Honoursmodules

Voor studenten die meer uit hun studie willen halen biedt het IIS verschillende interdisciplinaire honoursmodules aan. De modules zijn toegankelijk voor studenten van de UvA, het AUC en de VU. Naast het IIS bieden ook de VU en het AUC honourscursussen aan.

Honours Try Out Class

Op donderdag 6 december organiseren de VU, het AUC en de UvA een Try Out Class voor honoursmodules. 

Tijdens deze avond kunt u op een leuke en aantrekkelijke manier kennis maken met de verschillende honoursmodules van het tweede semester van 2018-2019. Om erachter te komen welke modules u interessant lijken om te volgen is het zeker aan te raden om hierbij aanwezig te zijn!

Datum: 6 december 2018
Tijd: 17.30 – 21.30
Locatie: UvA, zaal D0.08 Oudemanhuispoort
Adres: Oudemanhuispoort 4-6, 1012 CN Amsterdam

Het aanbod van het 2e semester is te vinden onder 'Aanbod Semester 2'.

Aanmelden

De aanmelding voor de honoursvakken van het tweede semester zal op vrijdag 7 december om 10.00 starten en op 11 december om 23.00 sluiten. Inschrijven gaat via het formulier die je hieronder kunt vinden. Plaatsing is op willekeurige basis. Binnen twee weken horen studenten voor welk vak ze geplaatst zijn. We kunnen niet garanderen dat we studenten, die zich na 11 december nog inschrijven, kunnen plaatsen.

Voor vragen over aanmelding neem contact op met Honours-iis@uva.nl

Het IIS controleert of studenten bij hun eigen faculteit bekend staan als honoursstudent. Zorg er dus voor dat de honourscoördinator/studieadviseur van uw eigen faculteit op de hoogte is dat u het honourstraject ingaat, en dat diegene ons ervan kan verzekeren dat u aan de honourseisen van uw eigen opleiding voldoet.

Over het honoursonderwijs

Een honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die studenten tijdens de bachelor volgen. Voor het volgen van het honoursprogramma gelden er bepaalde ingangseisen, en voor het krijgen van een certificaat of een aantekening van het honoursporgramma op het diploma gelden er ook bepaalde uitgangseisen. Vraag bij je eigen faculteit na welke eisen voor jou gelden.

Honours Student Council

De Honours Student Council is onderdeel van Extensus en heeft als doel de kwaliteit van het honoursonderwijs vanuit de visie van de student te evalueren en te waarborgen. De Council bestaat uit studenten en is er voor alle honoursstudenten van de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voor meer informatie kunt u terecht op de  website

Evaluatiecommissie IIS Honoursonderwijs

Om de kwaliteit van het honoursonderwijs te waarborgen is een evaluatiecommissie in het leven geroepen. De commissie, die bestaat uit studenten en docenten, komt minimaal vier keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies op alle onderwijsaangelegenheden van het IIS honoursonderwijs te formuleren. Hiervoor maakt zij gebruik van de onderwijsevaluaties en zoekt zij actief contact met studenten die IIS honoursonderwijs volgen.

De evaluatiecommissie is zeer benieuwd naar opmerkingen, aanmerkingen, aanbevelingen en andere ingevingen over de inhoud, uitvoer en aanbod van het IIS honoursonderwijs. Studenten kunnen contact opnemen via info-ihm@uva.nl 

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies

6 december 2018