De uitdaging PPLE: ‘in de academische wereld is er nog veel werk te verzetten’

9 februari 2016

‘PPLE is een Engelstalige, interdisciplinaire opleiding die de vakgebieden Politics, Psychology, Law en Economics combineert. PPLE oefent vooral aantrekkingskracht uit op mensen met een internationale focus die zijn geïnteresseerd in complexe maatschappelijke problemen’, aldus opleidingsdirecteur Madeleine Moret. ‘We hebben veel internationale studenten, dat maakt ons ook wel ‘anders’. Het is nog een jonge studie, dus het is soms vallen en opstaan, want pas in september 2014 zijn we echt begonnen.’

Interdisciplinair Curriculum

‘Bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) hebben we veel advies gezocht en gevonden over het inrichten van interdisciplinair onderwijs. Hoe zet je een interdisciplinair curriculum op? Wat voor studenten en docenten wil je betrekken? Je wilt vier vakgebieden integreren, waar begin je dan? Vraag je eerstejaars om een van de vier vakken als hoofdrichting te kiezen? Of richt je het eerste jaar ‘breed’ in en ga je pas daarna verdiepen. Wat doe je in het ene en wat in het andere vak en hoe zorg je dat dat samen een goed geheel vormt? Hoe geef je interdisciplinair onderwijs nou echt goed vorm? Dat zijn vraagstukken waarmee het IIS veel ervaring heeft.’

Open minded

‘Zelf heb ik me, onder meer, sterk beziggehouden met het aantrekken van werkgroep begeleiders. Zo kwam ik in aanraking met mensen die interdisciplinair bezig zijn. Mensen die niet in een hokje passen en zich daarom misschien ook niet zomaar overal thuis voelen, maar die juist daarin op elkaar lijken. Nu zie je dat we voor die mensen inmiddels uitgegroeid zijn tot, ja, echt een huis. Dat is mooi om te merken.

Ik heb het idee dat mensen met een interdisciplinaire onderzoeksfocus wat meer open minded zijn. Waarschijnlijk omdat ze gewend zijn dingen per definitie minder conventioneel te benaderen. Dat zorgt voor een andere sfeer, waarin ik het zelf heel prettig werken vind.’

Werkelijkheid versus plannen

‘Waar we vooral tegenaan zijn gelopen, is dat je nog zo goed alles op papier kan plannen, maar dat de werkelijkheid toch anders is. Zo hebben we het onderwijs ingericht op ‘excellente’ studenten, maar bleek onze populatie toch veelal uit gewone 18-jarigen te bestaan, die liever niet om 9.00 uur in de collegebanken zitten en niet alles op tijd inleveren. Op dat vlak hebben we flink bij moeten sturen. Ook hadden we een heel ambitieus methoden programma in het eerste jaar (totaal 18 EC). In de praktijk waren studenten nog te weinig met de ‘wetenschap’ in aanraking gekomen om deze methoden echt te doen landen. Daarom hebben we ervoor gekozen om een van de Doing Research vakken naar het tweede jaar te verplaatsen.’

Onderzoeksfinanciering

Volgens Moret zijn er nog uitdagingen te over voor PPLE en interdisciplinaire studies in het algemeen. Ze besluit met een van de grootste: ‘dat de wereld nog niet helemaal klaar lijkt te zijn voor studenten met een interdisciplinaire achtergrond. Weliswaar zijn er wel veel traineeships bij overheid en bedrijfsleven, maar in de academische wereld is er nog werk te verzetten; het onderzoek en de manier waarop dat wordt gefinancierd zijn erg disciplinair gericht. Het verandert, maar dat zou wat mij betreft nog best wat sneller mogen.’

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies