Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Over het IIS

Interdisciplinariteit is een evidentie

Prof. dr Damiaan Denys, hoogleraar Psychiatrie, UvA

‘Interdisciplinariteit is voor mij eigenlijk een evidentie. Misschien omdat ik zelf twee studies heb gedaan. De eerste, filosofie, is per definitie multidisciplinair. Je kunt je niet in de filosofie bewegen zonder met andere disciplines in contact te komen. Daarna ben ik geneeskunde gaan studeren en heb ik me toegelegd op de psychiatrie – óók een heel multidisciplinair vak.'

'Een van de gevaren van onze tijd is dat wetenschappelijke disciplines zo specialistisch worden dat het bijzonder lastig wordt om nog met elkaar te communiceren. Als we niet oppassen, krijgen we heel veel supergespecialiseerde disciplines. Terwijl het aantal mensen dat dwarsverbanden kan leggen, kleiner en kleiner wordt, want door hun enorme complexiteit raak je niet zomaar in deze disciplines thuis.

Ik ben er een voorstander van om minder eenkennig op het model van de klassieke faculteiten te focussen. Zodat je mensen krijgt die zich toespitsen op een bepaald thema en niet alleen mensen die zeggen: ik ben bioloog, of psychiater of neurowetenschapper. Daar zijn dan wel opleidingen voor nodig waar mensen veel flexibeler allerlei vakken kunnen volgen. Eventueel zelfs losstaand van een bepaalde faculteit.'