Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Nu in ontwikkeling bij het IIS

Ruimte voor experiment

Hier vind je nieuwe onderwijsconcepten waar het IIS aan verbonden is. Het IIS biedt een open sfeer met een ambitieus denk- en werkklimaat waar uitvoering en ontwikkeling met elkaar zijn verweven. Het IIS werkt hierbij altijd samen met de faculteiten van de UvA. Belangrijk is dat binnen de ontwikkeling van interdisciplinaire onderwijsprojecten ruimte is voor experiment en kennisdeling.

 • Building Bridges for Local Global Challenges

  Op mondiale schaal spelen veel vraagstukken die lokaal implicaties hebben, en andersom. Denk bijvoorbeeld aan overbevissing, verspreiding van infectieziekten en ongelijkheid door digitalisering. Hoe kunnen lokale interventies sturing geven aan mondiale oplossingsrichtingen? In het vak 'Building Bridges for Local-Global Challenges' behandelen UvA-studenten samen met studenten van Europese partneruniversiteiten mondiale vraagstukken, met inachtneming van zowel de lokale als de internationale context(en). 

  Dit project heeft als doel de volgende vaardigheden van studenten te versterken: interculturele communicatie en samenwerking, vormgeven aan transities en het ontwikkelen van project- en co-creatie-vaardigheden op internationaal niveau. In internationale projectgroepen werken studenten online en offline samen om de diverse perspectieven te verbinden. De uitdaging is op een overkoepelend niveau naar het vraagstuk te leren kijken en tegelijkertijd te leren van de verschillende concrete lokale interventies.

  In maart 2022 is het vak voor het eerst van start gegaan. Lees hier het interview met hoofddocent Pauline Vromans. In het tweede semester van studiejaar 2022-2023 staat het vak weer op het programma.

  Dr. ing. P.K.I. (Ilja) Boor

  Neem bij vragen over 'Building Bridges for Local Global Challenges' contact op met Ilja

 • Leerlijn Transities Vormgeven 

  Het denken over, omgaan met en vormgeven van transities vergt visie, leiderschap en de vaardigheid veranderprocessen te begeleiden en regisseren. Het vereist dat je perspectieven verbindt en bruggen bouwt, durft te experimenteren en snel kunt bijstellen als het anders moet. Het vergt bepaalde vaardigheden op het gebied van samenwerken en reflectie, en je moet tegen de stroom in durven gaan als het nodig is. Ontwerpgerichte procesbenaderingen (zoals design thinking of reflectief interactief ontwerp) stimuleren deze vaardigheden.  

  Dit project richt op het ontwikkelen van een leerlijn Transities Vormgeven, waarin bovenstaande vaardigheden centraal staan. Deze generieke leerlijn zal bestaan uit verschillende modules (inclusief leerdoelen, activiteiten en toetsing) die de belangrijkste thema’s van transities vormgeven behelzen.  

  Het uiteindelijke doel van dit project is om opleidingen te begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van een leerlijn Transities Vormgeven binnen een curriculum en indien gewenst om modules transities vormgeven te integreren in het bestaande curriculum van de opleiding.

  Dr. D. (Debby) Gerritsen

  Neem bij vragen over de Leerlijn Transities Vormgeven contact op met Debby

 • Toolbox voor Transitiemakers

  We leven in een complexe wereld, waarin veel grote maatschappelijke veranderingen gaande zijn. Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, zijn kennis, attitudes en vaardigheden nodig die we hier kortweg samenvatten als het vormgeven van transities. De veranderende wereld vraagt om vernieuwend onderwijs dat studenten leert deze kennis, attitudes en vaardigheden op te doen.  

  Transities vormgeven vergt, naast kennis over verandertrajecten, ook visie, leiderschap en vaardigheden om veranderprocessen te initiëren en regisseren. Het vereist bijvoorbeeld dat je samenwerkt en reflecteert, perspectieven verbindt en bruggen bouwt (tussen mensen en ideeën), durft te experimenteren, aanpassingen maakt wanneer het anders moet, tegen de stroom in durft te gaan en veerkracht hebt.  

  Het IIS werkt, samen met de Universiteit Utrecht, de kennisalliantie Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht en University College Utrecht, aan een dynamische, open source toolbox op het gebied van het leren vormgeven van (maatschappelijke) transities. De Toolbox voor Transitiemakers is een plek om:  

  • geïnformeerd en geïnspireerd te raken;
  • ready-to-go onderwijsmateriaal te vinden (van leerdoelen tot toetsvormen);
  • te leren van en met elkaar (good practices en trainingen);
  • de route te vinden naar maatwerk (consultaties) op het gebied van transities, en hulp te vragen rondom het vormgeven (faciliteren) van transities bij onderwijs. 

  De Toolbox voor Transitiemakers wordt in levendige community of practice van docenten, studenten en onderwijsontwikkelaars in co-creatie gebouwd. Op deze wijze sluiten vorm en inhoud aan bij de behoefte en wordt de Toolbox in de onderwijspraktijk ingebed. 

  Heb jij interesse om dit samen met ons te doen?

  Dr. ing. P.K.I. (Ilja) Boor

  Heb je vragen of opmerkingen over de Toolbox? Neem dan contact op met Ilja Boor

 • Nieuw honoursvak: The Next Great/Small Transformation

  De samenleving heeft te maken met urgente en complexe opgaven, zoals klimaatverandering, ongelijkheid, pandemieën en digitalisering. Aangezien dit soort opgaven stevig verankerd zijn in bestaande maatschappelijke structuren en instituties, vraagt het vormgeven van maatschappelijke transities om ingrijpende wijzigingen van de huidige manier van denken en handelen. We moeten de manier waarop we omgaan met deze urgente vraagstukken fundamenteel veranderen, maar we weten niet hoe. Er is grote mate van onzekerheid over de richting van de transities en bovendien is vaak sprake van weerstand tegen verandering. Hoe kom je verder? 

  In het honoursvak 'The Next Great/Small Transformation' maken we studenten kritisch en constructief vertrouwd met conceptuele en operationele tools om transities vorm te geven. Met behulp van deze tools zullen interdisciplinaire teams van studenten een maatschappelijke transitie-uitdaging identificeren en een strategie ontwikkelen om deze aan te pakken. Tegelijkertijd worden studenten aangespoord om de tools kritisch te beoordelen en verbeteringen voor te stellen. 

  Het proces dat centraal staat in dit vak bestaat uit vier iteratieve fasen:

  • Imagine: Het identificeren van een transitie-uitdaging en een visie die deze kan aanpakken;
  • Connect: Het leren begrijpen van de uitdaging op systeemniveau;
  • Act:  Bedenken en uitvoeren van een eenvoudige interventie om de visie te realiseren;
  • Assess: monitoring en evaluatie van de impact van de interventie (zowel van de interventie zelf als de impact op systeemniveau).

  Tijdens de eerste editie in najaar 2021 werd een rondetafel-bijeenkomst georganiseerd met interessante gasten om de studenten te inspireren. Lees hier meer over de opzet van het vak en de gebruikte onderwijsmethoden. De derde editie van The Next Great/Small Transformation start in september 2022.

  Drs. K. (Katusha) Sol

  Neem bij vragen over het nieuwe honoursvak 'The Next Great/Small Transformation' contact op met Katusha

 • Nieuwe bacheloropleiding: Computational Social Science

  In 2020 zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding Computational Social Science. Docenten van de FMG, FNWI en FGw hebben hard gewerkt om de bachelor vanaf september 2022 te kunnen aanbieden. De Macrodoelmatigheidstoets is goedgekeurd, het onderwijs van jaar één is ontwikkeld en het onderwijs voor jaar twee, drie en vier zijn in de basis (leerdoelen en toetsing) uitgedacht. Het IIS is hier actief bij betrokken geweest in een adviserende, uitvoerende en faciliterende rol.

  De opleiding volgt het didactisch concept HILL (High Impact Learning that Lasts) en studenten gaan vanaf jaar één aan het werk met semester brede projecten ondersteund door workshops, hoorcolleges en werkgroepen. De projecten gaan over digitale innovaties met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit of gelijkheid. Afgestudeerden van deze opleiding zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame digitale technologieën en hebben inzicht in de sociale, politieke, culturele en technologische dimensies van digitale transformaties.

  De bacheloropleiding Computational Social Science gaat in september 2022 van start.

  Drs. S.M. (Silke) van Beekum

  Neem voor vragen over Computational Social Science contact op met Silke

 • Nieuwe bacheloropleiding: Humanities in context

  Maatschappelijke veranderingen zoals globalisatie, digitalisering en klimaatverandering zijn sterk verweven met onze cultuur. De nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding Humanities in Context leert studenten onderzoek doen naar deze veranderingen en problemen, waarbij de geesteswetenschappen een cruciale rol hebben. De opleiding bestaat uit een propedeuse en (vooralsnog) drie majoren met als thema’s Digital Transformation, Humanities for a Sustainable Future and Global Cultures. De opleiding wordt onder het bestaande CROHO-label Cultuurwetenschappen ingebed in het in onderwijsportfolio van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het IIS draagt bij aan de ontwikkeling van deze opleiding door middel van deelname aan een denktank en geeft didactische trainingen aan de beoogde docententeams. 

  Drs. L. (Linda) de Greef

  Neem voor vragen over 'Humanities in Context' contact op met Linda

 • Special Interest Group: Impact Learning

  Als docenten en onderwijsontwikkelaars vinden we het waardevol om studenten onderwijs te bieden waarmee zij leren over de samenleving en ook impact kunnen maken. De Special Interest Group Impact Learning, een samenwerking tussen het IIS en het Teaching & Learning Centre, is een netwerk met als doel om Impact Learning meer common practice te maken aan de UvA en kennis uit te wisselen tussen geïnteresseerden en ervaringsdeskundigen. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld over impact learning en toetsing, opdrachtgeverschap of impact learning en beleid. Tijdens de bijeenkomsten komen deskundigen aan het woord en gaan we vooral ook in op praktische vragen en ervaringen uit de praktijk. Op 4 november 2022 organiseren we een Impact Learning Day in de Amsterdam Law Hub. Hier leer je meer over impact learning en best practices, binnen en buiten de UvA. 

  Van twee bijeenkomsten zijn factsheets gemaakt ter kennisdeling, die voor iedereen te downloaden zijn:

  - Special Interest Group #3: Impact Learning according to Students (pdf)

  - Special Interest Group #5: Impact Learning & Toetsen (pdf)

  Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten bij het Teams-kanaal of contact opnemen met Katusha Sol:

  Drs. K. (Katusha) Sol

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica