons geleerd heeft en wat we nog kunnen verwachten. Tijdens de lezing, getiteld Neuroeconomics: What We Have Learned and What Lies Ahead, vertelde hij zijn gehoor op meeslepende wijze over invloedrijk recent onderzoek op dit gebied. Aan de hand van fascinerende voorbeelden liet hij zien hoe het onderzoek vanuit verschillende disciplines naar Decision Making de afgelopen twintig jaar aanzienlijk is geconvergeerd en daardoor een sterk interdisciplinair karakter heeft gekregen. Hij benadrukte dat het doorbreken van de barrières tussen de verschillende disciplines op dit vlak van essentieel belang zal zijn om de grote obstakels die ons inzicht in besluitvorming in de weg staan in de toekomst met succes uit de weg te ruimen.

Paneldiscussies

Nadat Paul Glimcher in zijn lezing het grote overzicht geschetst had, leidde moderator Damiaan Denys een discussie waarin onderzoekers van diverse vakgroepen van de UvA zich samen met het publiek over de volgende vragen bogen: wie zit er bij besluitvorming aan het stuur? Wat is de drijvende kracht achter hebzuchtige besluitvorming? Zal de rol van menselijke besluitvorming veranderen door het gebruik van computers? Duidelijk werd dat de overlappende gebieden uitermate interessant zijn en samenwerking stimuleren. 

Verdere ontwikkelingen 

Er wordt een interdisciplinaire projectgroep gevormd die moet onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een interdisciplinaire MSc-opleiding op te zetten aan de UvA. 

Decision Making Symposium foto panel

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies