For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor

Future Planet Studies

Add to favourites

Onze manier van leven is steeds minder houdbaar. Vervuiling neemt toe, hulpbronnen raken op, diersoorten sterven uit en het klimaat verandert. De oorzaken zijn complex. Bij Future Planet Studies analyseren we de onderliggende processen en onderzoeken we de alternatieven. Bij deze studie staat duurzaamheid centraal.

Kies voor de toekomst. Ga voor duurzaamheid.

Een duurzame toekomst creëer je niet vanuit één vakgebied. Aardwetenschappen en biologie zijn nodig om het ingrijpen van de mens op 'systeem aarde' te begrijpen. Tegelijkertijd kijken we naar de sociale, politieke en economische factoren die het gedrag van mensen bepalen. We zoeken actief naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Het aandeel vakken gericht op de natuurwetenschappen (Future Earth) en de sociale wetenschappen (Future Society) is in het eerste jaar ongeveer gelijk. Daarna kies je één van deze twee als specialisatierichting.

Grensoverschrijdend

Onze planeet is één systeem. Klimaatverandering, uitstervende soorten, vervuilende productie en overconsumptie houden zich niet aan landsgrenzen. Future Planet Studies is dan ook grensoverschrijdend. Je ontwikkelt een mondiale blik en we moedigen je aan om een tijd in het buitenland te studeren. Vanaf jaar 2 is de studie in het Engels.

Van verpakkingsvrije boodschappen naar een groots Plastic symposium

"We hebben ons afgevraagd waar we zelf binnen het systeem impact zouden kunnen maken op de hoeveelheid plastic die in omloop is"

Duurzaamheid staat centraal

Oplossings- en toekomstgericht

Gedreven studenten

Veel keuzeruimte

Alumni aan het woord

In dit filmpje vertellen vijf oud-FPS'ers wat voor werk ze nu doen!

Wat kan je worden als je bent afgestudeerd?

Bij Future Planet Studies leer je om vanuit verschillende perspectieven aan duurzaamheid te werken. De plek waar je na je studie terecht komt, hangt sterk af van je specialisatierichting en eventuele master. Bijvoorbeeld:

  • In opdracht van de overheid denk je mee over duurzaamheidsaspecten bij woningbouwprojecten, de aanleg van infrastructuur of bedrijventerreinen.
  • Als onderzoeker zoek je antwoorden op de vele vragen die er nog zijn rondom duurzaamheid.
  • Je ontwikkelt campagnes, onderwijs of voorlichting voor maatschappelijke organisaties of de overheid. 
  • Als duurzaamheidsadviseur maak je een organisatie meer duurzaam door een combinatie van innovatieve oplossingen, bewustwording en gedragsverandering.

Past Future Planet Studies bij jou?

  • Je bent geïnteresseerd in de natuur- én de maatschappijwetenschappen, en vindt het vooral leuk als die twee samenkomen in grensoverschrijdende thema’s.
  • Je denkt na over de toekomst van de aarde en bent gemotiveerd om daar een bijdrage aan te leveren. Duurzaamheid vind je belangrijk.
  • Je vindt het interessant om vraagstukken van meerdere kanten te bekijken, en wilt kwesties die het lokale niveau overstijgen ook vanuit een mondiaal perspectief leren bezien.
  • Je werkt graag samen en vindt het leuk om discussies aan te gaan, uiteraard met goede argumenten.
  • Je kiest graag zelf je eigen pad, en vindt het een uitdaging om naast de bestaande ook nieuwe wegen te verkennen.
Feiten & cijfers
Diploma BSc Future Planet Studies
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 50425