Dr Irena Rosenthal ontvangt European Award of Legal Theory

2 december 2015

Afgelopen november ontving dr. mr. Irena Rosenthal van de European Academy of Legal Theory de prijs voor het beste rechtsfilosofische proefschrift van de afgelopen drie jaar. De jury vond haar proefschrift: 'fascinating, original, and powerful'. Rosenthal is universitair docent bij de afdeling Algemene Rechtsleer, Faculteit Rechtsgeleerdheid en verbonden als lecturer en Head of Studies aan PPLE.

In haar proefschrift Democracy and Ontology: An Agonic Encounter between Political Liberalism, Foucault and Psychoanalysis ontwikkelde Irena Rosenthal een nieuw politiek-filosofisch perspectief op democratisch burgerschap. Ze maakte hierbij gebruik van actuele debatten rondom vrijheid van religie en democratische weerbaarheid en de ontologieën (fundamentele bestaansvisies) van de filosoof Michel Foucault en de psychoanalyticus Donald Winnicott.

Rosenthal laat zien hoe zeer burgerschap verweven is met macht, lichamelijkheid en emoties. Deze dimensies van de democratie worden in het politiek liberalisme – een dominant paradigma in de politieke en rechtsfilosofie – ten onrechte genegeerd.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid