Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Over het IIS

Wat levert het op?

Dr. Ynte de Vries, Manager Cooperative Office, FrieslandCampina

‘Een organisatie als FrieslandCampina innoveert doorlopend. We hebben veel ideeën in de pijplijn en regelmatig nodigen we mensen van buiten uit om met ons mee te kijken naar sommige daarvan. Zo waren we bezig met de economische en ecologische efficiëntie van de zuivelketen, met een focus op eiwitten. We kunnen, door grasraffinage, hoogwaardig, eiwitrijk veevoeder maken. Maar hoe zouden we de zuivelketen in de toekomst nog efficiënter kunnen maken als het gaat over eiwitten? Misschien zelfs ooit door eiwitten voor menselijke consumptie direct uit gras te verkrijgen?

Om alle aspecten daarvan te bekijken, ging ik op zoek naar frisse denkers, die op een ongebruikelijke manier naar het onderwerp konden kijken. En die vond ik bij studenten van de Tesla- Minor. Het vraagstuk was interdisciplinair bij uitstek, want je moet verschillende soorten kennis samenbrengen. Kennis van raffinagetechnologie en voedingsleer, van hoe een boerderij eigenlijk werkt, van hoe het voerrantsoen van een koe tot stand komt, en van modelleren en berekenen, om maar een paar te noemen. De Tesla-studenten hebben een rekentool en een rapport met verrassende combinaties van bestaande inzichten opgeleverd . Dat was enorm waardevol.’