Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijsontwikkeling

Anders toetsen

Wil je aan de slag met het uitproberen van nieuwe manieren van toetsen of ben je hier al mee bezig? Leren je studenten verschillende vaardigheden, maar heb je nog geen bevredigende manier om hun ontwikkeling te beoordelen? Wil je een nieuw leerdoel toetsen en ben je op zoek naar de beste manier om dit te doen? Dan biedt deze beurs van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) je mogelijk de ruimte hier werk van te maken.

Vaardigheden als samenwerken, leiderschap, reflectie, etc. zijn moeilijk te toetsen op basis van gangbare normen van toetsing. Als je wilt weten of een student deze vaardigheden heeft ontwikkeld, kan het nodig zijn om alternatieve vormen van beoordeling te gebruiken. Het IIS steunt docenten die mee willen doen met een pilot om alternatieve toetsingsconcepten en procedures in te zetten, deze te evalueren en hun materialen en ervaringen met anderen te delen. Hiervoor heeft het IIS beurzen beschikbaar gesteld waarmee je als docent kunt innoveren en verbeteringen kunt aanbrengen in je eigen vak.

Voor wie

 • Je bent docent of een team van docenten van een of meerdere vakken aan de UvA en bent verantwoordelijk voor de toetsing van je vak;
 • Je vindt het interessant om bezig te zijn met onderwijsvernieuwing;
 • Je bent bereid je kennis te delen en anderen te inspireren;
 • Je hebt een aanstelling bij de UvA voor minimaal 0,5 fte voor minimaal de duur van de pilot;
 • Je hebt toestemming van je leidinggevende om hier uren aan te besteden.

Beschikbare beurzen

Voor vakken die starten in semester 2 (jaar 2018/2019) wordt weer een aantal beurzen beschikbaar gesteld. Aanvragen hebben een minimale looptijd van zes maanden en een maximale looptijd van twaalf maanden. Pilots kunnen vier maanden voor aanvang van het vak in kwestie starten. Per beurs is er maximaal 80 uur beschikbaar, afhankelijk van het ingediende voorstel. Deze uren komen bovenop de al toegekende uren voor dit vak.

Opbouw van het traject

De uren die je krijgt bij het toekennen van een beurs, besteed je aan:

 • het opzetten van de nieuwe manier van toetsing  voor de start van het vak;
 • het uitvoeren van de plannen tijdens de looptijd van het vak;
 • het evalueren van de resultaten;
 • het delen van de opgedane kennis met anderen.

Het IIS onderwijslab kan met je meedenken en je begeleiden bij het uitwerken van je plannen, onder andere door het aanbieden van overleg met een toetsexpert en het delen van Best Practices.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van projectaanvragen voor het tweede semester van 2018-2019 is vrijdag 12 oktober 2018. Gebruik hiervoor onderstaande link. Uiterlijk maandag 29 oktober wordt bekend gemaakt of de beurs is gehonoreerd.

Naar het aanvraagformulier

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de selectie van de aanvragen:

 • Innovatief gehalte van de pilot en te verwachten onderwijsverbetering
 • Kwaliteit van het voorstel (o.a. onderbouwing, relatie toetsing-leerdoelen, plan van aanpak)
 • Relevantie voor onderwijspraktijk binnen de universiteit
 • Onderwijservaring en achtergrond van de aanvrager(s)
 • Spreiding over verschillende opleidingen/faculteiten

Procedure

 • De aanvrager vult het aanvraagformulier in.
 • De aanvrager kan door middel van een garantstelling (zie formulier) van de leidinggevende aantonen dat hem/haar bij toekenning van het budget door afdelingshoofd of leidinggevende voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit een onderwijsdirecteur, een toetsexpert en de programmamanager van het IIS Onderwijslab.
 • Na afloop wordt de pilot samen met het IIS geëvalueerd en worden de resultaten gedeeld binnen de UvA en opgenomen in een publicatie.

Contact

Neem bij vragen contact op met Jessica Rodermans, j.rodermans@uva.nl.