Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Over het IIS

Ontwikkeling

Madeleine Moret, programme manager PPLE, UvA

‘PPLE is een Engelstalige, interdisciplinaire opleiding die de vakgebieden ‘politics, psychology, law en economics combineert. We zijn nog jong, in september 2014 zijn we echt begonnen. Bij het IIS hebben we veel advies en hulp gezocht en gevonden. Je wilt vier vakgebieden integreren, hoe doe je dat? Vraag je eerstejaars dan om een van de vier als hoofdrichting te kiezen? Of richt je het eerste jaar ”breed” in, en ga je pas daarna verdiepen. Wat doe je in het ene en wat in het andere vak en hoe zorg je dat dat samen een goed geheel vormt? Dat zijn vraagstukken waarmee het IIS veel ervaring heeft.

Mensen die interdisciplinair bezig zijn, passen niet in een hokje en voelen zich daarom op weinig plekken echt thuis. Nu zie je dat we inmiddels echt een huis zijn geworden voor die mensen. Dat is mooi om te merken.

Ik heb het idee dat mensen met een interdisciplinaire onderzoeksfocus wat meer open- minded zijn. Waarschijnlijk omdat ze gewend zijn dingen per definitie minder conventioneel te benaderen. Dat zorgt voor een andere sfeer, waarin ik het heel prettig werken vind.’