Verbinding wetenschap met forensisch werkveld succesvol

3 februari 2016

De Master Forensic Science aan de UvA heeft zich tot doel gesteld partners uit de forensische keten rondom essentiële thema’s samen te brengen. Dit wordt onder meer gedaan door vakken van de master open te stellen voor professionals, op maat samengestelde collegetours met partners te organiseren en door kennis uit te wisselen tijdens de Frontier lezingenreeks die voor iedereen toegankelijk is.

Forensic Science Lecture 2015

Het forensische werkveld wordt steeds complexer. De behoefte aan overzicht en begeleiding van het gehele proces groeit proportioneel. Specialisten moeten zich continu kunnen blijven verdiepen in hun eigen veld en samenwerken met andere specialisten of vakgebieden. De ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke methoden die kunnen worden toegepast bij het oplossen van misdaden vraagt om meer interdisciplinair geschoolde mensen, maar ook om een goede binding met het werkveld. Fleur van der Meer, specialist bij de forensische opsporing Politie Amsterdam werd geïnspireerd door het vak Criminalistics & Analytical Chemistry: 'Dit initiatief biedt kansen voor mensen om te laten zien wat ze kunnen en je niveau op peil te houden. Op deze manier krijgen we de wetenschap op de werkvloer. Daarbij is het voor de politie nog wel een uitdaging om deze kennis ook echt toe te kunnen passen in de praktijk. Een mooi streven dat op deze manier een kans krijgt.'

Front folder Forensic Intelligence

Collegetour Politie Amsterdam

Een ander initiatief in samenwerking met de Politie Amsterdam is de Collegetour. Op locatie bij de politie presenteerden verscheidene wetenschappers hun onderzoekswerk en bevindingen. Vorderingen op het gebied van ‘immunolabeling of fingerprints’ werden gepresenteerd door Annemieke van Dam, alumna van de master Forensic Science en momenteel werkzaam als postdoc bij het AMC. Annemieke toonde een overzicht en een helder beeld van de ontwikkelingen op het gebied van vingerafdruk opsporingstechnieken die een politieonderzoek mogelijk beter kunnen ondersteunen. Een aantal Forensic Science alumni presenteerde de resultaten van hun onlangs afgeronde afstudeerprojecten en schenen achtereenvolgens nieuw licht op DNA database opsporingen via familieleden, Post-mortem CT scans en hoe je wapens gevonden in het water zo kan vervoeren dat de forensische sporen intact blijven. Tijdens deze presentaties werden zo nieuwe inzichten en kennis uitgewisseld tussen wetenschap en de praktijk.

Frontiers of Forensic Science lezingenreeks

De lezingenreeks Frontiers of Forensic Science (FFS) is uniek in Nederland. Deze reeks is een samenwerking van de Master Forensic Science en het Co van Ledden Hulsebosch Center (CLHC) en staat open voor iedereen met een interesse in het forensisch werkveld. Deze Engelstalige lezingen hebben tot doel een platform te bieden om kennis uit te wisselen en te discussiëren over relevante forensische onderwerpen. Dit programma is onderdeel van de Master Forensic Science, maar wordt tevens veel bezocht door vakgenoten uit het veld. Op deze manier ontstaat er interactie tussen nieuw talent en ervaren forensische experts en worden er nieuwe initiatieven ontplooid en ideeën uitgewisseld. De gastsprekers zijn zowel Nederlandse als internationale experts zoals Prof. Christoph Champod (Universiteit Lausanne), Jurrien Bijhold (Mobile Forensic Team, Nederlands Forensisch Instituut) en Melissa Huyck (New York Police Department).


Op 11 maart staat de eerstvolgende lezingenmiddag gepland over ‘Forensic Biometrics’. Meld je aan door een email te sturen naar fs-iis-science@uva.nl

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies