Submissions

Out of a total of 16 submitted ideas, the jury of the UvA Create a Challenge Course selected 10 ideas. This selection is based on interdisciplinarity, current issues and creativity. You can vote on the following proposals until 4 December 23:59h. The five proposals with the most votes will go through to the pitch finals on 14 December at the Oudemanhuispoort. The five ideas which made it to the finals are: 1, 6, 7, 8, 10.

1. Challenging UvA: Kritische instelling gezocht

Aldert van Dam en Alex Tess Rutten

Studenten worden dagelijks geconfronteerd met het beleid en de organisatie van de UvA. Het kan goed zijn dat je van aanmelding tot het aanvragen van je diploma soepel door de universiteit beweegt. Maar toch, dat ene paper waar je geen feedback op kreeg, of dat vak dat vorig jaar zo leuk was dat nu niet meer wordt aangeboden, dat broodje dat vorige week toch echt goedkoper was in de kantine, waarom gebeuren deze dingen? Deze vragen zijn niet te beantwoorden enkel vanuit de UvA. De discussie over de inrichting en organisatie van het hoger onderwijs en wetenschap gaat ook over maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toename van marktwerking in voorheen publieke sferen, europeanisering en internationalisering.

Wat kunnen we tegenwoordig nog verwachten van universiteiten? Wat kan de universiteit verwachten van de overheid? En wat moet zij daarvoor terug doen? Is de universiteit nog een vrijhaven van onafhankelijk onderzoek en zou zij dit moeten zijn? Dit vak biedt studenten aan de hand van verschillende disciplines en onderwerpen handvatten om deze kwesties beter te begrijpen, te reflecteren op de achterliggende keuzes en het gesprek aan te gaan over de alternatieven.

Elke week wordt geopend met een inspirerend gastcollege, waarin de studenten informatie ontvangen over het thema van die week. Daarna werken zij in gemengde teams aan een concrete opdracht. De laatste weken zullen besteed worden aan het oplossen van een in de eerdere weken besproken probleem. Elk team kiest een probleem om mee aan de slag te gaan, en een wijze om deze op te lossen (bijv. brief aan de Tweede Kamer, pamflet, actie, start-up).

2. Wereldliteratuur in een ander perspectief

Chevy van Dorresteijn

In dit vak zal je sociaalwetenschappelijke thema’s op een andere manier leren kennen. Het idee is simpel: in tegenstelling tot de droge, vaak abstracte wetenschappelijke literatuur die we veelal moeten lezen moet dit een vak worden die de stof verlevendigd en je actief stimuleert om deze stof op jezelf en de wereld om je heen te betrekken. Een treffend voorbeeld is het heersende privacydebat te analyseren a.d.h.v. Orwell’s 1984 (of Huxley’s Brave New World; of Zamyatin’s Wij). Op deze manier komen theorieën echt tot leven. Immers, een theorie kunnen beschrijven is wat anders dan een theorie op jezelf en je omgeving (kortom: in de praktijk) toepassen. Bij dit vak geen kille regels, stroeve zinsbouw en kleurloze alinea's; wel de mooiste proza die er ooit op papier gezet is.

3. An introduction to Creativity: ¡abcde=mc²!

Cynthia Nagel

Creativity is usually at the heart of all kinds of art, with traces back to prehistorical times. It is also linked to originality, discoveries, design and inventions. Furthermore, creativity is seen as a cognitive process and related to our understanding of the world we live in.

This supercalifragilisticexpialidocious course explores the diverse and complex world of creativity, takes an interdisciplinary perspective and connects past, present and future, through interactive thematic masterclasses, workshops, relevant case-studies and creative assignments: are you ready to explore your Creative Genius?

4. Sociosynthese: De Creatie van een Nieuwe Samenleving

Klaas Groen

De veelheid aan maatschappijen die wij vandaag de dag op de wereld vinden zijn allemaal een product van menselijk handelen, maar helaas nauwelijks van menselijke reflectie, visie en creativiteit. Sociosynthese is het doelgericht maken (synthetiseren) van een samenleving (society). Het idee achter dit concept is dat de huidige maatschappij min of meer toevallig is zoals zij is. Als wij goed over nieuwe maatschappelijke structuren na denken kunnen wij hoogstwaarschijnlijk een nieuwe soort samenleving bedenken die haar functies beter vervuld en ons individuele welzijn verhoogd.

Dit vak heeft een positieve inslag, de focus ligt op het bedenken van een samenleving die prettiger functioneert en niet op het afkraken van de huidige maatschappij. Interdisciplinariteit is essentieel voor sociosynthese. Een samenleving is immers niet te beschrijven (of te maken) met één enkel vakgebied.

5. Leading (Millennials) in a VUCA world

Alexandra-Ilinca Berinde

The “Leading in a VUCA world” course will address the main challenges of the present and next period,: how to manage and lead change in this world, the role of leaders in helping organizations to succeed in VUCA times, how successfully build a culture of change, how to set up an organizational structure to manage internal change, what is the role of organizational learning how technology help organizations to speed up decision-making.

This course will help participants to better understand and get higher awareness of the world we are living in, with a high speed of change, and how to adapt people, behaviours and organizations to the VUCA world. Known as VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), the current and the next long period needs new abilities and behaviours to adapt but, more than that, to lead in, in order to become successful. One more  particularity of this VUCA world is the behavior of millennials (WE are millennials), with new expectations, which claim a new leadership style.

6. Human Existential Threats

Leon Commandeur

This course studies possible scenario’s that could lead to human extinction. This might seem like science-­fiction, but famous scientist such as Stephan Hawking and Elon Musk have already warned that these threats might be more immanent than we might think. Therefore, it is of the highest importance that students learn to think about these scenarios, preferably in a highly interdisciplinary academic environment. This course will do exactly this.

The theme of this course is one of the highest urgencies for the modern society, not just for the way we organize society, but rather for its existence. Today, the threats of human existence and the possibilities that scenarios will occur where human society could go extinct are getting more serious by the day. One could think of threats such as climate change, but also synthetic biology or the so-­‐called ‘runaway technologies’, which are technologies whose progress grows exponentially so that one day we -­‐ as humans -­‐ might not be able to control them anymore.

7. Before we burn out: naar oplossingen met de wetenschap en praktijk van mindfulness

Lianne Schmidt

Door toenemende prestatiedruk kampen steeds meer studenten en promovendi met psychische gezondheidsproblemen. Toch blijft dit een beetje taboe, en ontbreken structurele oplossingen. Dit vak bundelt daarom de academische krachten vanuit o.a. neurobiologie, psychologie, pedagogiek, geneeskunde en cultuurgeschiedenis om te kunnen begrijpen wat er nu eigenlijk aan de hand is met de mentale gezondheid van studenten – en hoe we kunnen zorgen voor verbetering.

Studenten bouwen hierbij niet alleen op kennis uit verschillende disciplines, maar gaan ook aan de slag met de theorie én praktijk van mindfulness. Op deze manier verbindt dit vak wetenschappelijke inzichten met persoonlijke ontwikkeling. Aan het einde van het vak zetten studenten deze ervaring in om te werken aan innovaties die een bijdrage leveren aan de mentale gezondheid van studenten aan de UvA.

8. Van dorpsgek tot ervaringsdeskundige: naar een vakoverschrijdend begrip van waanzin.

Lottie Bakker & Katty Gerez

Wat is waanzin? En hoe wordt de ‘waanzinnige’ van oudsher gerepresenteerd? Waar ligt de grens tussen geestelijk gezond en ‘de weg kwijt’? En wie bepaalt dat? Waarom juichen we in het ene geval de ‘geniale waanzinnige’ toe en sluiten we hem in het andere geval op in een inrichting?

De meeste mensen nemen de waanzinnige waar aan de rand van hun bestaan, als anomalie in de werkelijkheid, als iemand die het contact met diezelfde werkelijkheid verloren is. De waanzinnige is opgesloten in klinieken waar hij patiënt of cliënt genoemd wordt en maakt zijn opwachting in een breed scala van films, boeken en theaterteksten. Maar niet alleen in fictieve personages is de waanzinnige te herkennen, ook in de hand van de maker lijkt soms een verheerlijking van de waanzin te zitten, alsof de kunstenaar, om geniaal te zijn, zich in waanzin moet wentelen.

Met behulp van theorieën en concepten uit de geesteswetenschappen, maatschappij- en gedragswetenschappen en geneeskunde wordt gereflecteerd op de vraag “wat is waanzin?” en de mogelijke implicaties daarvan, binnen en buiten het vakgebied. We benaderen het concept waanzin niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit; de ‘waanzinnige’ krijgt een stem.

9. Philosophy and Politics of Contemporary Media

Tahrim Ramdjan

How many times a day do you find yourself browsing through news feeds, memes and status updates from friends or followers? Ever wondered how this impacts your daily life; your way of going about interacting with other people? Not only are our lives impacted by social media, but also our political heroes, foes, and established institutions: for instance, we have an incumbent American president who considers Twitter to be his primary source of communication.

In Philosophy and Politics of Contemporary Media, we will research how the emergence of social media has influenced the way we perceive social interaction and our political system today; and whether this is in accordance with theories of communication sciences, philosophy and a scope of other social sciences, that prescribe and assess both our social and political interactions.

In the first half of the course, students will become acquainted with established theories in communication sciences and modern social and political philosophy. They will do so through cooperation with one another, inspiring guest lectures and small seminar sessions. In the latter half, students will perform their own research on social media: they will either examine their own behaviour, or advise a political institution. They will peer review each other's researches.

10. Opportunities and Challenges of Modern China

Zijian Wang

The course is designed in an effort to offer students a holistic view of China. Starting with geography, students would learn about cities, provinces, natural resources, population diversity of China, in aim of teaching students that China is diverse and inclusive (or not). With the geographic knowledge in mind, students move on to economic topics and political topics to rationalize the recent rapid development of China. In a later stage, students would be taught about Chinese history and culture to support their understanding of the rise of China in economics and politics. With the setting of the course being presented, it is evident that the approach of the course is interdisciplinary.

It is predicted by multiple authorities that China will become the largest economy in near future. Along with the rapid growth in Chinese economy, China’s political position in the world becomes critical. For students studying in various fields, such as Artificial  Intelligence, Computer Science, Anthropology, Business Administration, International Studies, etc. a course to learn about the incoming global leader is desperately needed. 
UvA as the best university in the Netherlands, especially in social studies, cannot afford missing an interdisciplinary course about modern China.

Published by  Institute for Interdisciplinary Studies

5 December 2017