Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Lottie Bakker en Katty Gerez wonnen eind 2017 de Create a Course Challenge. Met deze jaarlijkse wedstrijd kunnen studenten een nieuw vak bedenken dat de studenten samen met het IIS op de rails zetten. Het door Lottie en Katty bedachte vak ‘Van dorpsgek tot ervaringsdeskundige’ is sinds begin september te volgen. Katty Gerez over wat er is gebeurd sinds eind vorig jaar.

Waanzin IIS keuzevak

‘Het was leuk en verrassend dat we hadden gewonnen. We hadden geen idee of het wel aan zou slaan. Maar de keuze voor ons idee werd gemotiveerd met de opmerking dat ‘waanzin’ actueel en zelfs urgent is. Ja, waanzin is natuurlijk van alle tijden. Je ziet dat er nu veel aandacht is voor verwarde personen op straat, bijvoorbeeld. En er is ook veel discussie met betrekking tot de ‘norm’ en wat ‘normaal’ is.’

‘De wedstrijd was in december 2017, in januari van dit jaar hadden we al de eerste afspraken met IIS in de agenda staan. We gingen op zoek naar een hoofddocent die een brede interesse had, een interesse die zijn of haar vakgebied zou overstijgen. Die vonden we uiteindelijk in de persoon van Laurens de Vos. Laurens is docent aan het departement Theaterwetenschap van de UvA en hij heeft onder meer het boek Cruelty and Desire in the Modern Theater geschreven. Hij was direct enthousiast en de samenwerking die toen begon is heel erg inspirerend.’

Een uitdaging om de interdisciplinare bril op te zetten

‘We hadden wel een heel helder beeld van wat we wilden, maar hoe we dat voor elkaar moesten krijgen, was een veel lastiger verhaal. We hebben veel brainstorms gehad, meestal Lottie, Laurens en ik, en soms ook met Andrea Manneke van het IIS. Ik studeer Comparative Literature, Lottie dramaturgie, dus onze valkuil was dat we misschien teveel met een geesteswetenschappelijke bril naar de materie zouden kijken, maar daar waren we ons sterk bewust van, dus het interdisciplinaire zat er bij ons van meet af aan goed in.’

Waanzin IIS keuzevak

‘Een van de interessante dingen die we tegenkwamen: hoe wordt waanzin beschouwd in andere culturen? Dat antropologische kader was heel verrijkend. Zo kwamen we erachter dat er zoiets als transculturele psychologie bestaat. Super actueel ook. Je ziet in de berichtgeving tegenwoordig wel nieuws over Djinn. (Djinn wordt wel beschreven als een bovennatuurlijk, onzichtbaar wezen, dat volgens sommige islamitische geleerden bezit kan nemen van mensen en ze hun wil kan ontnemen, red.) Iemand die het idee heeft door Djinn te zijn bezeten, zou vanuit de traditionele, Westerse psychologie misschien als psychotisch gediagnosticeerd worden. Maar als die diagnose niet strookt met de beleving van de ‘patiënt’ en diens omgeving, heb je bij de ‘behandeling’ wel een probleem. Dan wordt het dus relevant kennis te hebben van de sociaal-culturele context en is een zeker begrip voor wat Djinn is, onontbeerlijk.’

Het belang van het openbreken van disciplines

‘Tevreden zijn we als er iets opengebroken wordt. Als er scheurtjes, kieren, gaten ontstaan in de muurtjes die er tussen de disciplines staan. Dat je begrijpt: ik ben een psychologiestudent, om maar iets te noemen, maar ik heb nu gezien hoe verrijkend het is om ook vanuit andere disciplines naar waanzin te kijken. Dat je begrip verruimt. Dat je meer bewustzijn krijgt van waar je zelf vandaan komt en waar je staat en hoe dat bepaalt hoe je kijkt en wat je ziet. Dat je alles niet meteen wilt begrijpen, dat je niet meteen wilt praten, maar dat je leert luisteren, de tijd neemt en het snelle oordeel uitstelt.’