Honoursmodules

Voor studenten die meer uit hun studie willen halen biedt het IIS verschillende interdisciplinaire honoursmodules aan. De modules zijn toegankelijk voor studenten van de UvA, het AUC en de VU. Naast het IIS bieden ook de VU en het AUC honourscursussen aan.

Aanmelden

De aanmelding voor de honoursvakken zal op donderdag 8 juni starten om 10.00, en op 12 juni om 23.00 sluiten. Een link naar het aanmeldformulier zal hieronder te vinden zijn. Plaatsing is op willekeurige basis. Studenten kunnen zich na 12 juni nog inschrijven, maar worden dan op een wachtlijst gezet, en geplaatst als er nog plekken beschikbaar zijn. Binnen twee weken horen studenten voor welk vak ze geplaatst zijn.

Het IIS controleert of studenten bij hun eigen faculteit bekend staan als honoursstudent. Zorg er dus voor dat de honourscoördinator/studieadviseur van uw eigen faculteit op de hoogte is dat u het honourstraject ingaat, en dat diegene ons ervan kan verzekeren dat u aan de honourseisen van uw eigen opleiding voldoet.

Honours Markt

Op woensdag 7 juni organiseren de VU, het AUC en de UvA een Try Out Class voor honoursmodules. 

Tijdens deze avond kunt u op een leuke en aantrekkelijke manier kennis maken met de verschillende honoursmodules van het eerst semester van 2017-2018. Om erachter te komen welke modules u interessant lijken om te volgen is het zeker aan te raden om hierbij aanwezig te zijn!

Datum: 7 juni 2017
Tijd: 17.30 – 21.30
Plaats: VU, Hoofdgebouw, zaal KC-07  
Adres: De Boelelaan 1105, Amsterdam

Over het honoursonderwijs

Een honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die studenten tijdens de bachelor volgen. Voor het volgen van het honoursprogramma gelden er bepaalde ingangseisen, en voor het krijgen van een certificaat of een aantekening van het honoursporgramma op het diploma gelden er ook bepaalde uitgangseisen. Vraag bij je eigen faculteit na welke eisen voor jou gelden.

Honours Student Council

De Honours Student Council is onderdeel van Extensus en heeft als doel de kwaliteit van het honoursonderwijs vanuit de visie van de student te evalueren en te waarborgen. De Council bestaat uit studenten en is er voor alle honoursstudenten van de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voor meer informatie kunt u terecht op de  website

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies

22 februari 2017