Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Fair, Resilient & Inclusive Societies (FRIS)-beurs

De UvA zet zich in voor het ontwikkelen van rechtvaardige en veerkrachtige samenlevingen, die het welzijn van alle burgers waarborgen. We leven in tijden van toenemende ongelijkheid en grote sociale, politieke en economische transities. Vooral nu groeit daardoor de vraag: welke rol kunnen wij als universitaire docenten spelen in het begrijpen en aanpakken van zulke urgente kwesties met onze studenten?

Copyright: Shutterstock Angelina Bambina

Wil jij een inclusieve onderwijsomgeving creëren waarin geëmancipeerd en ontwikkelend leren tot bloei komen? Een inclusieve onderwijsomgeving waarmee je bijdraagt aan een meer sociaal rechtvaardige, inclusieve en regeneratieve samenleving? De Fair, Resilient & Inclusive Societies (FRIS)-beurs voor docenten geeft je de tijd en ruimte om een onderwijsvernieuwing te ontwikkelen, die aansluit bij dit thema.

Meer praktische informatie over de inhoud van de FRIS-beurs en de aanmeldprocedure lees je hieronder. Je ontdekt ook meer over deze beurs en/of één van de andere UvA TLC onderwijsbeurzen tijdens het inloopspreekuur op 5 oktober 2023. Meld je hiervoor aan en kom vrijblijvend langs! 

UvA-docenten en -medewerkers zonder UvAnetID kunnen zich aanmelden voor het inloopspreekuur door een mail te sturen naar communicatie-tlc@uva.nl.

De FRIS-beurs ondersteunt op verschillende manieren

De FRIS-beurs wordt georganiseerd en ondersteund door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) en het netwerk van UvA Teaching & Learning Centres (TLC). Deze beurs geeft je de kans oplossingen te bedenken voor jouw onderwijsvraagstuk, die je daarbij kunt toetsen.

 • De beurs bestaat uit 80 ontwikkelingsuren waarmee je je verbeteridee kunt uitwerken.
 • Je krijgt begeleiding op onderwijskundig vlak: een coach begeleidt je bij het praktisch uitwerken tijdens het hele vernieuwingsproces.
 • Je kunt ideeën en ervaringen uitwisselen met alle andere docenten die een beurs ontvangen.
 • Voor wie
  • Je bent docent of een team van docenten van één of meerdere vakken aan de UvA en hebt een rol in de ontwikkeling daarvan.

  • Je vindt het interessant om bezig te zijn met onderwijsvernieuwing.

  • Je bent bereid je kennis te delen en anderen te inspireren.
    
  • Je bent bereid om (in collectief en individueel verband) te werken aan je ontwikkeling als sociaal geëngageerde, inclusieve docent.
    
  • Je hebt een aanstelling bij de UvA voor minimaal 0,5 fte voor minimaal de duur van het project.
    
  • Je hebt toestemming van je leidinggevende om hier uren aan te besteden.
    
  • Huidige FRIS-beurzen richten zich bijvoorbeeld op thema’s/benaderingen zoals: community service learning, reflectieve en collectieve leergemeenschappen, contemplatieve pedagogieën, sociaalecologische rechtvaardigheid of het uitbreiden van onderwijsmaterialen die verder gaan dan bestaande dominante bronnen en percepties.
    
  • Heb je interesse in reflectieve vormen van (actiegericht) onderzoek gekoppeld aan een innovatieproject? Dan is het mogelijk om je aan te sluiten bij een FRIS-onderzoeksproject dat wordt ontwikkeld. Laat het ons weten als je interesse hebt door een mail te sturen naar Dr. Mieke Lopes Cardozo via T.A.LopesCardozo@uva.nl.
 • Criteria

  De volgende criteria worden gebruikt bij de selectie van de aanvragen:

  • Draagt overtuigend bij aan de doelstelling van de beurs.
  • Kwaliteit van het voorstel (onder andere onderbouwing, relatie leerdoelen-eindtermen, plan van aanpak, enz.).
  • De haalbaarheid van het project binnen de gestelde tijd.
  • Relevantie voor onderwijspraktijk binnen de universiteit.
  • Onderwijservaring en achtergrond van de aanvrager(s).
  • Spreiding van de aanvragen over verschillende opleidingen/faculteiten.
 • Beschikbare beurzen
  • Per beurs is maximaal 80 uur beschikbaar, afhankelijk van het voorstel dat is ingediend.
  • Teamleden kunnen ervoor kiezen de uren onderling te verdelen (of een aantal uren inzetten voor student assistentie).
  • De bijeenkomsten voor ondersteuning en begeleiding voor de FRIS-beurshouders vallen ook in deze 80 uur (ongeveer 8-10 uur).
 • Procedure
  • Als je een FRIS-beurs wilt aanvragen, de eerstvolgende aanvraagronde is in het voorjaar van 2024. Meer info over de beurs en aanvraag? Neem dan contact op met SIG-coordinator Dr. Mieke Lopes Cardozo. Als aanvraag mogelijk is, dan kun je je aanvraag indienen via een aanvraagformulier.
  • De aanvrager toont bij toekenning van de beurs aan dat er door afdelingshoofd of leidinggevende voldoende ruimte wordt geboden om het project te kunnen uitvoeren.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit experts uit verschillende faculteiten, samengesteld door het IIS en TLC.
  • Docenten met een beurs worden ondersteund door thematisch expert Dr. Mieke Lopes Cardozo en nemen deel aan een gezamenlijke leergemeenschap.
  • Na afloop wordt het project samen met het IIS geëvalueerd. De resultaten worden gedeeld binnen de UvA en mogelijk opgenomen in een publicatie.
FRIS-café

Fris, vernieuwend en creatief. Eens in de zoveel tijd komt de FRIS-community bij elkaar om informeel te praten over elkaars projecten en ervaringen. 

FRIS-beursprojecten

Meer weten over welke invulling docenten geven aan het het thema Fair, Resilient & Inclusive Societies en op welke manier zij de beurs inzetten voor vernieuwing?