Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Het Amsterdam Brain and Cognition center van de UvA heeft een subsidie toegekend aan neurobioloog dr. Harm Krugers. In zijn gesubsidieerde project doet hij onderzoek naar de relatie tussen sociaal gedrag en gebeurtenissen in het vroege leven.

Het subsidiebedrag bedraagt in totaal € 250.000, waarvan een deel wordt besteed binnen de onderzoeksgroep die zich richt op de structurele en functionele plasticiteit van het zenuwstelsel. Deze groep is verbonden aan het Swammerdam Institute of Life Sciences van de Universiteit van Amsterdam. Harm Krugers deelt de subsidie met Valeria Gazzola en Christian Keysers van de afdeling Psychologie (FMG, UvA). Beiden maken deel uit van de programmagroep Brein en Cognitie.

Empathie

Met deze subsidie kan dr. Krugers onderzoek doen naar de relatie tussen sociaal gedrag en gebeurtenissen in het vroege leven. Empathie en prosociaal gedrag zijn voor sociale dieren van cruciaal belang. Op deze punten bestaan er grote verschillen tussen mensen, die kunnen variëren van psychopaten tot filantropen. Over de oorzaken daarvan is nog steeds maar weinig bekend.

Een gezaghebbende theorie legt een verband tussen tegenspoed in het vroege leven en abnormaal sociaal gedrag op volwassen leeftijd. Het doel van dit project, getiteld ‘Does early life adversity shape adult empathy and prosocial behavior?’, is tweeledig: het oorzakelijk verband vaststellen tussen tegenspoed in het vroege leven en empathie/prosociaal gedrag op latere leeftijd, en bepalen of de gevolgen van generatie op generatie worden doorgegeven en te voorkomen zijn.

Profielpagina Harm Krugers

Website Amsterdam Brain and Cognition