Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Honoursmodule: Nationaal Park Amsterdam: de ecologie van de stad

Opslaan in favorieten

* Module ook toegankelijk voor eerste jaars studenten

Docent(en)

Joris Buis MSc

Ingangseis

 • Toegankelijk voor 1e, 2e en 3e jaars honours studenten.
 • Er is geen voorkennis vereist. Studenten uit alle disciplines zijn welkom en worden aangemoedigd om perspectieven op het thema uit hun eigen vakgebied te delen.

Leerdoelen

Aan het eind van het vak kan de student:

 1. Kennis en inzicht demonstreren in woord en geschrift van enkele fundamentele biologische definities en theorieen binnen de (urbane) ecologie.
 2. Enkele uiteenlopende interdisciplinaire perspectieven van stedelijke ecologie benoemen en begrijpen (ecology of the city, ecology for the city and ecology in the city).
 3. Inzicht tonen in ingrepen die stadsplanners kunnen hanteren om ecologische functies (biodiversiteit, koolstofopslag, voedselvoorziening, waterretentie, hittestress tegengaan) kunnen implementeren en wat de uitdagingen zijn rondom implementatie (financieel, sociaal, juridisch).
 4. Begrip tonen van percepties van stedelingen van natuur en biodiversiteit.
 5. Positieve en negatieve trends rondom stedelijke natuur en biodiversiteit benoemen en begrijpen.
 6. Een eigen standpunt innemen in de ethische (en bredere filosofische) discussies mbt invasieve soorten.
 7. Kritisch normatieve debatten over stedelijke natuur analyseren en verschillende typen waarden die aan soorten en andere biologische eenheden worden toegekend herkennen (moreel, esthetisch, economisch, psychologisch, sociaal, etc.)
 8. Een algemene beschrijving geven van mogelijke maatregelen door verschillende stakeholders (overheden, NGO’s, bedrijven, etc) om stedelijke natuur te bevorderen.
 9. Gebruik maken van kennis en concepten die gebruikt worden in verschillende disciplines en deze relateren aan de eigen disciplinaire specialisatie.

Inhoud

De wereld verstedelijkt. Nu al woont meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en de de VN voorspelt dat in 2050 meer dan tweederde van de wereldbevolking zich stedeling kan noemen. Daarmee lijken we ons verder terug te trekken in een landschap van staal en beton. Het lijkt alsof we steeds verder af te komen te staan van de natuur, waaruit we ooit zijn voortgekomen.

Toch betoogt een steeds grotere groep biologen, stadsplanners, architecten, beleidsmakers en burgers dat steden juist een positieve rol kunnen spelen voor de natuur. De stad als nieuw biotoop voor duizenden plant- en diersoorten. Juist omdát steden zo nieuw zijn, werken ze als evolutionaire pressure cooker voor nieuwe, stedelijke populaties en ontstaan er zelfs geheel nieuwe plant- en diersoorten in de urbane omgeving. In het antropoceen, een tijd waarin de mens zich boven de natuur lijkt te plaatsen, kan de stad een sleutelrol vervullen om mens en natuur weer dichter bijeen te brengen.

Amsterdam is een ultieme test case voor de natuurinclusieve stad. In een van de dichtsbevolkte gebieden van de wereld ligt één van de groenste steden. In onze hoofdstad zijn meer bomen dan mensen. Een vogel die hoog aan komt vliegen ziet de stad waarschijnlijk als een bos met rotsen en kronkelige beken. Bovendien vind je in de Amsterdam rietland, hoogbouw, parken, open water en ruigtes. Daarmee is het habitat er erg rijk en divers en kun je er meer soorten vinden dan op de hoge Veluwe. Bovendien heeft al dat groen een mitigerend effect op de gevolgen van klimaatverandering zoals hittestress, droogte en hevige regenval. In 2019 werd London uitgeroepen tot eerste National Park City. Amsterdam staat al een tijd op de kandidatenlijst om ook Stedelijk Nationaal Park te worden. Wat zou dat impliceren? Wat levert het op? Wat zijn nadelen? En wat zijn de vergezichten, wanneer we al onze steden inrichten als natuurgebieden?

In deze cursus zetten we verschillende brillen op: van landschapsarchitect tot bomenexpert, van stadsecoloog tot visser, en van steenbreekvaren tot visarend. Kortom: We gaan op expeditie door Nationaal Park Amsterdam.

Onderwijsvorm

We gaan veel naar buiten om verschillende habitats, plant- en dierpopulaties, en ecologische constructies te bezoeken. We laten daarbij meenemen door verschillende experts en organisaties die zich met de Amsterdamse stadsnatuur bezig houden. Excursies worden afgewisseld met inhoudelijke sessies. Uiteraard houden we daarbij rekening met de richtlijnen van RIVM rondom COVID-19.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een gemeenschappelijk (ca 20%)- en een individueel deel (ca. 80%). We werken gezamenlijk toe naar een eindproduct zoals een symposium of publicatie (dit is nader te bepalen i.v.m. COVID-19). Het individuele deel is een geschreven stuk of aanverwante opdracht. Er is geen tentamen.

Aantal deelnemers

Maximaal 25

Onderwijstijden

Zie Datanose voor het actuele rooster. 

Aanmelden

1e jaars (of hoger) Honours studenten van UvA, VU en AUC kunnen deelnemen aan deze reeks. Aanmelding is mogelijk vanaf 1 december 10.00u tot en met 5 december 2020 23.00u via het formulier dat zal verschijnen op IIS Honoursmodules. ( registratie gaat NIET via SIS)

Toezegging is op willekeurige basis. Als er nog plekken beschikbaar zijn kunnen studenten zich na 5 december nog inschrijven maar plaatsing is NIET gegarandeerd. Schrijf je op tijd in!

Voor vragen over aanmelding mail naar: Honours-iis@uva.nl 

Feiten & cijfers
Vorm Honoursonderwijs
Studielast 6 EC,
Voertaal Nederlands
Start Maart