Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Nu in ontwikkeling bij het IIS

Ruimte voor experiment
 • Local Global Think Tank

  De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn een dringende oproep tot actie. Hoe kunnen we complexe problemen, zoals klimaatverandering, economische ongelijkheid, digitalisering en genderongelijkheid, op wereldschaal oplossen, rekening houdend met de lokale context en implicaties? Welke lokale interventies kun je ontwikkelen om mondiale problemen aan te pakken voor een duurzamere toekomst voor mens en planeet?  

  In het IIS-keuzevak 'Building Bridges for Local-Global Challenges' behandelen UvA-studenten samen met studenten van Europese partneruniversiteiten deze werelddoelen, met inachtneming van zowel de lokale als de internationale context(en). Dit project heeft als doel de volgende vaardigheden van studenten te versterken: (1) interculturele communicatie en samenwerking, en (2) het ontwikkelen van project- en co-creatie-vaardigheden op internationaal niveau. Studenten werken in een virtueel team met studenten van Europese partneruniversiteiten om een van deze uitdagingen op te lossen.  

  Voor studenten die door persoonlijke- of andere omstandigheden geen buitenlandervaring hebben gehad, is dit een heel leuk alternatief om toch een study abroad-ervaring te hebben, zonder echt fysiek naar het buitenland te gaan. 

  In maart 2022 is het vak voor het eerst van start gegaan. Lees hier het interview met hoofddocent Pauline Vromans. In het tweede semester van studiejaar 2023-2024 staat het vak weer op het programma.

  Ook worden er momenteel spin-offs ontwikkeld voor verschillende opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam (kleine talen en econometrie). Hiervoor is een modulair onderwijsprogramma ontwikkeld waarmee op maat virtuele samenwerkingsprojecten kunnen worden opgestart.

  Zie jij ook kansen voor jouw opleiding of ben je benieuwd naar deze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op! We denken graag mee.

  Dr. ing. P.K.I. (Ilja) Boor

  Bestuur en Bestuursstaf

 • Leerlijn Transities Vormgeven 

  Opleidingen voelen de urgentie om studenten op te leiden tot change-makers die toegerust zijn met de vaardigheden om veranderingen en grote transitieprocessen in de huidige en toekomstige wereld te initiëren, regisseren en begeleiden. Je kunt daarbij denken aan vaardigheden als kritisch denken, perspectieven in kunnen nemen, communicatie en co-creatie vaardigheden, maar ook het werken aan empathie, openheid en een lerende houding, durf en doorzettingsvermogen.  

  De leerlijn transities vormgeven bestaat uit verschillende modules leerdoelen, leeractiviteiten en toetsen voor dit type onderwijs. Hierdoor kan per opleiding gekeken worden welke transitievaardigheden passen binnen het curriculum. Het Onderwijslab is in 2021-2022 gestart met het ontwikkelen van een leerlijn met twee opleidingen aan de FNWI (Scheikunde en Science, Technology and Innovation) en een opleiding van de FMG (Computational Social Science). 

  Het uiteindelijke doel van dit project is om opleidingen te begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van modules Transities Vormgeven binnen het curriculum en te integreren in het bestaande curriculum van de opleiding. 

  Is dit project ook interessant voor jouw opleiding? Neem dan contact met ons op!

 • Toolbox voor Transitiemakers

  Transities vormgeven vergt, naast kennis over verandertrajecten, ook visie, leiderschap en vaardigheden om veranderprocessen te initiëren en regisseren. Het vereist bijvoorbeeld dat je samenwerkt en reflecteert, perspectieven verbindt en bruggen bouwt (tussen mensen en ideeën), durft te experimenteren, aanpassingen maakt wanneer het anders moet, tegen de stroom in durft te gaan en veerkracht hebt.  

  Het IIS heeft, samen met de Universiteit Utrecht, de kennisalliantie EWUU en University College Utrecht, een toolbox voor het leren vormgeven van maatschappelijke transities gelanceerd. De Toolbox voor Transitiemakers is een plek om:  

  • geïnformeerd en geïnspireerd te raken;
  • ready-to-go onderwijsmateriaal te vinden (van leerdoelen tot toetsvormen);
  • te leren van en met elkaar (good practices en trainingen);
  • de route te vinden naar maatwerk (consultaties) op het gebied van transities, en hulp te vragen rondom het vormgeven (faciliteren) van transities bij onderwijs. 

  De Toolbox voor Transitiemakers is te vinden op www.transitionmakers.nl

  Wil je op de hoogte blijven?

  Dr. ing. P.K.I. (Ilja) Boor

  Heb je vragen of opmerkingen over de Toolbox? Neem dan contact op met Ilja Boor

 • Honoursvak: The Next Great/Small Transformation

  De samenleving heeft te maken met urgente en complexe opgaven, zoals klimaatverandering, ongelijkheid, pandemieën en digitalisering. Aangezien dit soort opgaven stevig verankerd zijn in bestaande maatschappelijke structuren en instituties, vraagt het vormgeven van maatschappelijke transities om ingrijpende wijzigingen van de huidige manier van denken en handelen. We moeten de manier waarop we omgaan met deze urgente vraagstukken fundamenteel veranderen, maar we weten niet hoe. Er is grote mate van onzekerheid over de richting van de transities en bovendien is vaak sprake van weerstand tegen verandering. Hoe kom je verder? 

  In het honoursvak 'The Next Great/Small Transformation' maken we studenten kritisch en constructief vertrouwd met conceptuele en operationele tools om transities vorm te geven. Met behulp van deze tools zullen interdisciplinaire teams van studenten een maatschappelijke transitie-uitdaging identificeren en een strategie ontwikkelen om deze aan te pakken. Tegelijkertijd worden studenten aangespoord om de tools kritisch te beoordelen en verbeteringen voor te stellen. 

  Het proces dat centraal staat in dit vak bestaat uit vier iteratieve fasen:

  1. Imagine: Het identificeren van een transitie-uitdaging en een visie die deze kan aanpakken;
  2. Connect: Het leren begrijpen van de uitdaging op systeemniveau;
  3. Act:  Bedenken en uitvoeren van een eenvoudige interventie om de visie te realiseren;
  4. Assess: monitoring en evaluatie van de impact van de interventie (zowel van de interventie zelf als de impact op systeemniveau).

  Tijdens de eerste editie in najaar 2021 werd een rondetafel-bijeenkomst georganiseerd met interessante gasten om de studenten te inspireren. Lees hier meer over de opzet van het vak en de gebruikte onderwijsmethoden. De derde editie van The Next Great/Small Transformation startte in september 2022.

  "Ons project ging over het transformeren van het ouderenzorgsysteem waardoor ouderen de zorg krijgen die ze verdienen. Tijdens de cursus leerde ik hoe je systeemdenken succesvol kunt toepassen op reële problemen om interventies te bedenken die veranderingen kunnen creëren in een groter systeem (zoals de samenleving). Daarnaast heb ik geleerd om "groot te dromen" over de mogelijkheden om kleine dingen in de wereld waarin we leven te veranderen om er een betere plek van te maken!"

  - Franziska (student 'The Next Great/Small Transformation' in 2022)

  Drs. K. (Katusha) Sol

  Neem bij vragen over het nieuwe honoursvak 'The Next Great/Small Transformation' contact op met Katusha

 • Special Interest Group: Impact Learning

  Als docenten en onderwijsontwikkelaars vinden we het waardevol om studenten onderwijs te bieden waarmee zij leren over de samenleving en ook impact kunnen maken. De Special Interest Group Impact Learning, een samenwerking tussen het IIS en het Teaching & Learning Centre, is een netwerk met als doel om impact learning meer common practice te maken aan de UvA en kennis uit te wisselen tussen geïnteresseerden en ervaringsdeskundigen. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld over impact learning en toetsing, opdrachtgeverschap of impact learning en beleid. Tijdens de bijeenkomsten komen deskundigen aan het woord en gaan we vooral ook in op praktische vragen en ervaringen uit de praktijk

  Van de bijeenkomsten zijn factsheets gemaakt ter kennisdeling, die voor iedereen te downloaden zijn:

  - Special Interest Group #1 & #2: Impact Learning & Best practices (pdf)

  - Special Interest Group #3: Impact Learning according to Students (pdf)

  - Special Interest Group #4: Impact Learning & Beleid (pdf)

  - Special Interest Group #5: Impact Learning & Toetsen (pdf)

  - Special Interest Group #6: Impact Learning & Sustaina Student Lab (pdf)

  Impact Learning Day

  Op vrijdag 4 november 2022 organiseerden IIS en TLC een succesvolle Impact Learning Day in de Amsterdam Law Hub. Zowel deelnemers als sprekers van binnen en buiten de UvA kwamen samen om ideeën rondom impact learning met elkaar te delen. Sabine Uijl startte de middag met een keynote over hoe zij samen met de kennisalliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht onderwijs ontwikkelen dat innovatief en flexibiel is om future change makers van studenten te maken. Verder vertelde Edwin Monink, over hoe zijn studio door middel van science fiction impact probeert te maken op de toekomst. Daarnaast deelde drie verschillende UvA docenten over hun manier van impact learning in hun onderwijs:

  • Bram Kuijken - Oprichter van Master Challenge
  • Tim Verheij - Coördinator Onderwijs & Juridische ondersteuning - Amsterdam Law Hub
  • Pepijn Neerijnen - assistent-professor en oprichter van Amsterdam Living Case Lab

  Daarnaast vertelde, Dagmar Slagmolen (Artistiek leider van muziektheatergezelschap Via Berlin) en Debby Gerritsen (UvA-docent/onderzoekerover) over Acts of Citizenship - in dit geval het combineren van muziektheater en onderzoek om impact te genereren. Van veel deelnemers kregen we na afloop positieve feedback. Genoemde voorbeelden werden inspirerend bevonden, dat het prettig was om gelijkgestemden te ontmoeten en ook om met elkaar informatie en ideeën uit te wisselen.

  Contact

  Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten bij het Teams-kanaal of contact opnemen met Katusha Sol:

  Drs. K. (Katusha) Sol

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 • Special Interest Group: Duurzaamheid

  Op het thema duurzaamheid ondersteunen het IIS en TLC docenten door middel van een beurs. In drie rondes hebben in totaal 18 UvA-docenten de UvA Duurzaamheidsbeurs ontvangen. Deze beurs biedt docenten van alle faculteiten de mogelijkheid om hun ideeën over duurzaamheid in hun onderwijs te integreren en uit te werken tot concrete onderwijsactiviteiten. Coyan Tromp (docent en curriculumontwerpen bij Future Planet Studies), geeft vanuit het IIS de docenten inhoudelijke ondersteuning bij het uitvoeren van hun plannen. Naast de beurs is er nu ook een Special Interest Group opgericht voor deze docenten en andere geïnteresseerden in ontwikkeling van duurzaamheidsonderwijs onder leiding van Coyan Tromp. In deze groep wordt er kennis en materialen gedeeld die docenten verder helpen met het implementeren van duurzaamheid binnen hun onderwijs. Daarnaast worden intervisiesessies met duurzaamheidspioniers (docenten die de duurzaamheidsbeurs hebben ingezet) en andere bijeenkomsten georganiseerd. Een aantal voorbeelden van verduurzaamde vakken waar aangesloten docenten mee bezig zijn: “Sustainable Digital Preservation” (MA Archival and Information Studies), “How/why to address the topic of sustainable development (SD) in one’s teaching” (TLC course for teachers) en “Sustainable dentistry – towards climate friendly practices” (ACTA).