Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UvA Duurzaamheidsbeurs

Meer dan ooit komt de impact van het menselijk ingrijpen op onze planeet aan het licht. De UvA investeert daarom in onderwijs op het gebied van groene duurzaamheid in combinatie met gerelateerde sociale duurzaamheidsaspecten en vindt het belangrijk om daar in haar onderwijsprogramma’s aandacht aan te besteden. De UvA Duurzaamheidsbeurs, georganiseerd door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies in samenwerking met het Teaching & Learning Centre (TLC), heeft onlangs de 3e prijs gewonnen in de SustainaBul sustainability ranking en de 5e prijs in best practices. De docent krijgt een jaar de tijd om het project te ontwikkelen ondersteund met een beursbedrag van 80 uur.

UvA Duurzaamheidsbeurs in actie

Marieke Sijm, docent Medische Informatiekunde en PhD-kandidaat Lean Healthcare, kreeg najaar 2021 de beurs toegekend. Ze wilde niet alleen de bewustwording over de klimaat-impact van de zorgsector van studenten in de Faculteit der Geneeskunde vergroten, maar ook studenten actief laten nadenken over oplossingen voor het verduurzamen van de zorg. 

Wil je binnen je onderwijs aan de slag met een van deze thema’s? Zou je studenten graag meer kennis en vaardigheden willen bijbrengen rond het thema duurzaamheid? En wil je meer tijd hebben om deze ideeën uit te werken tot concrete onderwijsactiviteiten? Met deze beurs die georganiseerd wordt door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) en het Teaching & Learning Centre (TLC) kan dat. Of het nu gaat om een geheel nieuwe leerlijn, een nieuw vak, of om bepaalde onderdelen van een vak – je kunt een aanvraag indienen om deze ideeën te realiseren.

 • Voor wie
  • Je bent docent of een team van docenten van één of meerdere vakken aan de UvA en hebt een rol in de ontwikkeling daarvan.
  • Je vindt het interessant om bezig te zijn met onderwijsvernieuwing.
  • Je bent bereid je kennis te delen en anderen te inspireren.
  • Je hebt een aanstelling bij de UvA voor minimaal 0,5 fte voor minimaal de duur van het project.
  • Je hebt toestemming van je leidinggevende om hier uren aan te besteden. 
 • Criteria

  De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de selectie van de aanvragen:

  • Draagt overtuigend bij aan de doelstelling van de beurs; implementeren van het thema groene duurzaamheid in combinatie met gerelateerde sociale duurzaamheidsaspecten in een bestaand vak of een nieuw vak
  • Kwaliteit van het voorstel (o.a. onderbouwing, relatie leerdoelen-eindtermen, plan van aanpak, etc.)
  • De haalbaarheid van het project binnen de gestelde tijd
  • Relevantie voor onderwijspraktijk binnen de universiteit
  • Onderwijservaring en achtergrond van de aanvrager(s)
  • Spreiding van de aanvragen over verschillende opleidingen/faculteiten
 • Voorbeelden ter inspiratie
  Peter van Dam, een van de UvA-docenten die de Duurzaamheidsbeurs toegekend heeft gekregen, vertelt in onderstaande video over het vak dat hij dankzij deze beurs heeft kunnen ontwikkelen.
  Peter van Dam, een van de UvA-docenten die de Duurzaamheidsbeurs toegekend heeft gekregen, vertelt in de video over het vak dat hij dankzij deze beurs heeft kunnen ontwikkelen.

  Andere voorbeelden:

  • Binnen het Project Sustainable Future werken master studenten met uiteenlopende disciplinaire achtergronden samen om toekomstscenario’s uit te werken met oplossingen voor het probleem van de dreigende fosfordepletie.
  • In het minor-vak Degrowth wordt onderzocht hoe we tot een systeem zouden kunnen komen dat, in tegenstelling tot het bestaande economische model, de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet voldoende kansen biedt om te regenereren.
  • In het bachelor vak Water Governance wordt vanuit een Noord-Zuid perspectief bestudeerd hoe invulling wordt gegeven aan de Sustainable Development Goals met betrekking tot onze waterbronnen en de ecosystem services die daaraan verbonden zijn.
  • In het eerstejaarsvak Klimaatverandering en Zeespiegelstijging leren student te spelen met dynamische computermodellen van de “echte wereld” om prognoses voor het klimaat in de toekomst te kunnen maken. 
 • Beschikbare beurzen

  Per beurs is er maximaal 80 uur beschikbaar, afhankelijk van het ingediende voorstel. Deze uren komen bovenop de al door de eigen afdeling toegekende uren voor dit vak.

 • Procedure
  • De aanvrager vult het aanvraagformulier in.
  • De aanvrager dient bij toekenning van de beurs te kunnen aantonen dat er door afdelingshoofd of leidinggevende voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit experts uit verschillende faculteiten, samengesteld door IIS en TLC.
  • Na afloop wordt het project samen met het IIS geëvalueerd en worden de resultaten gedeeld binnen de UvA en mogelijk opgenomen in een publicatie.
 • Sluitingsdatum

  Voor de duurzaamheidsbeurs geldt geen sluitingsdatum: de beurs kan doorlopend worden aangevraagd via het aanvraagformulier.