Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijsontwikkeling

Integratie van Vaardigheden

Interdisciplinariteit ontstaat wanneer kennis, denkwijzen, of methoden van twee of meer disciplines worden geïntegreerd. Maar wat vraagt het van studenten om interdisciplinair te denken en werken en hoe kunnen interdisciplinaire vaardigheden worden ontrafelt om het werkbaar te maken in je onderwijs?

Hiervoor zijn kritisch denken, samenwerking en reflectie in ieder geval noodzakelijk. Reflectie speelt een belangrijke rol in veel creatieve processen, zoals ook in het proces van interdisciplinair onderzoek doen. Kritisch denken en samenwerkingsvaardigheden worden ondersteund door dit vermogen om te reflecteren.

Het IIS kan helpen om meer grip te krijgen op het doceren van deze interdisciplinaire vaardigheden. Dit doen wij door inspirerende trainingen en workshops voor docenten (zie: Workshops en trainingen), individuele coaching, het ontwikkelen van werkvormen voor studenten en het bundelen van deze kennis in publicaties en het uitgeven van beurzen voor de ontwikkeling van projectonderwijs binnen de UvA. 

 • Interdisciplinaire werkvormen en onderwijsmethoden

  Het IIS deelt op verschillende wijzen haar kennis over onderwijsmethoden en werkvormen die bij uitstek geschikt zijn voor interdisciplinair onderwijs. Veel breed inzetbare werkwijzen zijn inmiddels gebundeld in een reeks praktisch toepasbare handboeken, waarnaast het IIS maatwerk levert in de vorm van advies, trainingen en procesbegeleiding bij innovatieprojecten binnen en buiten de UvA.

  In het handboek Interdisciplinary Learning Activities zijn praktische en direct uitvoerbare werkvormen te vinden voor docenten die interdisciplinaire methoden willen integreren in hun onderwijs. De 32 activiteiten zijn samengesteld uit bekende en onbekende opdrachten en aangepast voor studenten in het hoger onderwijs, variërend van korte opdrachten voor een enkele werkgroep, tot reflectieopdrachten die gedurende een heel vak stapsgewijs doorlopen kunnen worden. Elke opdracht is voorzien van voorbeeldscenario’s en suggesties voor variatiemogelijkheden.

  Een gedeelte van deze werkvormen dat voornamelijk is toegespitst op intensief projectonderwijs is ook online te vinden op door het IIS beheerde pagina van het kennisdelingsplatform SessionLab.

  Wanneer ervoor wordt gekozen om deze methoden niet alleen binnen een vak toe te passen, maar interdisciplinaire onderwijsvormen ook curriculum-breed te integreren kan ook de publicatie Designing Interdisciplinary Education ondersteuning bieden.

  Naast de publicaties voor docenten en onderwijsontwikkelaars biedt het IIS ook studentenhandboeken voor verschillende fases van een academische interdisciplinaire opleiding.

  Het handboek Academische Vaardigheden, bedoeld voor bachelorstudenten, gaat in op de volgende elementen: onderzoeken, argumenteren, presenteren, wetenschappelijk schrijven en kritisch denken. Ook biedt het veel concrete instructies, tips en voorbeelden om deze zaken te ontwikkelen en te verbeteren. Het handboek dient als houvast en ondersteuning in de eerste studiejaren, en kan ook in latere fasen van de studie als naslag werk gebruikt worden bij het schrijven van bijvoorbeeld een eindscriptie. Deze publicatie is verkrijgbaar in zowel een Nederlandse als Engelse uitvoering.

  An Introduction to Interdisciplinary Education geschreven voor studenten in een latere fase van hun bacheloropleiding, wanneer zij zelfstandig (interdisciplinair) onderzoek moeten plannen, ontwerpen en uitvoeren.

 • Advies op maat

  Indien gewenst biedt het IIS advies en trainingen aan voor docenten en onderwijsontwikkelaars die interdisciplinaire werkvormen en/of project-gedreven onderwijs willen toepassen in hun vak of curriculum. Neem contact op met Yorike of Linda.

  mw. drs. L. (Linda) de Greef

  Project coördinator