Review of Dutch Theatre Repertoire : In Reprise

28 oktober 2016

In co-operation with Akademie der Kunsten and KNAW

In reprise
Doek op voor Nederlands toneelrepertoire!

Iedere bloeiende theatercultuur heeft een verzameling canonieke teksten nodig die nieuwe generaties theatermakers tegen het licht kunnen houden. In Nederland bestaat zo’n reeks teksten niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Op hoop van zegen en Gijsbreght van Aemstel kent iedereen, maar er is zoveel meer. In reprise wil Nederlandse toneelstukken die ooit volle zalen trokken en die acteurs én publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen.

Datum & tijd: 28 oktober 2016, 13.30 -17.30 uur

Plaats: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen