Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Best practices

 • Curriculumontwerp

  Bachelor Future Planet Studies

  Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst en duurzaamheid. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de aarde blijven inrichten en gebruiken zoals we nu doen? Moeten we klimaatverandering proberen tegen te gaan, of er juist zo goed mogelijk mee om leren gaan? Hoe stimuleren we de productie en het gebruik van duurzame energie? Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voedsel en drinkwater is voor de groeiende wereldbevolking? Deze en andere complexe vraagstukken staan centraal bij Future Planet Studies.

  Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)

  Deze opleiding is het initiatief van drie faculteiten van de UvA: de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (penvoerder). PPLE is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). De studie die sinds 2014 operationeel is verbindt politicologie, psychologie, rechtsgeleerdheid en economie, en is uniek in Nederland.

  Hoe beïnvloedt slecht nieuws de psychische gesteldheid van belangrijke spelers in een economie, en dus de economie zelf? Mag de overheid omwille van nationale veiligheid de privacy van individuen schenden? Wat is de meest effectieve manier om te komen tot betere arbeidsomstandigheden in bijvoorbeeld de Aziatische kledingindustrie?  De aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken vereist kritische en oplossingsgerichte analyse vanuit verschillende perspectieven. In PPLE zijn politicologie, psychologie, rechtsgeleerdheid en economie volledig met elkaar geïntegreerd om zulke vraagstukken op te kunnen lossen. 

  Copyright: Liesbeth Dingemans
  De studenten krijgen een brede basis en kiezen vervolgens een specialisatie. Dit leidt tot een brede kijk én specialistische kennis. Het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties vragen om breed opgeleide mensen: professionals met gedegen kennis van verschillende onderwerpen. prof. mr. Edgar du Perron, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en een van de initiatiefnemers

  ‘PPLE is nieuw en uniek in Nederland’, vervolgt Du Perron. ‘Verschillende Angelsaksische universiteiten hebben al wel vergelijkbare opleidingen. Veel politiek leiders volgden zo’n opleiding. Zo studeerde de Britse premier David Cameron Philosophy, Politics, and Economics (PPE) aan Oxford.’ Onderscheidend aan PPLE in  internationaal perspectief is dat ook rechten deel uitmaakt van het programma. 

  De opleiding is internationaal georiënteerd en Engelstalig. Bijna 50% van de studenten heeft een buitenlandse nationaliteit. Het onderwijs is kleinschalig en intensief: de studenten krijgen hun eigen ruimte op het Roeterseiland en volgen intensief onderwijs in kleine (werk)groepen, onder begeleiding van tutors. Daarnaast heeft PPLE een talent development programme, waarin de studenten onder andere workshops en trainingen krijgen van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven en de overheid.

 • Onderwijsmodules

  Dynamisch aanbod interdisciplinaire keuzevakken

  Elk semester biedt het IIS een wisselend aanbod aan van interdisciplinaire keuzevakken, beschikbaar voor alle studenten van de UvA. Telkens poogt het IIS relevante thema’s te behandelen met prikkelende onderwerpen. Een aantal voorbeelden van vakken uit het 1e semester van collegejaar 2021-2022:

  • Pandemic
  • Circulair Economy
  • Degrowth
  • University Masterclass: Europe, Chine and Geopolitical Strategy
  • The Eternal Pursuit of Happiness
  • The Unknown Caribbean
  • Human(e) AI

  Vakken binnen bachelors IIS

  Hieronder een aantal voorbeelden van onderwijsmodules waarin de door het IIS ontwikkelde werkvormen met succes worden toegepast: 

 • UvA-breed vak: Placemaking

  Sinds 2017 wordt de cursus ‘Placemaking: estafette voor stadmakers’ aangeboden bij de Universiteit van Amsterdam als interdisciplinair keuzevak waar bachelorstudenten uit alle disciplines zich voor in kunnen schrijven.

  Studenten analyseren hun eigen campus en andere gebieden. Hierbij gaan ze in gesprek met wetenschappers, buurtbewoners, overheid en organisaties en gebruiken ze hun wetenschappelijke kennis om samen met stakeholders de gebieden te verbeteren.

  Placemaking wordt nu op de volgende plekken aangeboden:

  • Science Park
  • Roeterseiland
  • Universiteitskwartier
  Drs. K. (Katusha) Sol

  Neem voor vragen over Placemaking contact op met Katusha

 • De Pressure Cooker: Design Thinking

  Vanuit de vraag van studenten en de arbeidsmarkt om een kloof te dichten tussen de wetenschap en de samenleving ontwikkelde het IIS de Pressure Cooker. Dit intensieve programma duurt een aantal dagen en is vaak een werkvorm binnen een vak. De 'snelkookpan' geeft studenten de kans om te werken aan complexe uitdagingen in de samenleving en multidisciplinaire praktische vraagstukken. Op deze manier zetten studenten een stap in het werkveld buiten de universitaire wereld, om de kloof tussen de academische en sociale wereld te dichten.

  Binnen de Pressure Cooker gaan studenten aan de hand van de Design Thinking-methode werkelijke maatschappelijke casussen te lijf. De Pressure Cooker kan zowel op campus als online worden aangeboden en is inmiddels in tal van vakken, in elk leerjaar, door de hele UvA en zelfs daarbuiten geïmplementeerd.

  Lees meer over de Pressure Cooker Design Thinking

 • National Interdisciplinary Educational Conference

  Hoewel we in heel Nederland en België veel innovatieve initiatieven zien, is interdisciplinair onderwijs nog geen onderdeel geworden van het reguliere onderwijs in het hoger onderwijs. Om kennis uit verschillende disciplines volledig te integreren en een vollediger begrip te krijgen van onze complexe samenleving in transitie, hebben we een nieuwe onderwijsaanpak nodig. Daarom is het IIS begonnen met het opbouwen van een actief interdisciplinair onderwijsnetwerk in Nederland (en de rest van de wereld) om krachten te bundelen en samen de standaarden van interdisciplinair onderwijs te definiëren.

  Dit resulteerde onder meer in het idee om in 2017 de eerste Nationale Interdisciplinair Onderwijs (NIE) conferentie te organiseren voor alle academische universiteiten en toegepaste universiteiten van Nederland - en België. De conferentie vindt jaarlijks plaats op een andere Nederlandse universiteit. Voor meer informatie kijk op de website: www.nie-conference.nl

 • De Tesla minor

  Van afgestudeerden wordt verwacht dat zij een brug kunnen slaan tussen academie, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. De uitdaging is om al tijdens de opleiding studenten hun theoretische kennis toe te laten passen in de praktijk. Vanuit dit oogpunt is door het IIS de zogenaamde Tesla minor ontwikkeld.

  Dit programma (30 ECTS) is sinds 2013 te volgen voor masterstudenten van bètafaculteiten (UvA of andere universiteiten). Tijdens de minor werken studenten aan een complexe uitdaging voor een bedrijf of organisatie. Hierdoor kunnen de studenten hun wetenschappelijke vaardigheden en academische achtergrond toepassen op een project op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. De studenten leren hoe je een project beheert, effectief communiceert in verschillende situaties en waarde creëert in niet-wetenschappelijke omgeving. Voor meer informatie, zie de website van de Tesla minor

 • Bacheloropleiding: Computational Social Science

  De nieuwe bacheloropleiding Computational Social Science is in september 2022 van start gegaan. Binnen de studie een grote rol is weggelegd voor inter-en transdisciplinariteit. Als interdisciplinair onderwijsontwikkelinstituut waren we nauw betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum, waar echt voor een andere insteek gekozen is: geen 8 weekse vakken maar semesters met real-life projecten waarin studenten samenwerken met elkaar en met externe stakeholders om transities in de samenleving vorm te geven. We zijn trots dat staf van verschillende faculteiten samen met onze onderwijsontwikkelaars, zo’n ambitieuze en relevante bachelor als Computational Social Science gerealiseerd hebben. De komende jaren ligt onze focus op het opschalen van dit type transitieonderwijs want elke student moet de kans krijgen om de wereld een stukje beter te maken!

  Voor meer informatie:

   

  Drs. S.M. (Silke) van Beekum

  Neem voor vragen over Computational Social Science contact op met Silke