Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vormverbreding bedrijfsjournalistieke vaardigheden

Characteristics

  • Course: Onderzoek Neerlandistiek in de praktijk
  • Programme: Master Nederlandse taal en cultuur
  • Group size: 6 studenten 
  • Study load: 6 EC
  • Year: eerstejaars Masterstudenten

Course description

Voor het nieuwe vak ‘Onderzoek Neerlandistiek in de praktijk’ ontwikkelden docenten Everdien Rietstap en Suzanne Aalberse een onderwijsblok gericht op het verbreden van bedrijfsjournalistieke vaardigheden, waarin studenten hun specialistische kennis vertalen naar een specifieke opdrachtgever en delen met een breed publiek via een online webinar. Een van de doelen was om meer variatie te creëren in de eindproducten van studenten die zij maken voor een opdrachtgever om zo een betere aansluiting te krijgen tussen de praktijkopdrachten en het werk dat studenten later daadwerkelijk gaan doen. Tegelijkertijd was het van belang dat de opdrachten op academisch niveau werden uitgevoerd en de verschillende eindproducten op hetzelfde eindniveau zouden komen. Rietstap en Aalberse hebben dit aangepakt o.a. door alignment van de opdracht met eerder gegeven vakken. Daarnaast voerden de studenten een diepte-interview met de opdrachtgever (of een inhoudelijk expert) uit en organiseerden zij het afsluitende online webinar. Uiteindelijk kwamen de studenten tot zeer verschillende relevante eindproducten, waaronder een lesplan, kennisclip, podcast en een communicatieplan voor een gemeente. Om deze te kunnen beoordelen zijn verschillende rubrics gemaakt.

Copyright: Everdien Rietstap
Studenten waardeerden de vrijheid om academisch onderzoek binnen hun specialisatierichting te vertalen naar op een opdrachtgever afgestemd eindproduct, de schrijfopdrachten en de gezamenlijke organisatie van het online webinar. Het vak biedt de creativiteit en ervaring die van pas komen in de beroepspraktijk. Everdien Rietstap

Course materials

Get in touch

Drs. E.J. (Everdien) Rietstap

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

Dr. S.P. (Suzanne) Aalberse

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde