IIS Colleges

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft elk semester een groot aanbod in interdisciplinaire keuzevakken. De IIS colleges zijn toegankelijk voor meerdere doelgroepen: studenten en medewerkers van alle faculteiten van de UvA, studenten van andere onderwijsinstellingen (bijvakstudenten) en overige geïnteresseerden die kunnen deelnemen als ‘contractstudent’.

Per doelgroep verschilt het aanbod: 

  • UvA-studenten vinden IIS colleges in de Studiegids
  • Medewerkers van de UvA, studenten van andere onderwijsinstellingen en overige geïnteresseerden vinden in het linker menu het actuele aanbod van het IIS. Onder Open UvA colleges vinden zij het complete aanbod van de UvA.

Examencommissie

Het IIS Keuzeonderwijs valt onder de examencommissie en de OER van de opleiding Bachelor Bèta-gamma.

In de OER staan de algemene regels beschreven rondom tentamens, herkansing, inzage- en nabesprekingsrecht die het IIS Keuzeonderwijs nastreeft. De OER is te vinden via http://student.uva.nl/bg/az/item/onderwijs-en-examenregeling-oer.html. Studenten en contractanten die onderwijs volgen bij het IIS Keuzeonderwijs hebben beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens (COBEX).

Onderwijscommissie Keuzeonderwijs IIS

Om de kwaliteit van het keuzeonderwijs te waarborgen is een onderwijscommissie (OC) in het leven geroepen. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS keuzeonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS keuzeonderwijs volgen.

De OC is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS keuzeonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via ockeuzeonderwijs-iis@uva.nl.

 

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies

8 juni 2017