For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Wie als kind uit een gezin komt dat tot de 20% laagste inkomens behoort, had in 2015 als volwassene slechts 12% kans om tot de 20% hoogste inkomens te behoren. De cijfers laten zien dat deze kansongelijkheid in het onderwijs groot is en nog steeds groeit.

In dit projectvak ontwikkel je in een studententeam manieren waarop studenten kunnen bijdragen aan de vergroting van de kansgelijkheid van leerlingen op weg naar en in het universitaire onderwijs.

In het begin van het vak krijg je de feiten en uitleg van experts uit de wetenschap, scholen en maatschappelijke organisaties. Ook ga je meteen in je team werken aan het selecteren en het uitwerken van je project.

In de tweede helft van het college werk je daarvoor een oplossing uit. Daarbij word je intensief begeleid door je docenten en ervaren coaches van buiten de UvA die weten hoe je theorie omzet in praktijk, een essentiële vaardigheid voor je latere carrière.

Als bonus is er de mogelijkheid al tijdens of na afloop van het vak je ideeën uit te voeren met de hulp van het FNWI Student Impact Centre, een platform voor en door studenten dat al werkt aan kansgelijkheid. 

Rooster

We gaan er nu van uit dat alle colleges op campus kunnen plaatsvinden. Mocht de situatie veranderen, dan krijg je daarvan bericht. Je kunt het rooster vinden op Datanose.

Aanmelding

Inschrijving is geopend voor tweedejaars en derdejaars bachelorstudenten die deelnemen aan een Honoursprogramma. Tussen 30 november 10.00 uur en 3 december 11.00 uur kan je je inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen dat op Honoursmodules IIS verschijnt. Plaatsing is willekeurig en studenten horen binnen twee weken voor welk(e) vak(ken) zij zijn ingeschreven.

Let op: Er is geen garantie voor plaatsing als je je na 3 december inschrijft, dus zorg dat je je op tijd inschrijft. 
Voor vragen over de inschrijving kan je contact met ons opnemen via Honours-iis@uva.nl.

Meer informatie

Facts & Figures
Mode
Honours programme
Credits
6 ECTS,
Language of instruction
Dutch
Starts in
February