For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Bij de UvA

Het Korteweg-de Vries Instituut, het wiskunde instituut van de UvA, organiseert verschillende cursussen Wiskunde A en Wiskunde B. Er is een 4-weken durende intensieve zomercursus in juli, of de online wintercursus (incl. begeleiding op afstand van docenten) die loopt in februari en maart. Het doel van de cursussen is om je op het eindniveau vwo Wiskunde A dan wel Wiskunde B te brengen. Het is ook mogelijk om losse toelatingsexamens Wiskunde A en of B te doen bij het KdVI. Deze worden aangeboden in april en juli. Je ontvangt dan een syllabus en bereidt je door zelfstudie voor.

Andere instanties

  • Het NHA, de LOI, de Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt bieden cursussen en begeleiding ter voorbereiding op het staatsexamen. Je kunt je ook zelfstandig hierop voorbereiden. Houd rekening met de aanmelddeadline van 31 december.
  • Boswell-Bèta verzorgt vwo-bètacursussen en examens in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.
  • De Centrale Commissie Voortentamen (CCVX) neemt voortentamens af in de vwo-vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en B. 
  • Beta Onderwijsinstituut Wismon biedt vwo-bètacursussen in wiskunde A, wiskunde B, biologie, natuurkunde en scheikunde. 

Engels op vwo-niveau

  • Als Engels op vwo-niveau een toegangseis is, dan worden naast deelcertificaten en testimonia ook deze toetsen geaccepteerd: TOEFL, Cambridge international Examinations, IELTS (academics module).