Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wetenschapsgeschiedenis (NL)

Wat is waarheid? Hoe wordt ons beeld van wetenschap beïnvloed? En wat is de rol van metaforen in de wetenschap? In deze collegereeks wordt het verhaal van de ontwikkeling van de wetenschap verteld, waarbij zes verschillende wetenschapsstijlen de revue passeren.

School van Athene

Door de wetenschap te bekijken vanuit een specifieke tijd en plaats wordt de technologische, economische en sociale invloed van die specifieke tijd duidelijk. Wie steunen de wetenschap met geld en middelen, waar dient wetenschap voor en door wie wordt deze bedreven? Een tijdreis door de wetenschap die je voert langs Aristoteles, Galileo, Descartes, Newton, Darwin tot aan hedendaagse wetenschappers.

Voor Aristoteles en zijn navolgers was wetenschap in de eerste plaats "zekere" kennis. Vanaf 1600 verdween het ideaal van zekerheid niet, maar werd het wel steeds minder belangrijk. Het experiment wordt erkend als een belangrijke manier van waarheidsvinding en metaforen krijgen een plaats in het wetenschappelijk redeneren.

Galileo, Descartes en Newton hadden hun grote ontdekkingen in de 17e eeuw niet kunnen doen als zij de stijl van wetenschap bedrijven niet ook hadden vernieuwd. Hun werk leidde ertoe dat men de vraag 'wat is waarheid?' anders ging stellen. Datzelfde geldt ook voor latere vernieuwers zoals Linnaeus (taxonomie), Darwin (evolutie) en Galton (statistiek).

Techniek is een verhaal apart: heel lang hebben techniek en technologie zich los van de wetenschap ontwikkeld, maar vanaf de 20e eeuw is dat in steeds mindere mate het geval. We willen ook de ontwikkeling van de wetenschap niet los zien van door wie en de plaatsen waar (zoals universiteiten) wetenschap bedreven wordt. Ook hiervan wordt de geschiedenis verteld tot aan de huidige situatie van de universiteit.

Coördinator 

Mr. C.L. (Chunglin) Kwa

Thematische onderwerpen van de cursus zijn:

 • De deductieve, tot zekerheid leidende stijl in de wetenschap
 • De experimentele stijl en de ontwikkeling van de wiskunde
 • De experimentele stijl in relatie tot de alchemie
 • Sceptische bezwaren tegen het ideaal van zekerheid
 • Hypothesevormende wetenschap
 • Als wetenschappen worden geleid door een stortvloed van gegevens
 • De impact van het historische denken op de wetenschap
 • De impact van de technologie op de wetenschap

Leerdoelen

Aan het einde van het vak hebben de studenten:

 • Een brede algemene kennis van de geschiedenis van de wetenschappen.
 • Inzicht in de onderlinge verwevenheid van de wetenschappen.
 • Inzicht in de samenhang tussen wetenschappelijke stijlen en wetenschapsontwikkeling.
 • Analytische vaardigheden voor de historische benadering van de wetenschap.

Werkvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • Tussentijdse paper
 • Centraal schriftelijk tentamen over de reader en de hand-outs van de bijeenkomsten

Ingangseisen

Toegankelijk voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten.

Rooster

Je kan het rooster vinden op Datanose

Aantal deelnemers

110

Aanmelding

UvA-studenten kunnen zich vanaf 7 juni 2021 (zoek naar vakcode 5512WESG6Y in SIS) tot één week voor aanvang van het vak aanmelden. Als het niet lukt om je in te schrijven, neem dan contact met ons op via Keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

Andere belangstellenden, zoals contractstudenten of studenten van andere instellingen, kunnen zich vanaf 7 juni 2021 tot één week voor aanvang van het vak inschrijven door dit formulier in te vullen.

Kosten

Zie de website.

SDGs in het onderwijs van het IIS

Het IIS streeft ernaar actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en poogt de volgende Sustainable Development Goals (SDGs) in deze cursus te integreren. Bezoek de website van de SDGs voor meer informatie over deze doelen.

Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend, open uva-college
Studielast 6 EC, 12 weken
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start November