WetenschapsgeschiedenisSchool van Athene

Voor Aristoteles en zijn navolgers was wetenschap in de eerste plaats "zekere" kennis. Vanaf 1600 zien we het ideaal van zekerheid steeds meer verdwijnen en wordt 'het experiment' erkend als een belangrijke manier van waarheidsvinding. Maar goed ook, want Galileo, Descartes en Newton hadden hun grote ontdekkingen in de 17e eeuw niet kunnen doen als zij de stijl van wetenschap bedrijven niet hadden vernieuwd.

In deze cursus zullen we Galileo’s experimenten reconstrueren, en nieuw licht werpen op zijn ruzie met de kerk. We kijken naar Newtons' verrassende relatie met de alchemie en ook waarom Newtons tegenstanders, die veel strenger in de wetenschappelijke leer waren, uitiendelijk aan het kortste eind trokken. Tot slot zien we dat de wetenschap en de techniek zich tot de 20e eeuw los van elkaar ontwikkeld hebben en wat er voor groots gebeurde toen zij samenkwamen.

Thematische onderwerpen van de cursus zijn:

  • De deductieve, tot zekerheid leidende stijl in de wetenschap;
  • De experimentele stijl en de ontwikkeling van de wiskunde;
  • De experimentele stijl in relatie tot de alchemie;
  • Sceptische bezwaren tegen het ideaal van zekerheid;
  • Hypothesevormende wetenschap;
  • Als wetenschappen worden geleid door een stortvloed van gegevens;
  • De impact van het historische denken op de wetenschap;
  • De impact van de technologie op de wetenschap.

Aanbevolen voorkennis

De cursus is geschikt voor studenten in de exacte wetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Werkvorm

11 hoorcolleges.

Onderwijstijden en toetsdata

Start 31 oktober, 11 colleges met afsluitend tentamen, iedere dinsdagavond van 19-21.

Kijk op Datanose voor exacte informatie.

Studiemateriaal

Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap, Boom, 3e druk 2009.

In plaats van het Nederlandse boek is het Engelstalige boek ook toegestaan: Chunglin Kwa, Styles of Knowing, University of Pittsburgh Press, 2011. Syllabus met aanvullende teksten.

Kosten

Zie deze pagina

Aantal deelnemers

Maximaal 80 studenten, van wie maximaal 20 contractstudenten.

Toetsvorm

Centraal schriftelijk tentamen over de reader en de hand-outs van de bijeenkomsten.

Aanmelden

UvA-studenten

  • Kunnen zich aanmelden in SIS (zoek op code 5512WESG6Y in SIS). Dit kan tot en met een week voor aanvang van de cursus. Neem bij problemen met je inschrijving contact op met: Keuzeonderwijs-iis@uva.nl

 

Andere geïnteresseerden

  • Zoals contract- en bijvakstudenten en UvA medewerkers, kunnen zich vanaf 14 juni 2018 inschrijven via het aanmeldformulier.

Vorm
Kortlopend, open uva-college
Toelatingseisen
Open
Studielast
6 EC, 12 weken
Voertaal
Nederlands
Start
Oktober

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies