IIS Keuzevakken

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft elk semester een groot aanbod in interdisciplinaire keuzevakken. De IIS keuzevakken zijn toegankelijk voor meerdere doelgroepen: studenten en medewerkers van alle faculteiten van de UvA, studenten van andere onderwijsinstellingen (bijvakstudenten) en overige geïnteresseerden die kunnen deelnemen als ‘contractstudent’.

Per doelgroep verschilt het aanbod: 

  • UvA-studenten vinden IIS keuzevakken in de Studiegids
  • Medewerkers van de UvA, studenten van andere onderwijsinstellingen (bijvakstudenten) en overige geïnteresseerden (contractstudenten) vinden in het linker menu het actuele aanbod van het IIS. Onder Open UvA colleges vinden zij het complete aanbod van de UvA.

Voor vragen neem contact op met: Keuzeonderwijs-iis@uva.nl

Examencommissie

Het IIS Keuzeonderwijs valt onder de examencommissie en de OER van de opleiding Bachelor Bèta-gamma.

In de OER staan de algemene regels beschreven rondom tentamens, herkansing, inzage- en nabesprekingsrecht die het IIS Keuzeonderwijs nastreeft. De OER is te vinden via http://student.uva.nl/bg/az/item/onderwijs-en-examenregeling-oer.html. Studenten en contractanten die onderwijs volgen bij het IIS Keuzeonderwijs hebben beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens (COBEX).

Evaluatiecommissie IIS Keuzeonderwijs

Om de kwaliteit van het keuzeonderwijs te waarborgen is een evaluatiecommissie in het leven geroepen. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS keuzeonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS keuzeonderwijs volgen.

De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS keuzeonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via evaluatiekeuzeonderwijs-iis@uva.nl.

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies

26 november 2018