Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Best practices

Door de jaren heen heeft het IIS diverse projecten uitgevoerd en is veel ervaring opgedaan en gedeeld op het gebied van interdisciplinaire onderwijsontwikkeling. Op deze pagina een aantal van onze ‘Best practices’, een verzameling van projecten waar wij in het verleden aan hebben (mee)gewerkt en die succesvol zijn gerealiseerd.

 • Curriculumontwerp

  Bachelor Future Planet Studies

  Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst en duurzaamheid. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de aarde blijven inrichten en gebruiken zoals we nu doen? Moeten we klimaatverandering proberen tegen te gaan, of er juist zo goed mogelijk mee om leren gaan? Hoe stimuleren we de productie en het gebruik van duurzame energie? Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voedsel en drinkwater is voor de groeiende wereldbevolking? Deze en andere complexe vraagstukken staan centraal bij Future Planet Studies.

  Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)

  Deze opleiding is het initiatief van drie faculteiten van de UvA: de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (penvoerder). PPLE is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). De studie die sinds 2014 operationeel is verbindt politicologie, psychologie, rechtsgeleerdheid en economie, en is uniek in Nederland.

  Hoe beïnvloedt slecht nieuws de psychische gesteldheid van belangrijke spelers in een economie, en dus de economie zelf? Mag de overheid omwille van nationale veiligheid de privacy van individuen schenden? Wat is de meest effectieve manier om te komen tot betere arbeidsomstandigheden in bijvoorbeeld de Aziatische kledingindustrie?  De aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken vereist kritische en oplossingsgerichte analyse vanuit verschillende perspectieven. In PPLE zijn politicologie, psychologie, rechtsgeleerdheid en economie volledig met elkaar geïntegreerd om zulke vraagstukken op te kunnen lossen. 

  Copyright: Liesbeth Dingemans
  De studenten krijgen een brede basis en kiezen vervolgens een specialisatie. Dit leidt tot een brede kijk én specialistische kennis. Het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties vragen om breed opgeleide mensen: professionals met gedegen kennis van verschillende onderwerpen. prof. mr. Edgar du Perron, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en een van de initiatiefnemers

  ‘PPLE is nieuw en uniek in Nederland’, vervolgt Du Perron. ‘Verschillende Angelsaksische universiteiten hebben al wel vergelijkbare opleidingen. Veel politiek leiders volgden zo’n opleiding. Zo studeerde de Britse premier David Cameron Philosophy, Politics, and Economics (PPE) aan Oxford.’ Onderscheidend aan PPLE in  internationaal perspectief is dat ook rechten deel uitmaakt van het programma. 

  De opleiding is internationaal georiënteerd en Engelstalig. Bijna 50% van de studenten heeft een buitenlandse nationaliteit. Het onderwijs is kleinschalig en intensief: de studenten krijgen hun eigen ruimte op het Roeterseiland en volgen intensief onderwijs in kleine (werk)groepen, onder begeleiding van tutors. Daarnaast heeft PPLE een talent development programme, waarin de studenten onder andere workshops en trainingen krijgen van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven en de overheid.

 • Onderwijsmodules

  Dynamisch aanbod interdisciplinaire keuzevakken

  Elk semester biedt het IIS een wisselend aanbod aan van interdisciplinaire keuzevakken, beschikbaar voor alle studenten van de UvA. Telkens poogt het IIS relevante thema’s te behandelen met prikkelende onderwerpen. Een aantal voorbeelden van vakken uit het 1e semester van collegejaar 2021-2022:

  • Pandemic
  • Circulair Economy
  • Degrowth
  • University Masterclass: Europe, Chine and Geopolitical Strategy
  • The Eternal Pursuit of Happiness
  • The Unknown Caribbean
  • Human(e) AI

  Vakken binnen bachelors IIS

  Hieronder een aantal voorbeelden van onderwijsmodules waarin de door het IIS ontwikkelde werkvormen met succes worden toegepast: 

 • UvA-breed vak: Placemaking

  Sinds 2017 wordt de cursus ‘Placemaking: estafette voor stadmakers’ aangeboden bij de Universiteit van Amsterdam als interdisciplinair keuzevak waar bachelorstudenten uit alle disciplines zich voor in kunnen schrijven.

  Studenten analyseren hun eigen campus en andere gebieden. Hierbij gaan ze in gesprek met wetenschappers, buurtbewoners, overheid en organisaties en gebruiken ze hun wetenschappelijke kennis om samen met stakeholders de gebieden te verbeteren.

  Placemaking wordt nu op de volgende plekken aangeboden:

  • Science Park
  • Roeterseiland
  • Universiteitskwartier
  Drs. K. (Katusha) Sol

  Neem voor vragen over Placemaking contact op met Katusha

 • Projectvaardigheden

  Het IIS wil iedereen binnen de UvA de kans geven te experimenteren met onderwijs. Daarom biedt het op verschillende thema’s de mogelijkheid aan onderwijsprofessionals om pilotprojecten op de starten. In jaar 2019-2020 betrof het vaardigheden opdoen binnen het projectonderwijs.

  Lees hieronder vier interviews over de uitgevoerde projecten van medewerkers die aan de slag zijn gegaan met deze beurs:

  Andere beurzen die zijn uitgereikt in de periode 2019-2020:

  • Hanneke de Leeuw – Keystone Project Resilient Environment, Biologie, FNWI
  • Robin Pistorius – Intercultural Skills - Political Science, FMG
  • Gaston Franssen – Kritische media-geletterdheid, Nederlandse Taal en Cultuur, FGW
  • Bert van de Roemer – Video Essay, minor Museumstudies, FGw
  • Annemarie van Oosten – Developing Media Entertainment, Entertainment Communication, Communicatiewetenschap, FMG
  • Pauline Vromans – Intercultural Skills, Crosscultural management and intercultural skills, Business Administration, Amsterdam Business School
  Dr. Y. (Yorike) Hartman

  Neem bij vragen over Projectvaardigheden contact op met Yorike

 • De Pressure Cooker

  Vanuit de vraag van studenten en de arbeidsmarkt om een kloof te dichten tussen de wetenschap en de samenleving ontwikkelde het IIS de Pressure Cooker. Dit intensieve programma duurt een aantal dagen en is vaak een werkvorm binnen een vak. De 'snelkookpan' geeft studenten de kans om te werken aan complexe uitdagingen in de samenleving en multidisciplinaire praktische vraagstukken. Op deze manier zetten studenten een stap in het werkveld buiten de universitaire wereld, om de kloof tussen de academische en sociale wereld te dichten.

  Binnen de Pressure Cooker gaan studenten aan de hand van de Design Thinking-methode werkelijke maatschappelijke casussen te lijf. De Pressure Cooker kan zowel op campus als online worden aangeboden en is inmiddels in tal van vakken, in elk leerjaar, door de hele UvA en zelfs daarbuiten geïmplementeerd.

  Lees meer over de Pressure Cooker Design Thinking

  Drs. R. (Rosanne) van Wieringen

  Neem bij vragen over de Pressure Cooker contact op met Rosanne

 • Get Ready: introductie voor eerstegeneratiestudenten

  In 2019 vond de eerste editie plaats van het driedaagse zomerprogramma  driedaagse zomerprogramma Get Ready. Deze pilot was gericht op eerstegeneratiestudenten, de eerste in hun familie die gaan studeren, met als doel om alvast thuis te raken op de UvA en goed voorbereid te starten. Met dit programma halen studenten het beste uit henzelf en hun studie en maken ze alvast kennis met de UvA en medestudenten. Naast workshops en trainingen is er ook tijd en ruimte voor sociale activiteiten en vertellen ouderejaarsstudenten over hun ervaringen met studeren en de beste tips and tricks. Met succes werd de pilot afgesloten en het programma wordt wederom aangeboden in de zomer van 2022. 

 • Create a Course Challenge

  Sinds 2016 biedt het IIS de Create a Course Challenge aan. Alle studenten van de UvA worden jaarlijks uitgenodigd de uitdaging aan te gaan om zelf een interdisciplinair keuzevak te bedenken. In verschillende rondes worden de ideeën steeds verder uitgewerkt om vervolgens in de finale te worden gepresenteerd voor een professionele jury. De winnaar zal uiteindelijk student assistent worden en betrokken zijn bij de realisatie van het winnende vak idee.

  De winnende titels en studenten van de afgelopen edities:

  • 2021: 
  • 2020Digital Warfare - Thijs Rebel en Matthijs de Gooijer 
  • 2019: Post-humans In the Anthropocene: a relational inquiry into humanity futures, other species, and the environment - José Bernardo Pedroso Couto Soares, Amalia Calderón en Clémentine Dècle
  • 2018: Biotechnologie: van medicijn tot Frankenstein - Nils Boonstra, Ida van Koolwijk, Tijmen Kuyper en Julie Maas
  • 2017: Van dorpsgek tot ervaringsdeskundige: naar een vakoverschrijdend begrip van waanzin - Lottie Bakker en Katty Gerez
  • 2016: Refugee Contextualization - Linda van Exter 

  Ga naar de website van de Create a Course Challenge

  Naast de reguliere editie vond in het voorjaar van 2021 tevens een speciale editie, gericht op duurzaamheid, plaats. 

 • National Interdisciplinary Educational Conference

  Hoewel we in heel Nederland en België veel innovatieve initiatieven zien, is interdisciplinair onderwijs nog geen onderdeel geworden van het reguliere onderwijs in het hoger onderwijs. Om kennis uit verschillende disciplines volledig te integreren en een vollediger begrip te krijgen van onze complexe samenleving in transitie, hebben we een nieuwe onderwijsaanpak nodig. Daarom is het IIS begonnen met het opbouwen van een actief interdisciplinair onderwijsnetwerk in Nederland (en de rest van de wereld) om krachten te bundelen en samen de standaarden van interdisciplinair onderwijs te definiëren.

  Dit resulteerde onder meer in het idee om in 2017 de eerste Nationale Interdisciplinair Onderwijs (NIE) conferentie te organiseren voor alle academische universiteiten en toegepaste universiteiten van Nederland - en België. De conferentie vindt jaarlijks plaats op een andere Nederlandse universiteit. Voor meer informatie kijk op de website: www.nie-conference.nl

 • De Tesla minor

  Van afgestudeerden wordt verwacht dat zij een brug kunnen slaan tussen academie, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. De uitdaging is om al tijdens de opleiding studenten hun theoretische kennis toe te laten passen in de praktijk. Vanuit dit oogpunt is door het IIS de zogenaamde Tesla minor ontwikkeld.

  Dit programma (30 ECTS) is sinds 2013 te volgen voor masterstudenten van bètafaculteiten (UvA of andere universiteiten). Tijdens de minor werken studenten aan een complexe uitdaging voor een bedrijf of organisatie. Hierdoor kunnen de studenten hun wetenschappelijke vaardigheden en academische achtergrond toepassen op een project op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. De studenten leren hoe je een project beheert, effectief communiceert in verschillende situaties en waarde creëert in niet-wetenschappelijke omgeving. Voor meer informatie, zie de website van de Tesla minor

 • AIS conferentie 2019

  Sinds 1979 trekt het AIS elk jaar geintresseerden vanuit de hele wereld aan, die een grote belangstelling hebben voor de ontwikkeling en bevordering van interdisciplinair onderwijs en onderzoek. Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waar onderzoeksresultaten, onderwijsvormen, best practices en recente ontwikkelingen worden gedeeld. Van 24-26 oktober 2019 presenteerde het Instituut voor Interdisciplinaire Studies een uitverkochte internationale Association for Interdisciplinary Studies (AIS) conferentie. Op de Roeterseilandcampus van de UvA kwamen 30 verschillende nationaliteiten vanuit 5 continenten samen om kennis uit te wisselen over thema: Interdisciplinarity in Global Contexts.

  Lees hier meer over het AIS (Engelstalig).

 • Beurs en Symposium Anders Toetsen 2017-2019

  Vaardigheden als samenwerken, leiderschap, reflectie, etc. zijn moeilijk te toetsen op basis van gangbare normen van toetsing. Als je wilt weten of een student deze vaardigheden heeft ontwikkeld, kan het nodig zijn om alternatieve vormen van beoordeling te gebruiken. Tussen 2017 en 2019 steunde het IIS daarom docenten met het ontwikkelen van alternatieve toetsingsconcepten en procedures bij de faculteiten. Docenten werden begeleid en voorzien van een beurs om innovaties en verbeteringen aan te brengen binnen hun eigen vak. Dit heeft geleid tot 12 projecten, verspreid over de FGw, FMG, FEB, AUC en FNWI.

  Met de beurs kregen de docenten tijd om aandacht aan andere manieren van toetsen te schenken. En daar bleek behoefte aan, bijvoorbeeld wanneer studenten vaardigheden leerden die met de traditionele modellen slecht toetsbaar zijn.

  De project werden op 27 november 2019 afgesloten met een symposium, georganiseerd door het IIS. 65 docenten en onderwijsprofessionals van alle faculteiten van de UvA kwamen bijeen om na te denken over de betekenis en noodzaak van feedback binnen het academische onderwijs. Het symposium begon met een keynote door prof. dr. Mien Segers (Universiteit Maastricht). Een van de vragen die zij de aanwezigen aanspoorde om zichzelf te stellen was: 'Ondersteunen wij onze studenten om zelf bekwaam te raken in alle stappen van het feedbackproces?' 'Feedbackgeletterdheid' is volgens haar geen natuurlijk vermogen, en moet daarom een expliciet leerdoel zijn binnen het academische onderwijs. In de daaropvolgende parallelle workshops maakten deelnemers kennis met praktische hulpmiddelen om feedback efficiënt en strategisch te organiseren. Dr. Ilja Boor (UvA) presenteerde een digitale applicatie die bedoeld is om studenten inzicht te geven in hun persoonlijke prestaties met betrekking tot leerdoelen op programmaniveau. Daarna nodigde Maarten Goossens, MSc (Universiteit Antwerpen) docenten uit om het potentieel van een peer review-platform voor vergelijkende beoordelingen.

  Drs. Rosanne van Wieringen, Julia Sassi en dr. Inge van Welle (alle UvA) bespraken de voordelen die zij zelf hebben ervaren bij het gebruik van portfolio’s, rubrieken en zelfreflectie als middel waarmee studenten inzicht kunnen krijgen in hun leerproces. Tijdens het laatste deel van het symposium werden de deelnemers onder het genot van een drankje uitgenodigd om in contact te komen met docenten die werken aan gerelateerde feedbackprojecten.

  Het doel van het symposium was niet alleen om na te denken over feedback en de methoden ervan, maar ook om nieuwe en allianties binnen de universiteit te smeden.

 • Coach@work

  Coach@work is een manier om de arbeidsgerelateerde expertise van alumni aan te bieden aan huidige studenten. De studenten konden zich vrijwillig aanmelden voor dit project. Deelnemende alumni hebben een training in coaching ontvangen en zijn gekoppeld aan deelnemende studenten. Vervolgens hebben de alumni met hun studenten een aantal coaching gesprekken gehad om hen te helpen bij het ontwikkelen van persoonlijke of professionele vaardigheden.

  M.H. (Morten) Strømme MSc

  Neem bij vragen over Coach@work contact op met Morten