Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Om vernieuwend onderzoek aan te jagen binnen de UvA bij interdisciplinaire bacheloropleidingen als PPLE en Future Planet Studies komen er tijdelijk extra financiële middelen beschikbaar voor interdisciplinaire promotieplaatsen. De promovendi gaan in de loop van 2018 van start. Het programma heeft de duur van vier jaar, waarna het wordt geëvalueerd.

De UvA kent verschillende interdisciplinaire bachelor-opleidingen waar het onderwijs door docenten van verschillende vakgebieden wordt verzorgd. Deze opleidingen zijn meestal gestart vanuit de onderwijsvraag van studenten, maar hebben geen achterliggend interdisciplinair onderzoeksinstituut.

Omdat de UvA een onderzoeksintensieve  universiteit is, is het van groot belang dat ook het onderwijs in de interdisciplinaire opleidingen wordt gevoed door relevant onderzoek. Daarnaast kunnen interdisciplinaire opleidingen een belangrijke bron van vernieuwend onderzoek zijn.

Met de instelling van dit instrument  - ‘Interdisciplinary Doctorate Agreement’ (IDA) - wil het College van Bestuur hieraan een impuls geven. Om voor de promotieplaats in aanmerking te komen moet het onderzoek gekoppeld zijn aan en aansluiten bij een interdisciplinaire opleiding en dienen de dagelijkse begeleiders les te geven in die opleiding. Per promovendus is 250.000 euro beschikbaar. Er kunnen 10-12 promotieplaatsen gefinancierd worden.