Brede minor Future NOW haakt in op nieuwe onderwijsbehoefte

1 juli 2016

Binnen een jaar is het gelukt de eerste UvA brede minor te ontwikkelen voor studenten van alle faculteiten. Als er tenminste ruimte is in het curriculum; iets waar bij sommige faculteiten hard aan wordt gewerkt. De nieuwe minor Future NOW: society, science and YOU heeft tot doel studenten vanuit verschillende disciplines te verbinden met elkaar, de maatschappij, en biedt ze de mogelijkheid zowel persoonlijke als professionele skills op te doen. Een vreemde eend in de bijt of een uitkomst? Een blik op hoe de ontwikkeling van deze minor is verlopen en waarom er vraag is naar een ander type onderwijs binnen de UvA.

 

In de jaren ‘60/ ’70 moest de universiteit volgens rebellerende studenten dienen als een soort gids voor maatschappelijke hervormingen. Er werd gestreden voor meer persoonlijke ontplooiing binnen de muren van de universiteit. Opnieuw is er vraag naar meer binding met maatschappelijke vraagstukken en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het opdoen van professionele vaardigheden. In het curriculum van de minor Future NOW ligt daar ook de focus op. Maar komt de huidige behoefte voort vanuit ideologische gronden of om andere redenen?

Werkervaring of kennis vergroten?

Tweedejaars PPLE student Michael Collyer legt uit waar zijn motivatie vandaan komt voor deelname aan de Future NOW minor: ‘Diegenen die een universitaire studie doen, staan straks vaak voor de keuze om praktische werkervaring op te doen of je  academische kennis verder te vergroten. Ik wil beide doen, tegelijkertijd. Ik vind het geen probleem om nu intensief en hard te werken zodat ik straks klaar sta om iedere kans aan te pakken zowel binnen de wetenschap als het bedrijfsleven.‘ Maar wat voor een programma bied je studenten dan? En hoe loopt de ontwikkeling bij zo een UvA brede samenwerking?

Interactieve ontwikkelsessies

Filosofe Dr. Federica Russo nam deel aan de curriculum ontwikkelingscommissie van de minor Future NOW en ziet deze brede minor als een mooi experiment om te kijken of de bachelor studenten volwassen genoeg zijn om uiteindelijk ook zinvolle output voor de opdrachtgevers te creëren. De minor lijkt qua structuur enigszins op de bèta minor Tesla, maar deze richt zich op masterstudenten. Het ontwikkelen van een interdisciplinaire minor was voor haar in ieder geval een welkome ervaring: ‘Als je, je eigen vak ontwikkelt, dan weet je precies welke literatuur belangrijk is en wat je kunt verwachten van je studenten. Maar hier was dit compleet anders. We moesten rekening houden met verschillende soorten studenten met een diverse achtergrond qua kennis. Gelukkig werden we begeleid door experts die al veel ervaring hadden met de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs. De atmosfeer was heel goed en constructief. We waren altijd bezig met het verbeteren van elkaars ideeën. Het was een hele creatieve manier van ontwikkelen. Het was geen saaie meeting waar een agenda werd afgewerkt, maar veel kennisuitwisseling  over verschillende onderwijsmethoden op een interactieve manier.’

Ethische houding

Het idee achter de minor Future NOW is dat studenten bewust worden van wat het betekent om de maatschappij in te gaan en complexe problemen op te lossen. Hiervoor moet je over genoeg zelfbewustzijn beschikken qua persoon als over je vakgebied om te weten wat je kunt bijdragen aan de maatschappij. Russo merkt op: 'je wordt later geconfronteerd met specifieke keuzes en beslissingen, waarbij opdrachtgevers de ethiek binnen je onderzoek kunnen uitdagen. Om hier een stevig standpunt in te kunnen nemen heb je bijzonder goede persoonlijke basisvaardigheden nodig.’
Maar wordt het academische niveau geborgd in deze opdracht- gestuurde minor?

Academisch niveau

Jacintha Scheerder, curriculum ontwikkelaar bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) ziet hier geen gevaren: ‘De minor wordt begeleid door Universitair Docenten van verschillende faculteiten met een interdisciplinaire interesse. Die bewaken of de interpretatie van het vraagstuk academisch uitdagend genoeg is. Daarnaast wordt scherp gekeken of dat wat je presenteert aan de opdrachtgever een impactvolle bijdrage levert aan de oplossing van het overstijgende (maatschappelijke) probleem. Er wordt getoetst op drie leerlijnen;  professionele vaardigheden (netwerken, onderhandelen), kennisontwikkeling om het vraagstuk goed te kunnen benaderen en de ‘YOU- skills’ (reflectie, ontwikkeling van creativiteit) ofwel persoonlijke ontwikkeling die de student doormaakt. Naast ‘peer- reviewing’, toetsing en supervisie van begeleiders, geeft de opdrachtgever uiteraard ook feedback op het uiteindelijke resultaat.’

Andere vorm en inhoud

Wat volgens Scheerder het moeilijkst is bij de organisatie van dit type onderwijs is de starheid van bestaande systemen die het moeilijk maakt te kunnen experimenteren met zowel de vorm als de inhoud van nieuw onderwijs. Scheerder: ‘Deze minor wijkt nu eenmaal af van een standaard minor, we hebben bijvoorbeeld een plek nodig waar studenten 40 uur in de week in en uit kunnen lopen. De energie die de curriculumontwikkelaars van verschillende faculteiten hier desondanks in hebben gestopt om hier verandering in aan te brengen, laat zien dat er toch veel mogelijk is om dit soort experimenten een plek te bieden.’

IIS

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies