Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Onderwijsontwikkeling

Ontwikkel projectonderwijs met een IIS- beurs

Nieuwe call IIS Beurs

Wil je aan de slag met het uitproberen van een nieuwe vorm van projectonderwijs of ben je hier al mee bezig? Zou je studenten graag projectvaardigheden willen bijbrengen, en wil je meer tijd hebben om je ideeën uit te werken? Ben je geïnteresseerd geraakt in een bestaand onderwijsconcept, en wil je kijken hoe je dit op de beste manier binnen je eigen opleiding of vak kan implementeren? Dan biedt deze beurs van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) je mogelijk de ruimte hier werk van te maken.

Voor wie

  • Je bent docent of een team van docenten van een of meerdere vakken aan de UvA en hebt een rol in de ontwikkeling daarvan;
  • Je vindt het interessant om bezig te zijn met onderwijsvernieuwing;
  • Je bent bereid je kennis te delen en anderen te inspireren;
  • Je hebt een aanstelling bij de UvA voor minimaal 0,5 fte voor minimaal de duur van het project;
  • Je hebt toestemming van je leidinggevende om hier uren aan te besteden.

Achtergrond beurs projectonderwijs

Middels projectonderwijs ontwikkelen studenten vaardigheden die ze klaarstomen voor de samenleving van de toekomst, zogenoemde ‘21st century skills’. Enerzijds leren ze op een projectmatige manier in een team te werken, waarbij zaken als leidinggeven en vooral ook samenwerken centraal staan. Veelal gebeurt dit in interdisciplinaire teams, waarbij kennis, denkwijzen, of methoden van twee of meer disciplines worden geïntegreerd. Vaardigheden die in interdisciplinair werk en onderzoek centraal staan zijn – naast samenwerken – kritisch denken en reflecteren. Ten slotte werken studenten in dit soort projecten vaak voor externe opdrachtgevers, waardoor ze wetenschap en praktijk leren te verbinden. In dit type opdrachten staan vaak weer andere vaardigheden centraal zoals communicatie voor verschillende doelgroepen of projectmanagement. Studenten worden dus getraind in uiteenlopende ‘transferable skills’.

Het IIS stelt als een van haar doelen het (verder) ontwikkelen van projectonderwijs en de kennis hierover binnen de UvA te delen. Dat wordt enerzijds gedaan door het verzamelen van best practices van activiteiten op het online forum SessionLab.
Anderzijds steunt het IIS docenten die nieuwe vormen van vaardighedenonderwijs willen ontwikkelen, deze evalueren en hun materialen en ervaringen met anderen willen delen. Hiervoor heeft het IIS beurzen beschikbaar gesteld waarmee je als docent kunt innoveren en verbeteringen kunt aanbrengen in je eigen vak.

Voorbeelden bestaande IIS initiatieven

Beschikbare beurzen

Voor vakken die starten in blok 3 van semester 1 of in blok 4,5,6 van semester 2 van het studiejaar 2019-2020 wordt een aantal beurzen beschikbaar gesteld. Per beurs is er maximaal 80 uur beschikbaar, afhankelijk van het ingediende voorstel. Deze uren komen bovenop de al door de eigen afdeling toegekende uren voor dit vak.

Opbouw van het traject

De uren die je krijgt bij het toekennen van een beurs, besteed je aan:

  • het ontwikkelen en of implementeren van nieuw vaardighedenonderwijs voor de start van het vak;
  • het uitvoeren van de plannen tijdens de looptijd van het vak;
  • het evalueren van de resultaten;
  • het delen van de opgedane kennis met anderen.

Het IIS onderwijslab kan met je meedenken en je begeleiden bij het uitwerken van je plannen, onder andere door het aanbieden van overleg met een experts en het delen van Best Practices.

Sluitingsdatum

De sluitingsdatum voor het indienen van projectaanvragen voor blok 3 van semester 1 of in blok 4,5,6 van semester 2 van het studiejaar 2019-2020 is vrijdag 25 oktober. Gebruik hiervoor onderstaande link. Uiterlijk dinsdag 5 november 2019 wordt bekend gemaakt of de beurs is gehonoreerd.

Aanmelden