Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
De veelstemmigheid van waanzin

De veelstemmigheid van waanzin

Doorheen de geschiedenis, tot vandaag, heeft waanzin bij mensen zowel angst als fascinatie opgewekt. Dat zal voor een groot deel te maken hebben met het on(be)grijpbare van de waanzin, en met de ontnuchterende herkenning die er vaak achter schuilgaat. Want waar ligt de grens tussen zin en waanzin, tussen normaal en geestesziek?

In De veelstemmigheid van waanzin doen we een poging een beter begrip te krijgen op geestesstoornissen in al hun aspecten en gedaanten. We kijken achterom, naar de geschiedenis, en achter de hoek, naar andere culturen. Hoe wordt de ‘waanzinnige’ van oudsher gerepresenteerd en hoe wordt hij beschouwd vanuit wereldwijd perspectief? Is waanzin universeel, simpelweg te vertalen als kortsluiting in de hersenen? Is waanzin een somatief of psychisch fenomeen, of beide? En wie bepaalt of en wanneer de waanzinnige het recht heeft zich daarop te beroepen?

Een unieke interdisciplinaire benadering

Acht gastdocenten (Mario Braakman, Joost Vijselaar, Esther van Fenema, Laurens de Vos, Ranne Hovius & Arnold Heumakers, Dick Swaab, Frans Koenraadt) en een voor een deze gelegenheid samengesteld panel doen in evenveel hoorcolleges een greep naar het ongrijpbare waanzinsbegrip. Waanzin komt als zodanig niet voor in de DSM, waar het onder vele gedaanten opduikt, gaande van schizofrenie over autisme tot persoonlijkheidsstoornissen en psychose. De blik van de psychiater wordt in deze reeks aangevuld met die van de historicus, de letterkundige, de neurowetenschapper, de rechter, de geesteswetenschapper en niet in de laatste plaats de ervaringsdeskundige zelf.

Actieve werkvormen: rollenspellen en excursies

In de werkgroepen gaan we vanuit allerhande materiaal (psychiatrische geschriften, romans, films, rechtbankverslagen) dieper in op het waanzinbegrip. We maken daarbij actief gebruik van de verschillende achtergronden van studenten en zetten rollenspelen op die de (vaak tegenstrijdige) posities in kaart brengen. Daarnaast lassen we excursies in naar maatschappelijke actoren die zich vanuit cultureel en/of psychiatrisch oogpunt met waanzin bezighouden (zoals bv. het Waanzinfestival in Utrecht).

Hoofddocent:

Dr. Laurens De Vos

Ingangseis:

Afgeronde propedeuse

Toetsing:

 • Enkel studenten die zowel hoor- als werkcolleges volgen kunnen aan de toetsing deelnemen.
 • De toetsing bestaat ten eerste uit een essay waarin de student op basis van de hoorcolleges, literatuur, werkcolleges en excursies via een eigen invalshoek een zelf gekozen case uitdiept.
 • Ten tweede maakt de student verslag van een rollenspel waarin ook de relevante literatuur wordt verwerkt.
 • Enkel deelnemen aan de hoorcolleges kan ook; daarvoor kan een certificaat uitgereikt worden, die je kan aanvragen via Keuzeonderwijs-iis@uva.nl .

Studiemateriaal:

Een lijst met gebruikte literatuur wordt aan de student meegedeeld.

Kosten:

Excursies en werkmateriaal: 50-100 euro

Werkvorm:

 • Hoorcollege
 • Werkcollege
 • Veldwerk/excursie

Onderwijstijden:

Kijk op Datanose voor exacte informatie.

Aantal deelnemers:

 • 50 studenten kunnen deelnemen kunnen aan de werkcolleges. 
 • Voor het enkel volgen van de hoorcolleges is een groter aantal studenten toegestaan.

Aanmelden:

 • UvA-studenten

Kunnen zich inschrijven in SIS (zoek op code 5512WAAN6Y). Inschijven kan tot een week voor aanvang van de cursus.

Register in SIS (UvA students only)

 • Andere geïnteresseerden

Zoals contract- en bijvakstudenten kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier. voor alleen de HOORCOLLEGES (Je ontvangt dan een certificaat na deelname en geen 6 EC).

Neem bij problemen met je inschrijving contact op met: keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

De veelstemmigheid van waanzin
Vorm Kortlopend, open uva-college
Studielast 6 EC,
Voertaal Nederlands
Start September