Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Kennisdeling

Workshops, trainingen en publicaties

Door de jaren heen hebben we kennis vergaard over hoe we interdisciplinair onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren. We hebben een praktisch overzicht samengesteld met de publicatie van een aantal handboeken die suggesties geven, voorbeelden uit de praktijk en theoretische inzichten bieden in relatie tot academische vaardigheden, onderwijsmethoden, interdisciplinair onderzoek voor studenten en de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs. Alle boeken zijn verkrijgbaar via uitgever AUP, maar ook via alle gangbare (studie)boekenwinkels en bekende webshops zoals Bol.com en Amazon.

Workshops en trainingen

 • Interdisciplinaire werkvormen: integreren en toepassen

  Deze workshop is voor docenten die in werkgroepen interdisciplinaire vaardigheden bij studenten willen bevorderen.

  Waarom deze workshop? 

  Deze workshop geeft een overzicht van werkvormen die interdisciplinair denken en handelen bij studenten bevorderen, op bachelor- en masterniveau. Steeds meer beseffen we dat, onder meer door technologieontwikkeling en globalisering, problemen zo complex zijn geworden dat ze alleen kunnen worden opgelost door samenwerking tussen verschillende disciplines. Studenten moeten dus meer en beter leren hoe ze kennis, methoden en vaardigheden uit verschillende vakgebieden kunnen integreren en toepassen. Interdisciplinaire vaardigheden zijn een waardevolle aanvulling op disciplinair denken en handelen.

  Wat leert u in deze workshop?

  In het eerste deel van de workshop wordt bekeken welke vaardigheden bij studenten moeten worden aangesproken. Daarna kijken we naar de praktijk en onderzoek je met welke werkvormen je deze vaardigheden bij je studenten kan aanspreken. Er wordt gewerkt aan de hand van het boek 'Interdisciplinary Learning Activities' dat een overzicht biedt van werkvormen die bij interdisciplinaire opleidingen aan de UvA en daarbuiten met succes worden gebruikt. De kennis en ervaringen uit de workshop worden gebruikt voor de volgende editie van het boek.

 • Interdisciplinair onderzoek: doceren en begeleiden

  Deze workshop is voor docenten die betrokken zijn bij onderwijs gericht op interdisciplinair onderzoek door studenten of die geïnteresseerd zijn in interdisciplinair onderzoek en dit willen implementeren in hun onderwijs.

  Wat leer je in deze workshop?

  In de workshop staat een model voor interdisciplinair onderzoek centraal. ‘An Introduction to Interdisciplinary Research’ wordt geïntroduceerd met voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Het toegankelijk geschreven boek ‘An Introduction to Interdisciplinary Research' gaat in op ‘the what’. Hierin wordt bondig beschreven hoe academische disciplines zich hebben ontwikkeld tot wat ze nu zijn en wat deze disciplines kenmerkt. Vervolgens wordt uiteengezet wat interdisciplinariteit is en wat de ‘drives’ zijn voor interdisciplinair onderzoek. Ook wordt stilgestaan bij interdisciplinaire integratie.

  In het tweede deel van de workshop wordt een model geïntroduceerd dat studenten door het interdisciplinair onderzoeksproces leidt. Met voorbeelden worden de stappen inzichtelijk en tastbaar gemaakt. In de workshop passeert de inhoud van het boek in vogelvlucht de revue, waarbij speciale aandacht uitgaat naar het model. Vervolgens gaan docenten met de methode aan de gang. Ook wordt er een handleiding voor docenten verstrekt, met aanwijzingen en aandachtspunten voor docenten voor het gebruik van ‘An Introduction to Interdisciplinary Research’ in een cursus.

 • Interdisciplinaire programma's: ontwerpen en versterken

  Deze workshop is voor onderwijsdirecteuren, opleidingsdirecteuren en docenten met een coördinerende functie die de interdisciplinaire component in een opleiding (bachelor en/of master) willen versterken.

  Wat leert u in deze workshop? 

  U leert onderscheidende kenmerken van interdisciplinaire programma’s te identificeren en een analyse te maken van de sterktes en zwaktes van het interdisciplinaire programma waarin u werkt. Door kennis te delen over vragen die van belang zijn bij het ontwerpen of versterken van interdisciplinariteit in een opleiding, bent u beter in staat de interdisciplinaire leerdoelen te koppelen aan de uitwerking van het programma.

  Opzet van de workshop 

  De workshop begint met een presentatie over definities van interdisciplinariteit. Daarna maken we een vertaling daarvan naar het ontwerp van het programma aan de hand van 7 vragen die kunnen helpen bij het vinden van een goede match tussen het programma en de gewenste interdisciplinaire leerdoelen. Aan de hand van een oefening analyseert u de opleiding op basis van vragen als;

  • hoeveel disciplinaire kennis hebben studenten nodig voordat zij kunnen starten met het integratie proces?
  • hoe wordt een brug gemaakt tussen de verschillende cursussen in het programma?
  • waar in het programma worden cursussen georganiseerd gericht op integratie van disciplines?

  In de workshop deelt u kennis en ervaringen met collega’s die ook betrokken zijn bij een interdisciplinaire opleiding.

Publicaties

 • Academische Vaardigheden

  Waarvoor dient een theoretisch kader? Hoe geef je een grafiek goed weer? Waar moet je aan denken bij een presentatie?

  Als interdisciplinaire student duik je in de theorieën en onderzoeksmethoden van uiteenlopende disciplines. Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om kennis op te nemen, te ontwikkelen, te integreren en ter discussie te stellen. Dit handboek biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om studenten tijdens hun studie en daarna te ondersteunen bij het ontwikkelen van die vaardigheden.

  Aangezien onderzoek centraal staat in academische vorming, dient de empirische cyclus als rode draad van het boek om onder andere de volgende vaardigheden te bespreken:

  • Zoeken, kritisch lezen en ontleden van wetenschappelijke teksten;
  • Onderzoeksvraag opstellen;
  • Concepten kwalitatief of kwantitatief meetbaar maken;
  • Ordenen van literatuur en data;
  • Analyseren en opstellen van een argumentatie;
  • Wetenschappelijk schrijven;
  • Samenwerken;
  • Reflecteren;
  • Presenteren.

  Bestel het Nederlandstalige boek hier (aup.nl)

 • An Introduction to Interdisciplinary Research - Theory and Practice

  Het handboek 'An Introduction to Interdisciplinary Research' is bedoeld voor gevorderde bachelorstudenten en beginnende masterstudenten en bouwt voort op de 20 jaar interdisciplinaire onderwijservaring binnen het IIS.

  Het boek biedt inzicht in de oorsprong en het belang van interdisciplinair onderzoek door middel van inspirerende voorbeelden, en het biedt studenten een uitgewerkt en praktisch onderzoeksmodel waarmee ze stapsgewijs begeleid worden bij het ontwerpen en uitvoeren van hun eigen interdisciplinaire onderzoeksproject. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan samenwerking, omdat interdisciplinair onderzoek vaak in groepsverband wordt gedaan.

  Bestel het boek hier (aup.nl)

 • Wicked Philosophy

  'Wicked Philosophy: Philosophy of Science and Vision Development for Complex Problems' biedt een overzicht van de filosofie van de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen en onderzoekt hoe inzichten uit deze drie domeinen kunnen worden geïntegreerd om oplossingen te vinden voor de complexe, 'wicked' problemen waarmee we momenteel worden geconfronteerd. 

  Complexiteitsdenken

  De kern van een nieuwe op wetenschap gebaseerde visie is complexiteitsdenken, het bieden van een metapositie voor het navigeren door alternatieve paradigma's en het maken van geïnformeerde keuzes van middelen voor projecten met complexe problemen. Het boek brengt designdenken ook in probleemoplossing en onderwijs, en bevordert de constructie van een integratieve benadering die structuur en actie overbrugt, versterkt door transdisciplinaire betrokkenheid van belanghebbenden in de samenleving. 

  Bestel het boek hier (aup.nl)

 • Designing Interdisciplinary Education

  Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging om studenten op te leiden die voorbij de grenzen van hun eigen discipline kunnen kijken en met innovatieve geïntegreerde oplossingen voor hedendaagse problemen te komen.

  'Designing Interdisciplinary Education' dient als een houvast bij het ontwerpen van interdisciplinaire initiatieven in het hoger onderwijs, of het nu gaat om programma’s, minors, cursussen of buitenschoolse activiteiten. Het biedt toegankelijke begeleiding en praktisch advies voor universitaire docenten en curriculumleiders die een succesvolle interdisciplinaire benadering van hun onderwijs op klas-, cursus- of programmaniveau willen ontwikkelen, implementeren en behouden.

  Vol cadestudy's, voorbeelden, oefeningen en adviezen

  De ‘hands on’ benadering van het boek focust zich op verschillende belangrijke onderwerpen zoals het formuleren en beoordelen van interdisciplinaire leerresultaten, inbedden van integratievaardigheden in het programmaontwerp, de kenmerken van een interdisciplinair docent, praktijkgericht interdisciplinair en didactische methoden die interdisciplinair begrip bevorderen.

  Dit handboek beval talloze casestudy’s, belangrijke adviezen en oefeningen van interdisciplinaire programma’s in verschillende landen. De ideeën die in dit handboek zijn uitgewerkt zijn gebaseerd op de theorieën en methoden die worden gebruikt door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies.

  Bestel het boek hier (aup.nl)

 • Interdisciplinary Learning Activities

  In het handboek 'Interdisciplinary Learning Activities' zijn praktische en direct uitvoerbare werkvormen te vinden door docenten die interdisciplinaire methoden willen integreren in hun onderwijs. De 32 activiteiten zijn samengesteld uit bekende en onbekende opdrachten en aangepast voor studenten in het hoger onderwijs, variërend van korte opdrachten voor een enkele werkgroep, tot reflectieopdrachten die gedurende een heel vak stapsgewijs doorlopen kunnen worden. Elke opdracht is voorzien van voorbeeldscenario’s en suggesties voor variatiemogelijkheden.

  Bestel het boek hier (aup.nl)

  Review 'Interdisciplinary Learning Activities'

  Geschreven door Hilde Creten & Nicole Totté, onderwijsondersteuners, Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning, KU Leuven.

  'Toen interdisciplinair onderwijs aan de KU Leuven expliciet op de agenda kwam te staan omdat het een plek kreeg in de nieuwe onderwijsvisie, waren we heel blij om te kunnen terugvallen op de expertise van het IIS Amsterdam. Als ondersteunende dienst willen we vooral docenten stimuleren om kansen te creëren voor studenten om met andere disciplines in aanraking te komen. Dat gaat van (kleine) activiteiten tijdens de les, over interdisciplinaire projecten of masterproeven tot volledige interdisciplinaire vakken of opleidingen. Zo gebruiken we dit boek o.a. in een module 'Lesgeven aan heterogene groepen'.  Hoe kan je als docent bij een groep studenten met een verschillende (voor)opleiding die verschillen optimaal benutten? We verwijzen docenten door naar het boek om een concrete werkvorm te vinden die bij hen past, bijv. hoe studenten in debat kunnen gaan over een stelling vanuit verschillende perspectieven of disciplines, hoe studenten kunnen samenwerken in een  'Jigsaw'groepswerk of  hoe je de 'Walt Disney Strategie' kan inzetten. Ook in andere ondersteuning zoeken we regelmatig inspiratie in 'Interdisciplinary Learning Activities', bijv. wanneer we docenten adviseren bij het vormgeven van service learning vakken, die inherent interdisciplinair zijn. En ook voor honours programma’s of andere interdisciplinaire opleidingen kunnen we met deze achtergrond docenten beter helpen hoe ze studenten uit verschillende disciplines concreet laten samenwerken.'

 • Seeing the City

  The city is a complex object. Some researchers look at its shape, others at its people, animals, ecology, policy, infrastructures, buildings, history, art, or technical networks. Some researchers analyse processes of in- or exclusion, gentrification, or social mobility; others biological evolution, traffic flows, or spatial development. Many combine these topics or add still more topics beyond this list. Some projects cross the boundaries of research and practice and engage in action research, while others pursue knowledge for the sake of curiosity.

  This volume embraces this variety of perspectives and provides an essential collection of methodologies for studying the city from multiple, interdisciplinary, and transdisciplinary perspectives. We start by recognizing that the complexity of the urban environment cannot be understood from a single vantage point. We therefore offer multiple methodologies in order to gather and analyse data about the city, and provide ways to connect and integrate these approaches. The contributors form a talented network of urban scholars and practitioners at the forefront of their fields. They offer hands-on methodological techniques and skills for data collection and analysis. Furthermore, they reveal honest and insightful reflections from behind the scenes. All methodologies are illustrated with examples drawn from the authors own research applying them in the city of Amsterdam. In this way, the volume also offers a rich collection of Amsterdam-based research and outcomes that may inform local urban practitioners and policy makers. Altogether, the volume offers indispensable tools for and aims to educate a new generation of interdisciplinary and transdisciplinary-minded urban scholars and practitioners.

  Copyright: UvA
  I fully support Luca’s call to start using the book; so while of course having dialogues with colleagues about your method and approach is the best, the book can also serve this purpose, to help you assess what it is you do not see yourself. Julia Noordegraaf, professor Digitaal Erfgoed

Podcasts

 • Aflevering over 'Online onderwijs'

  Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies organiseert normaal gesproken elke 6 weken een Brown Bag Lunch, een moment waarop er kennis van binnen en buiten de UvA over onderwijs gedeeld wordt. Dit kan variëren van het experimenteren met een nieuwe onderwijstool tot aan het opzetten van een nieuwe opleiding. In tijdens van thuiswerken is dit format omgevormd tot een online variant, de Brown Bag Lunch Podcast. De podcast duurt 30 minuten, ideaal om tijdens een middagwandeling te beluisteren. 

  Thema: online onderwijs
  Jullie hebben afgelopen maanden allemaal inspiratie opgedaan met online lesgeven. Podcast-hosts Julia en Lina spraken twee docenten van het IIS die zich met veel enthousiasme en innovatiedrang op deze niet te vermijden nieuwe onderwijsvorm hebben gestort.

  Luister de podcast hier

  Gasten: Vincent Tijms en Esther Quaedackers

  • Vincent Tijms is opleidingscoördinator van de Research Master Brain and Cognitive Sciences. Hij organiseerde een hybride introductiedag voor de nieuwe eerstejaars studenten. Zijn grootste uitdaging? Sociale interactie in een online setting bewerkstelligen.
  • Esther Quaedackers geeft de vakken Big History en Local Big History en dit jaar ontwikkelde ze het nieuwe keuzevak Pandemic. Ze vertelt hoe ze dit vak heeft ontwikkeld in de wetenschap dat het online gegeven zou worden, hoe ze de studenten betrokken houdt, en hoe de mogelijkheden van online onderwijs haar kunnen helpen met toekomstige ambities.

  Besproken tools  

 • Aflevering over 'Stadsontwikkeling'

  Nanke Verloo en Luca Bertolini over hun boek Seeing the City. In dit boek worden verschillende perspectieven besproken om de stad te bekijken en manieren om deze perspectieven te verbinden. 

  Katusha Sol is oprichter van het bureau Placemakers. Groepen studenten volgen de Placemaking-methode om stadsontwikkelingsprojecten voor opdrachtgevers uit te voeren. Studenten Thomas Schuurman Hess en Eva Leenders vertellen hoe zij als opdracht voor dit vak een plan ontwikkelden om Roeterseiland natuurinclusief te maken. Zie hier de toelichting op hun project Plan Bee

  De hosts: Julia Conemans & Lina Dokter