Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA Create a Course Challenge

Special Edition: Future Change

Ben jij gedreven om bij te dragen aan verandering en daarbij een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving? Wereldwijd hebben we momenteel te maken met veel complexe vraagstukken. Denk aan klimaatverandering, ongelijkheid, digitalisering en een gezonde toekomst. Verandering is hierbij essentieel. Verandering in hoe we met elkaar en wereld omgaan, van ons denken en technologische verandering.  Loop jij rond met een goed idee voor een nieuw vak, dat kan bijdragen aan het probleem dat je altijd al hebt willen oplossen? Doe mee met de speciale editie van de Create a Course Challenge en werk jouw vakidee samen met de onderwijsontwikkelaars van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) verder uit.

Denk mee over het onderwijs aan de UvA

Met deze special edition van de UvA Create a Course Challenge word je als student uitgedaagd om buiten de gebaande paden te treden en na te denken over hoe onderwijs future proof, uitdagend én betekenisvol kan zijn. Welke onderwerpen en werkvormen zouden aan bod moeten komen en welke rol spelen studenten en docenten hierbij?  Denk mee over de manier waarop onderwijs bij het instituut, en daarmee binnen de UvA, kan bijdragen aan toekomstige verandering. Dit is jouw kans om jouw visie op onderwijs te realiseren. Wie weet ben jij volgend jaar student-assistent bij jouw eigen vak!

Studenten zonder grenzen

Centraal binnen de challenge staat dat grenzen overstegen worden. Niet enkel tussen studenten en docenten en tussen faculteiten en disciplines, maar ook samenwerking tussen de academische wereld en de maatschappij. 

Special Edition: Future Change 

De wereld verandert en onderwijs verandert mee. De toekomst vraagt om innovatieve oplossingen voor actuele uitdagingen. Voor deze special edition van de challenge ligt de nadruk dan ook op het bijdragen aan de veranderingen die de maatschappij nodig heeft. Verandering is een breed begrip dat vanuit allerlei invalshoeken kan worden benaderd, zoals op technologisch, economisch, ecologisch, politiek, sociaal, psychologisch en filosofisch vlak. Denk bij het ontwikkelen van jouw vak out of the box en vanuit verschillende disciplines. 

 • Hoe werkt het?

  De Create a Course Challenge bestaat uit vier rondes. Uiteindelijk kiest de jury één winnaar. Het IIS gaat samen met de winnaar aan de slag met het ontwikkelen van het vak. De challenge staat open voor alle UvA-studenten, zowel bachelor als master.

  Ronde 1: Dien je idee in 

  Deadline 10 oktober 2023 09:00 uur 

  Vul het online formulier in met een eerste opzet van jouw idee voor een te ontwikkelen vak. Of maak een foto van jouw ingevulde bierviltje en e-mail het naar iis@uva.nl. Wees creatief wat betreft inhoud en vorm! 

  Ronde 2: Werk je idee uit

  Deadline 1 november 2023 09:00 uur

  Zodra wij jouw idee hebben ontvangen, krijg je via de mail een sjabloon toegestuurd dat je helpt jouw idee verder uit te werken. Veel onderwijs is georganiseerd in hoor- en werkcolleges; bedenk jij een vernieuwende werkvorm? Op welke manier draagt jouw vak bij aan het begrijpen en begeleiden van maatschappelijke verandering? Wat leren de studenten? Welke docenten zijn betrokken? Welk studiemateriaal gebruiken de studenten en hoe wordt er getoetst? 

  Je kunt ervoor kiezen om je vak in het Nederlands of in het Engels uit te werken, afhankelijk van de taal waarin het vak uiteindelijk gegeven gaat worden. Stuur het ingevulde format voor de deadline van 10 oktober 2023 09:00 uur toe naar het IIS: iis@uva.nl.

  Ronde 3: Nomineer jouw favoriete vak

  Tussen 8 en 15 november 2023 09:00 uur 

  Alle UvA studenten en medewerkers mogen eenmalig op hun top 3 stemmen. Stemmen is mogelijk vanaf 8 november 09:00 uur tot 15 november 09:00 uur. De vijf ideeën met de meeste stemmen gaan door naar de finale. 

  Ronde 4: Pitch je idee voor de jury

  Donderdag 23 november 2023 17:00 – 19:00 uur 

  Tijdens de finale bepaalt de jury, bestaande uit John Grin, hoogleraar Bestuur en Beleid aan de UvA, Linda de Greef, programmamanager van het Onderwijslab van het IIS en Noah Pellikaan, voorzitter van de Centrale Studenten Raad van de UvA, welke inzending beloond wordt met de realisatie van het vak. De finale vindt op de Roeterseilandcampus plaats en is open voor alle geïnteresseerden. Na afloop proosten we samen op de winnaar, die daarna direct aan de slag mag als student-assistent bij de ontwikkeling van het vak. 

 • Voorwaarden

  Houd tijdens het ontwikkelen van jouw idee de volgende randvoorwaarden en richtlijnen aan.

  Randvoorwaarden

  • Het begrip 'verandering' moet centraal staan;
  • Het vak moet interdisciplinair zijn;
  • Het vak moet geschikt zijn voor 2e en 3e jaars UvA-bachelorstudenten;
  • Het vak moet ontwikkeld worden voor minimaal 20 deelnemers;
  • Aantal studiepunten: 6 EC;
  • Het vak mag zowel Nederlands- als Engelstalig zijn.

  Je vak wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • Interdisciplinariteit: verschillende academische disciplines komen samen. 
  • Maatschappelijke relevantie: het vak brengt kennis en vaardigheden bij die nodig zijn om bij te dragen aan de verandering die onze samenleving nodig heeft. 
  • Originaliteit: het vak heeft een vernieuwend karakter.
  • Opzet: de leerdoelen, leeractiviteiten en de manier waarop de leerdoelen getoetst worden.  
  • Innovatieve onderwijsvormen: denk buiten het kader van hoor- en werkcolleges. Het betrekken van externe partijen of maatschappelijke partners is een pre. 
 • De vijf finalisten van 2023

  "All Eyes on Us: Cyberfeminism and Digital Surveillance"

  By Anna Vrtiak & Lisa van Oosten, Masterstudent Digital Business and Bachelorstudent Information Science (FNWI)

  This course is a call for the digital citizen. In a world where every click is silently observed, unseen algorithms dissect our behaviors, making choices for us, maybe even defining us. Let’s delve into the confluence of digital surveillance and cyberfeminism, offering an interdisciplinary lens to dissect the complex web of online monitoring, datafication, and their implications on gender and society. Why do unseen watchers want your data? How does this surveillance perpetuate biases, especially against marginalized groups? Join us on this riveting journey, as we forge new paths in a world where the observer is no longer hidden, and empowerment is but a lesson away.

  "Decoding our Future: Opportunities and Threats of the Digital Revolution"

  By Annika Iselhorst, Bachelorstudent Political Science (FMG)

  "Decoding our Future: Opportunities and Threats of the Digital Revolution" is an interdisciplinary course that invites students from all disciplines to explore the ever-evolving landscape of emerging technologies. During the course, students learn about the fundamentals of new technologies such as Social Credit Scores and Artificial Intelligence, gaining insights into how they work and what makes them special. Participants will be encouraged to understand the opportunities and threats presented by technologies like Superintelligence, Surveillance Capitalism, and Neurotechnology. They will critically examine the societal implications of these technologies and work on developing governance solutions to shape the future of our technology-driven world. With tutorials focusing on student-led research, discussion, and policy development, participants will learn to bridge the gap between technological development and ethical governance and to bridge the divide between private tech enterprises and society. The goal is to create a path towards a more informed and responsible digital future.

  "Quantum Leap in Social Sciences"

  By Luca Bausani, Bachelorstudent Computational Social Science (FMG)

  Embark on a transformative journey into the heart of modern science and its potential to reshape our understanding of the social world. "Quantum Leap in Social Sciences" is not just a course; it's an exploration of possibilities, a bridge between two seemingly distant realms. In this innovative course, you'll delve into the enigmatic world of quantum mechanics, tracing the evolution of physics from Newton's classical mechanics to the visionary concepts of string theory and John Stewart Bell's theorem. You'll be introduced to the Orchestrated Objective Reduction (OR) theory, unraveling the mysteries of consciousness within the space-time matrix. But this journey isn't just about theory – it's about application. Discover how these quantum principles can revolutionize the social sciences, providing fresh methodologies and empirical insights to challenge established assumptions. This course offers a profound revelation about our universe, who we are, and what we can achieve when we unite our knowledge and intentions. Are you ready for the quantum leap?

  "Who Are My People: Towards Community Values in the Age of Hyper-Individualism"

  By Evita Shrestha & Sascha Kraft, Bachelorstudents Psychology (FMG)

  This course discusses the concept of Community as an essential human need using a transdisciplinary approach. The focus hereby lies on the value which community – and the spaces where communities thrive – can provide for a hyper-individualistic society faced with a number of health and humanitarian crises. History, benefits, and complications of community will be assessed through anthropological views, physiological evidence, psychological research, and sociological discourse. Students will implement their gained knowledge and ideas into the physical manifestation of a community space at the University campus. Stretching beyond traditional Western discussion, we aim to dissect various theoretical frameworks with which students can analyze practical applications of community and find potential solutions for the compromise between compartmentalized communities and boundaryless unity. “We were born to unite with our fellow men, and to join in community with the human race.”  ~ Cicero.

  "Why Things Go Viral?"

  By Shreya Shreemani Kumar, Masterstudent Finance (FEB)

  This course should be introduced at the University of Amsterdam (UvA) for several compelling reasons. Firstly, it is innovative in its approach, recognizing the critical relevance of understanding why trends go viral in today's dynamic digital landscape. This course stands out due to its interdisciplinary nature, bridging psychology, sociology, economics, and media studies to provide students with a comprehensive understanding of virality. This unique approach is valuable because it equips students with practical knowledge and skills to navigate the rapidly changing digital world responsibly. While UvA offers various courses related to media studies and communication, this course is distinct in its focus on virality and its societal impact. By exploring the ethical considerations and societal relevance of virality, it prepares students for a future where the ability to comprehend and leverage the dynamics of virality is increasingly crucial. In this way, the course positions UvA as an institution at the forefront of addressing contemporary issues and prepares students to be forward-thinking contributors to the digital realm.

Impressie Create a Course Finale