Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over het IIS

An Introduction to Interdisciplinary Research (2014)

L. Rutting, M. de Roo, S. Blad, G. Post, L. de Greef, M. Keestra & S. Menken

De wereld om ons heen laat zich niet categoriseren in de traditionele wetenschappelijke disciplines. Het klimaatprobleem, het brein, financiële markten; het zijn slechts een paar voorbeelden van onderzoeksgebieden die zich niet laten temmen door een enkele traditionele discipline.

Inkijkexemplaar

Meer informatie over dit boek op de website van de Amsterdam University Press

boekcover An Introduction to Interdisciplinary Research
ontwerp: Bob van den Berg

De complexiteit om ons heen vraagt om een interdisciplinaire benadering. ‘An Introduction to Interdisciplinary Research’ biedt de hedendaagse student handvatten voor het doen van interdisciplinair onderzoek.

Deel 1: wat is interdisciplinariteit?

Om interdisciplinariteit te kunnen definiëren is het allereerst van belang om in het verleden van de wetenschap zoals we die nu kennen te duiken. Hoe zijn de disciplines ontstaan die leidend zijn voor de huidige indeling van universiteiten? Waarom hebben we interdisciplinair onderzoek nodig? Complexiteit is de belangrijkste driver en deze wordt uitgebreid behandeld. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de unieke waarde van interdisciplinariteit die tot uiting komt in het combineren van kennis en inzichten vanuit verschillende disciplines, oftewel integratie.

Deel 2: hoe doe je interdisciplinair onderzoek?

Interdisciplinair onderzoek doen betekent over de grenzen van je eigen discipline kijken. Welke aannames zie ik als vanzelfsprekend? Wat is het paradigma op basis waarvan ik handel? En hoe verschilt dit van andere disciplines? Hoe zorg ik ervoor dat deze bij elkaar komen, zodat er nieuwe, interdisciplinaire inzichten ontstaan?  Stapsgewijs wordt de student door het interdisciplinair onderzoek geleid, aan de hand van een onderzoeksmodel. Elke stap wordt uitgebreid toegelicht en verhelderd met behulp van inspirerende voorbeelden.