Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UvA TLC Verantwoorde AI-beurs

voor vernieuwen met ethische AI-toepassingen

Het netwerk van UvA Teaching & Learning Centres (TLC) en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) werken met de Instellingsplan(IP)-beurs samen aan onderwijsvernieuwing op verschillende thema’s. Het thema van de beurs verandert elke 1,5 jaar. Het nieuwe thema? Verantwoord lesgeven en leren met AI.

De aanvraagronde van de Verantwoorde AI-beurs is gestart! Je kunt deze beurs hier online aanvragen t/m 10 november 2023. Meer praktische informatie over de inhoud van de Verantwoorde AI-beurs en de aanmeldprocedure lees je hieronder. Benieuwd naar vernieuwende projecten waar collega’s mee bezig zijn geweest via een UvA TLC Onderwijsbeurs? Lees dan hun ervaringsverhalen en laat je inspireren!

Lesgeven en leren met AI

De nieuwe IP-Themabeurs ‘Verantwoord AI: lesgeven en leren met AI’ ondersteunt UvA-docenten en -medewerkers bij het verbeteren en/of creëren van een onderwijsomgeving door ethische AI-technologieën hierin op te nemen. Menselijk welzijn, rechtvaardigheid, transparantie, privacy en verantwoordelijkheid staan hierin voorop, om zo bij te dragen aan een meer inclusieve en stimulerende leeromgeving voor studenten.

Verantwoorde AI-beurs voor pioniers

AI biedt veel kansen in het onderwijs, zowel aan studenten als aan docenten. Het gebruik hiervan brengt echter veel ethische vraagstukken met zich mee. Heb jij een vernieuwend idee voor het verantwoord opnemen van een AI-technologie in je les of een leeromgeving? En wil je hiermee experimenteren? Vraag dan de Verantwoorde AI-beurs aan en maak kans om deel uit te maken van een baanbrekend vernieuwingsinitiatief dat de onderwijstoekomst vormgeeft.

Binnen dit thema zijn wij op zoek naar voorstellen in de volgende categorieën:

 1. Inhoudslevering: hoe kan GenAI docenten ondersteunen bij het effectiever leveren van lesmateriaal?
 2. Beoordeling en feedback: hoe kan het ethisch gebruik van GenAI worden geïntegreerd in het proces van beoordeling en feedback?
 3. Interactie tussen leraar en student: hoe kan GenAI de interactie tussen leraar en student verbeteren?
 4. Leeractiviteiten: welke nieuwe activiteiten in de klas en andere leeractiviteiten kunnen worden ontworpen om het leerproces te verbeteren?
 5. Vrij thema: welke andere toepassingen kan GenAI hebben in het lesgeven in het universitair onderwijs?

De Verantwoorde AI-beurs ondersteunt op verschillende manieren

De Verantwoorde AI-beurs wordt georganiseerd door het TLC-netwerk en het IIS en ondersteunt op verschillende manieren. Deze beurs geeft je de kans oplossingen voor onderwijsvraagstukken te bedenken en te toetsen.

 • De beurs bestaat uit 80 ontwikkelingsuren waarmee je je verbeteridee kunt uitwerken.
 • Je krijgt persoonlijke begeleiding op onderwijskundig vlak: tijdens het gehele proces word je begeleid door een coach (TLC-/IIS-expert).  Je coach denkt actief met je mee over ontwikkeling van je ideeën, methodieken en/of producten.
 • Je kunt ideeën en ervaringen uitwisselen met alle andere docenten die een beurs ontvangen.
 • Je krijgt de kans om de resultaten van je project te evalueren en mogelijk verder te ontwikkelen, samen met het TLC-netwerk en IIS.
 • Voor wie
  • Je bent docent/medewerker of een team van docenten/medewerkers van één of meerdere vakken aan de UvA en hebt een rol in de ontwikkeling daarvan.
  • Je vindt het interessant om bezig te zijn met onderwijsvernieuwing.
  • Je bent bereid je kennis te delen en anderen te inspireren.
  • Je hebt een aanstelling bij de UvA voor minimaal 0,5 fte voor minimaal de duur van het project.
  • Je hebt toestemming van je leidinggevende om hier uren aan te besteden.
 • Criteria

  Bij beoordeling en selectie van de aanvragen hanteren we de volgende criteria:

  • Draagt overtuigend bij aan de doelstelling van de beurs: verbeteren van het leerproces/de leerervaring van de studenten in het onderwijs via een didactische vernieuwing.
  • Kwaliteit van het voorstel. Daarbij beoordelen we de onderbouwing, de relatie leerdoelen-eindtermen en het plan van aanpak.
  • De haalbaarheid van het project binnen de gestelde tijd.
  • Relevantie voor onderwijspraktijk binnen de universiteit.
  • Onderwijservaring en achtergrond van de aanvrager(s).
  • Spreiding van de aanvragen over verschillende opleidingen/faculteiten.
  • Meetbaarheid van de verwachte verbetering.
 • Beschikbare beurzen
  • Beschikbare beurzen

  • We reiken 10 beurzen per academisch jaar uit.
  • Per beurs is maximaal 80 uur beschikbaar, afhankelijk van het voorstel dat is ingediend.
  • Deze uren komen boven op de toegekende uren voor dit vak, die al door de eigen afdeling zijn toegekend.
  • Teamleden kunnen ervoor kiezen de uren onderling te verdelen (of een aantal uren inzetten voor student assistentie).
 • Procedure
  • Procedure

  • De aanvrager vult het aanvraagformulier in.
  • De aanvrager moet bij toekenning van de beurs kunnen aantonen, dat er door afdelingshoofd of leidinggevende voldoende ruimte geboden wordt om het project te kunnen uitvoeren.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie die bestaat uit experts uit verschillende faculteiten, samengesteld door TLC/IIS.
  • Na goedkeuring van de aanvraag volgt een intakegesprek.
  • Tijdens de looptijd van het project organiseert TLC/IIS bijeenkomsten en coaching, passend bij de behoefte van de ontvangers van de beurs.
  • Na afloop wordt het project samen met TLC/IIS geëvalueerd en delen we de resultaten binnen de UvA.
  • Het is mogelijk om extra uren te krijgen voor de kennisdeling over jouw project.
 • Data aanvraagronde en toekenning

  Data aanvraagronde en toekenning

  • De Verantwoorde AI-beurs bestaat uit drie lichtingen in 1,5 jaar. De eerste aanvraagronde van deze beurs loopt van 5 oktober t/n 10 november 2023 (eerste lichting).
  • Je krijgt als aanvrager rond 4 december via mail bericht over het toekennen van de beurs.
  • De tweede aanvraagronde loopt van 8 februari t/m 15 maart 2024. De derde aanvraagronde vindt plaats in oktober/november 2024.
 • Meer weten?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lela Mosemghvdlishvili (Voorzitter/Coördinator van de Verantwoorde AI-beurs en de gelijknamige Special Internet Group) via l.mosemghvdlishvili@uva.nl.