Publicaties

Hoe daag je studenten uit om over de disciplinaire grenzen heen te stappen? Hoe meet je of een student verschillende inzichten heeft weten te integreren? Hoe definieer je interdisciplinariteit? Als programmadirecteur, curriculumontwikkelaar, ‘teacher- trainer’ en docent komen we deze vragen regelmatig tegen in ons huidige werk met studenten en de discussies die we voeren met collega’s die interdisciplinair onderwijs geven.

Door de jaren heen hebben we kennis vergaard over hoe we interdisciplinair onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren. We hebben een praktisch overzicht samengesteld met de publicatie van een aantal handboeken die suggesties geven, voorbeelden uit de praktijk en theoretische inzichten bieden in relatie tot academische vaardigheden, onderwijsmethoden, interdisciplinair onderzoek voor studenten en de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs.