Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over het IIS

Academische vaardigheden

voor interdisciplinaire studies (2015)

Studenten van interdisciplinaire studies zijn de parachutisten van de wetenschap. Ze komen in de loop van hun studie op veel verschillende academische landschappen terecht. Binnen die zeer diverse gebieden moeten ze in staat zijn snel een inventarisatie te kunnen maken van deze nieuwe omgeving.

Inkijkexemplaar

Meer informatie over dit boek op de is de website van Amsterdam University Press

Cover academische vaardigheden_2015
ontwerp: Bob van den Berg

Bruggenbouwers

Interdisciplinaire studenten moeten naast het verkennen en eigen maken van de nieuwe omgeving (de discipline), ook analyseren welke informatie aanwezig en nuttig is (onderzoeken), de taal leren van het gebied (het jargon), leren communiceren met interne- en externe betrokken (kennis delen), en bruggen bouwen tussen de vakgebieden (kritisch denken).

Interdisciplinair leren in 4 stappen

Het handboek Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies ondersteunt studenten om deze kwaliteiten op te bouwen. Het boek is opgedeeld in vier delen:

  1. Het eerste deel van het boek gaat in op efficiënte manieren om informatie op te nemen.
  2. Het tweede deel behandelt hoe je een eigen literatuuronderzoek opzet en uitvoert.
  3. Deel drie gaat over manieren om de gevonden kennis over te dragen aan vakgenoten en aan een breed publiek.
  4. De handleiding sluit af met een gedeelte over kritisch denken en manieren om je eigen kennis en kunde te evalueren en te verbeteren.

Houvast en ondersteuning

Specifiek wordt ingegaan op de volgende elementen:

  • onderzoeken
  • argumenteren
  •  presenteren
  • wetenschappelijk schrijven
  •  kritisch denken

Het handboek biedt veel concrete instructies, tips en voorbeelden om deze zaken te ontwikkelen en te verbeteren. Het boek dient als houvast en ondersteuning in de eerste studiejaren, en kan ook in latere fasen van de studie als naslag werk gebruikt worden bij het schrijven van bijvoorbeeld een eindscriptie.

Het handboek Academische vaardigheden is tot stand gekomen op basis van de jarenlange ervaring van het IIS op het gebied van interdisciplinair onderwijs en wordt momenteel ingezet bij de opleidingen Bèta-gamma en Future Planet Studies.