Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over het IIS

Desiging Interdisciplinary Education

a Practical Handbook for University Teachers (2017)

Meer dan ooit staat het hoger onderwijs voor de uitdaging om studenten op te leiden die voorbij de grenzen van hun eigen discipline kijken, en tot innovatieve oplossingen kunnen komen voor de uitdagingen van de toekomst.

Inkijkexemplaar

Meer informatie over dit boek op de website van de Amsterdam University Press

Designing Interdisciplinary Education
ontwerp: Bob van den Berg

Desiging Interdisciplinary Education geeft houvast bij het opstarten van interdisciplinaire onderwijsinitiatieven, of het nu gaat om Masters, Bachelors, minoren, vakken of extracurriculaire activiteiten. Het biedt praktische begeleiding voor docenten en curriculumontwikkelaars die interdisciplinariteit succesvol willen integreren in hun onderwijs.

Praktisch door praktijkvoorbeelden

Designing Interidsicplinary Education kiest voor een praktische benadering bij het adresseren van de belangrijkste onderwerpen, zoals het formuleren en toetsen van interdisciplinaire leerdoelen, integratie van interdisciplinariteit in een onderwijsprogramma, de benodigde kwaliteiten van een interdisciplinair docent en didactische methoden die interdisciplinair denken bevorderen. Het handboek behandelt veel praktijkvoorbeelden, case studies, adviezen, oefeningen en interdisciplinaire onderwijsprogramma’s uit diverse landen.

De ideeën die in dit boek uiteengezet worden zijn gebaseerd op de theorieën en onderwijsvormen die gebruik worden door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies - het kenniscentrum op gebied van interdisciplinair leren en doceren van de Universiteit van Amsterdam.