Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Nu in ontwikkeling bij het IIS

Ruimte voor experiment

Hier vind je nieuwe onderwijsconcepten waar het IIS aan verbonden is. Het IIS biedt een open sfeer met een ambitieus denk- en werkklimaat waar uitvoering en ontwikkeling met elkaar zijn verweven. Het IIS werkt hierbij altijd samen met de faculteiten van de UvA. Belangrijk is dat er binnen de ontwikkeling van interdisciplinaire onderwijsprojecten ruimte is voor experiment en kennisdeling.

 • Nieuwe bacheloropleiding: Social Data Science

  In 2020 zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding Social Data Science (SDS). Docenten van de FMG, FNWI en FGw hebben hard gewerkt om de bachelor vanaf september 2022 te kunnen aanbieden. De Macrodoelmatigheidstoets is goedgekeurd, het onderwijs van jaar één is ontwikkeld en het onderwijs voor jaar twee, drie en vier zijn in de basis (leerdoelen en toetsing) uitgedacht. Daarnaast is de TNO aangeboden aan de NVAO en verwachten we eind februari/begin maart 2021 de site visit voor de visitatie. Het IIS is hier actief bij betrokken geweest in een adviserende, uitvoerende en faciliterende rol.

  De opleiding volgt het didactisch concept HILL (High Impact Learning that Lasts) en studenten gaan vanaf jaar 1 aan het werk met semester brede projecten ondersteund door workshops, hoorcolleges en werkgroepen. De projecten gaan over digitale innovaties met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit of gelijkheid. Afgestudeerden van deze opleiding zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame digitale technologieën en hebben inzicht in de sociale, politieke, culturele en technologische dimensies van digitale transformaties.

  Mw. drs. S.M. (Silke) van Beekum

  Neem voor vragen over DISC contact op met Silke

 • Nieuwe bacheloropleiding: Science & Design

  De bacheloropleiding Science and Design van de FNWI is bedoeld om een ​​unieke opleiding aan te bieden in wetenschap, experimenteren, modelleren en ontwerptechnieken, met als doel het oplossen van huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen door toepassing en ontwikkeling van geavanceerde technologie.

  De belangrijkste taken waar de komende maanden aan gewerkt gaat worden zijn:

  • Het schetsen en begeleiden van cross-over projecten voor bachelorstudenten uit verschillende disciplines,
  • Vereisten vaststellen voor een makerslab waar huidige en toekomstige studenten apparaten, applicaties en apparatuur kunnen bouwen of ontwerpen en werken met geavanceerde experimentele instellingen of complexe simulatiesoftware kunnen ontwikkelen en uitvoeren,
  • Het samenbrengen van verschillende stakeholders binnen onze faculteit en  binnen Sciencepark, de gemeente en de hogeschool (HvA).
  Dhr. M.H. (Morten) Strømme MSc

  Neem voor vragen over 'Science & Design' contact op met Morten

 • Aanstaande publicatie: Meaningful Assessment in Interdisciplinary Education

  De complexe maatschappelijke en technologische uitdagingen van deze eeuw kunnen niet worden aangepakt met oplossingen uit slechts één expertisegebied. Daarom hebben academici kennis en vaardigheden nodig om disciplinaire grenzen te overschrijden - vaardigheden zoals kennisintegratie, kritisch denken, samenwerking en reflectie. Maar hoe kunnen we beoordelen of studenten deze vaardigheden daadwerkelijk hebben opgedaan?

  Het handboek Meaningful Assessment for Interdisciplinary Education bevat concrete suggesties in de vorm van voorbeelden van beoordelingsmethoden die universitaire docenten kunnen gebruiken om te evalueren of studenten (1) het beoogde leerresultaat hebben bereikt, (2) het leerproces doorlopen hebben en (3) om studenten in staat stellen kritische zelfbeoordelaars te zijn. Het boek besteedt speciale aandacht aan de vraag hoe feedback op een zinvolle en effectieve manier kan worden gebruikt.

  Wil je zelf nieuwe beoordelingsmethoden uitproberen? Wil je dat je studenten hun interdisciplinaire inzicht ontwikkelen, maar heb je op dit moment geen toekrijkende manier om hun ontwikkeling te beoordelen? Wil je gebruikmaken van leerdoelen als reflectie of samenwerking? Dit handboek biedt veel praktische methoden om deze en andere belangrijke interdisciplinaire vaardigheden te beoordelen.

  Mw. drs. L. (Linda) de Greef

  Neem bij vragen over ‘Meaningful Assessment in Interdisciplinary Education’ contact op met Linda